Synergism türkçesi Synergism nedir

  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Sinerji.
  • Güçlendirici.
  • Bir şeyin, diğer bir şeyle aynı amaca yönelik, faaliyet, hareket veya etki göstermesi, özellikle diğer bir şeyle beraber çalıştığı veya uygulandığı zaman her birirnin tek başına oluşturduğu hareket, faaliyet veya etkiden daha fazlasını oluşturması hali, sinerji.
  • Sinergizm.
  • Sinerjizm.
  • İki veya daha fazla mikroorganizmanın birbirinin etkisini destekleyerek birlikte oluşturdukları bir sonucu, enfeksiyonu veya durumu ifade eden terim.
  • Sinerjizma.
  • Sinerjik olma durumu. sintropi, sinerjizm.
  • Eş etkinlik.

Synergism ingilizcede ne demek, Synergism nerede nasıl kullanılır?

Viral synergism : Viral sinerjizim. Bir konağın birden fazla virüsle birlikte enfekte olması durumunda, konakta her virüsün ayrı ayrı neden olduğu semptomlardan daha şiddetli semptomların ortaya çıkması durumu.

Synergist : Aynı yönde etki eden. Eş etkin ilaç. Görevdeş. Sinerjist.

Synergistic : Karşılıklı etkili olan. Birbirine bağlı. Sinerjistik. Diğerinin etkisini arttıran. Sinerjik. Eş etkin. Etkileşen.

Synergistic action : Sinerjik etki.

Synergistically : Sinerji içerisinde. Sinerjik olarak. Sinerji yaratarak.

Synergid : Ovülün mikropil ucunda, ovumun yanında duran, hücre duvarı olmayan iki hücreden biri. sinergit. Sinerjit.

 

Asynergy : Genellikle birlikte çalışan vücut parçaları arasında koordinasyon eksikliği (tıp veya medikal terimi). Asinerji.

Sulphonamide synergists : Folik asit sentezi sırasında, dihidrofolatın trihidrofolata indirgenmesini sağlayan dihidrofolat redüktaz enzimini baskılayarak etki gösteren ve bu şekilde sülfonamidlerle sinerjik etki oluşturan trimetoprim ve ormetroprim gibi dap türevleri. Sülfonamid sinerjistleri.

Synergies : Eş etkinlik. Eş etkime. Birliktelik. Sinerji. Görevdaşlık.

Synergie : Sinerjik. Birlikte faaliyet gösteren ve ayrı ayrı yaptıklarından daha fazla etki yapan.

İngilizce Synergism Türkçe anlamı, Synergism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Synergism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Boosters : Yükseltici. Yardım. Çığırtkan. Artış. Propagandacı. İtici. Yardımcı. Hız kazandırıcı (roket). Hayran. İtişi artırıcı şey.

Stiffener : Berkitici. Takviye parçası. Dayanıklık arttırıcı. Stifnır. Rijidite çubuğu. Berkitme çubuğu. Sertleştirici. Canlandırıcı. Katılaştırıcı.

Potentiation : Potansiyelizasyon.

Fortifiers : Kuvvetlendirici. Takviye. Kuvvetlendirici madde. Alkol.

Enhancer : Promotere göre ileri veya geri durumlarda görev yapan ve bazı ökaryot genlerde bulunan, promoterlerin kullanımını artıran bir tip kontrol yeri. Geliştirici. Ziyadeleştiren. (biyoloji terimi) bir genin yanında bulunan ve genin mevcut fenotipinin görünümünü artıran dna parçası. Hızlandırıcı. Geliştiren. Daha iyi dizayn standartlarına ve görüntüsel anlatıma ulaştırma için işlem yapan. Fiyatı arttıran.

 

Booster : Ses sinyalini güçlendiren devre. İtici. Güç ya da basınç arttıran aygıt. Bir ilacın etkinliğini arttıran madde. Yardım. Amplifikatör. Bir elektrik çevriminin erkilini yükseltmek ya da alçaltmak için dizgeye ardışık bağlanan aygıt. Hayran. Fizik, gitar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Destekleyen.

Fortifier : Kuvvetlendirici madde. Takviye. Kuvvetlendirici. Alkol.

Restorative : Canlandırıcı. Güçlendiren. İnsana enerji verip canlandıran madde. Sağlık veren. İyileştirici yiyecek. Güç veren (ilaç veya gıda). Kuvvet şurubu. Ayıltıcı ilaç. Eski durumuna getiren.

Annealer : Sertleşen ve katılaşan bir şey (ısıtma ve soğutma ile). Kuvvetlendirici.

Refreshing : Dinlendirici. Diriltici. Dinçleştirici. İlginç. İhya edici. Ferah. Tazeleme. Çok hoş gelen veya umut veren (canı sıkkın veya oldukça umutsuz birine). Tazeleyici. Serinletici.

Synergism synonyms : natural action, natural process, theological doctrine, synergies, analeptic, synergy, annealers, buttress, action, activity, driver, stiffeners, enhancers, intensifier.

Synergism ingilizce tanımı, definition of Synergism

Synergism kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The doctrine or theory, attributed to Melanchthon, that in the regeneration of a human soul there is a coöperation, or joint agency, on the part both of God and of man.