Sonuçlandırmak nedir, Sonuçlandırmak ne demek

  • Sonuca ulaştırmak, bitirmek, neticelendirmek, intaç etmek

Sonuçlandırmak anlamı, tanımı:

Sonuçlandırma : Sonuçlandırmak işi, neticelendirme.

Sonuç : Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice. Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor. Öz, özet. Yazının veya sözün bitim bölümü. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey.

Ulaştırmak : Ulaşmasını sağlamak.

Bitirmek : Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak. Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak. Onulmaz duruma getirmek, mahvetmek.

Neticelendirmek : Sonuçlandırmak.

İntaç : Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme.

Diğer dillerde Sonuçlandırmak anlamı nedir?

İngilizce'de Sonuçlandırmak ne demek? : v. conclude, bring to an issue, accomplish, finalize, get through, leave off, put a period to, snuff out

Fransızca'da Sonuçlandırmak : liquider

Almanca'da Sonuçlandırmak : v. verkraften, voll bringen, vollenden

Rusça'da Sonuçlandırmak : v. завершать, завершить