Görevdaşlık nedir, Görevdaşlık ne demek

  • Bir görevin yerine getirilmesi için birkaç organın birlikte çalışması durumu, sinerji

Görevdaşlık anlamı, kısaca tanımı:

Görev : Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. İşlev. Resmî iş, vazife. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

Getirilme : Getirilmek işi.

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Birlik : Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bir arada olma durumu, vahdet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet.

Çalışma : Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Çalışmak işi, emek, say. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi.

 

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Sinerji : Görevdaşlık. Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç. Artı güç.