Synergies türkçesi Synergies nedir

Synergies ingilizcede ne demek, Synergies nerede nasıl kullanılır?

Synergie : Sinerjik. Birlikte faaliyet gösteren ve ayrı ayrı yaptıklarından daha fazla etki yapan.

Synergic : Birlikte çalışan. Sinerjik. Karşılıklı. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Diğer bir şeyle aynı hedefe yönelik hareket, faaliyet veya etki gösteren. Birlikteli.

Synergid : Sinerjit. Ovülün mikropil ucunda, ovumun yanında duran, hücre duvarı olmayan iki hücreden biri. sinergit.

Synergism : Güçlendirici. Sinerjik olma durumu. sintropi, sinerjizm. Sinerjizma. İki veya daha fazla mikroorganizmanın birbirinin etkisini destekleyerek birlikte oluşturdukları bir sonucu, enfeksiyonu veya durumu ifade eden terim. Sinergizm. Bir şeyin, diğer bir şeyle aynı amaca yönelik, faaliyet, hareket veya etki göstermesi, özellikle diğer bir şeyle beraber çalıştığı veya uygulandığı zaman her birirnin tek başına oluşturduğu hareket, faaliyet veya etkiden daha fazlasını oluşturması hali, sinerji. Sinerjizm. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sinerji. Eş etkinlik.

Synergist : Sinerjist. Aynı yönde etki eden. Görevdeş. Eş etkin ilaç.

Synergists : Eş etkin ilaç. Görevdeş. Sinerjist.

Sulphonamide synergists : Sülfonamid sinerjistleri. Folik asit sentezi sırasında, dihidrofolatın trihidrofolata indirgenmesini sağlayan dihidrofolat redüktaz enzimini baskılayarak etki gösteren ve bu şekilde sülfonamidlerle sinerjik etki oluşturan trimetoprim ve ormetroprim gibi dap türevleri.

 

Synergy : Görevdaşlık. Sinerji. Eş etkinlik. Birliktelik. Sinerjizm. Eş etkime. Birlikte çalışma.

Synergetic : Birlikte çalışan. İşbirliği yapan. Eş etkin.

Viral synergism : Bir konağın birden fazla virüsle birlikte enfekte olması durumunda, konakta her virüsün ayrı ayrı neden olduğu semptomlardan daha şiddetli semptomların ortaya çıkması durumu. Viral sinerjizim.

İngilizce Synergies Türkçe anlamı, Synergies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Synergies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Togetherness : Beraberlik. Sosyal birlik. Arkadaşlık.

Synergy : Sinerjizm. Birlikte çalışma.

Activity : Bir bilgi işlem dizgesinde ana kütük tutanaklarının, öngörülen belirli bir dönem içinde, gördükleri işlem sayısıyla gösterilir nitelikleri. Etki. Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği. ilaç veya zehirli maddelerin vücuda alındıktan sonra etkisini gösterme durumu, aktivite, ilaç molekülünün almaçları uyarma veya baskılama yeteneğinin bir ölçüsü. Etkinlik. Bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı, bk. ışımetkinlik. Faaliyet. Gaz karışımında ya da sıvı çözeltide bulunan bir özdeğin etkin derişimi. bir ışınetkin özdekte birim zamandaki parçalanma sayısı. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu. Fiil.

 

Hand in glove : Etle tırnak gibi. Sıkı fıkı. El birliği. Birlikte iş görme. Ortaklık. Çok yakın ilişki içinde. El ele. İşbirliği.

Coupling : Rakor. Kuplaj. İki boruyu birbirine eklemekte kullanılan bağlantı parçası. Eşleme. Kancalama. Kenetleme. Ek bileziği. Koşum. Bir molekülde komşu protonlar arasındaki mıknatıs alanları etkileşimi. özgür köklerin aralarında ortaklaşım bağı oluşturmaları.

Potentiation : Potansiyelizasyon.

Collocation : Sıraya koyma. Aynı yerde tertip. Yan yana olma. Tertip. Yan yana tanzim. Eşdizimlilik. Düzenleme. Tanzim. Sıralama.

Co occurrence : Eşdizimlilik. Birlikte gerçekleşme. Birlikte bulunma.

Drug : İçkisine ilaç katmak. Uyuşturucu madde. Uyuşturucu. Uyuşturmak. İlaçla uyutmak. İlaç. İlaç vermek. Uyuşturucu ilaç katmak (yiyeceğe veya içeceğe). Uyuşturucu vermek.

Synergism : Sinergizm. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir şeyin, diğer bir şeyle aynı amaca yönelik, faaliyet, hareket veya etki göstermesi, özellikle diğer bir şeyle beraber çalıştığı veya uygulandığı zaman her birirnin tek başına oluşturduğu hareket, faaliyet veya etkiden daha fazlasını oluşturması hali, sinerji. Sinerjik olma durumu. sintropi, sinerjizm. Güçlendirici. İki veya daha fazla mikroorganizmanın birbirinin etkisini destekleyerek birlikte oluşturdukları bir sonucu, enfeksiyonu veya durumu ifade eden terim. Sinerjizma. Sinerjizm.

Synergies synonyms : natural process, natural action, consortium, action, collocations, association.

Synergies zıt anlamlı kelimeler, Synergies kelime anlamı

Antagonist : Hasım. Bir ilacın, hormonun veya nörotransmitterin etkisine zıt etki yapan herhangi bir madde. karşıt olarak hareket eden, kasların kasılmasında iten ve çeken kasların bir birine karşıt hareketi. Aksi yönde. Karşı olan kimse. Baş oyun kişisinin karşısında bulunan, onunla çatışan oyun kişisi. Rakip. Karşıt etkili kas. Muhalif. Karşıt olarak hareket eden; kasların kasılmasında iten ve çeken kasların birbirine karşıt hareketi. bir hormonun, nörotransmitterin ya da ilacın etkisine zıt etki yapan herhangi bir madde. Muhasım.