Sinergizm nedir, Sinergizm ne demek

Sinergizm; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Sinerjik olma durumu. Sintropi, sinerjizm.

Sinergizm anlamı, tanımı

Siner : Dirlik, düzen, rabat : Ayşe'nin kocasından hiç sineri yok

Sine : Göğüs. Gönül, yürek. Bağır, iç.

Sinerjizm : [Bakınız: sinergizm]. Bir şeyin, diğer bir şeyle aynı amaca yönelik, faaliyet, hareket veya etki göstermesi, özellikle diğer bir şeyle beraber çalıştığı veya uygulandığı zaman her birirnin tek başına oluşturduğu hareket, faaliyet veya etkiden daha fazlasını oluşturması hâli, sinerji. İki veya daha fazla mikroorganizmanın birbirinin etkisini destekleyerek birlikte oluşturdukları bir sonucu, enfeksiyonu veya durumu ifade eden terim.

Sinerjik : Görevdaşlık ile ilgili.

Sinerji : Artı güç. Görevdaşlık. Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Diğer dillerde Sinergizm anlamı nedir?

İngilizce'de Sinergizm ne demek ? : synergism