Sinerji nedir, Sinerji ne demek

Sinerji; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Artı güç
  • Görevdaşlık.
  • Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: birliktelik]

Kimya'daki anlamı:

Trimetoprim ve sülfametoksazol karışımının mikrobiyal etkisi, her ikisinin mikrobiyal etkileri toplamından daha büyük oolması gibi bir karışımın etkisinin, karışımı oluşturan bileşenlerin bireysel etkileri toplamından fazla olması durumu.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Sinerjizm.

İngilizce'de Sinerji ne demek? Sinerji ingilizcesi nedir?:

synergy

Sinerji tanımı, anlamı:

Sinerji yaratmak : Bir sonuca katkısı olabilecek birkaç etkeni bir arada harekete geçirerek güç elde etmek.

Sinerjik : Görevdaşlık ile ilgili.

Görevdaşlık : Bir görevin yerine getirilmesi için birkaç organın birlikte çalışması durumu, sinerji.

Yapmak : Olmasına yol açmak. Dışkı çıkarmak. Bir durum yaratmak. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Davranmak, hareket etmek. Olmak. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Üretmek. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Evlendirmek. Yol almak. Salgılamak, çıkarmak. Gerçekleştirmek. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Edinmek, sahip olmak. Düzenli bir duruma getirmek. Onarmak, tamir etmek. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek.

 

Sonuçlandırmak : Sonuca ulaştırmak, bitirmek, neticelendirmek, intaç etmek.

Ortak : Kuma. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner.

İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep.

Artı güç : Bir sonuca katkısı olabilecek birkaç etkenin belirli bir etkileşim sonucunda elde ettiği ortak güç, sinerji.

Artı : Fazlalık. Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.

Güç : Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği. Birim zamanda yapılmış olan iş. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor. Bir toprağın verimlilik yeteneği. Sınırsız, mutlak nitelik. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu. Zorlukla. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, kolay karşıtı. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse.

 

Sinerjist : Aynı yönde etki eden.

Sinerjistik etki : İklimsel özellikteki çevresel faktörlerde olduğu gibi iki veya fazla sayıdaki kimyasal maddenin tek tek etkilerinden farklı olan, birlikteki etkileri.

Sinerjit : Ovülün mikropil ucunda, ovumun yanında duran, hücre duvarı olmayan iki hücreden biri. Sinergit.

Sinerjizm : [Bakınız: sinergizm] Bir şeyin, diğer bir şeyle aynı amaca yönelik, faaliyet, hareket veya etki göstermesi, özellikle diğer bir şeyle beraber çalıştığı veya uygulandığı zaman her birirnin tek başına oluşturduğu hareket, faaliyet veya etkiden daha fazlasını oluşturması hâli, sinerji. İki veya daha fazla mikroorganizmanın birbirinin etkisini destekleyerek birlikte oluşturdukları bir sonucu, enfeksiyonu veya durumu ifade eden terim.

Diğer dillerde Sinerji anlamı nedir?

İngilizce'de Sinerji ne demek? : synergism

Fransızca'da Sinerji : synergie [la]