Artı güç nedir, Artı güç ne demek

  • Bir sonuca katkısı olabilecek birkaç etkenin belirli bir etkileşim sonucunda elde ettiği ortak güç, sinerji

Artı güç anlamı, tanımı:

Katkı : Metal ve alaşımların hazırlanması sırasında içlerine katılan değişik nitelikteki maddeler. Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım. Bir şeye katılan başka bir madde. Düğün günü davetlilerin öğleye kadar gönderdikleri armağan.

Etken : Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir. Etki eden şey, faktör.

Etkileşim : Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

Ortak : Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Kuma.

Sinerji : Artı güç. Görevdaşlık. Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç.