Rint nedir Rint; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Rint" ile ilgili cümle örnekleri Rintlik : Rint olma durumu. Gönül : Sevgi, istek, düşünüş...

 
 
 

Add new printer model nedir ne demek

Add new printer model nedir : Toplamını almak. Katmak. Eklemek. Neticelenmek. Çalmak. İlave etmek. Artırmak. Ekleme yapmak. Ekleme. Resim seçiciye, belli bir alı...

Add printer driver nedir ne demek

Add printer driver nedir : Toplamını almak. İlave etmek. Sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Eklemek. Toplamak. Ekleme yapmak. Katmak. Bindir....

Add printer wizard nedir ne demek

Add printer wizard nedir : Bindir. Ekleme. Ekleme yapmak. Katmak. Toplamak. İlave etmek. Eklemek. Artırmak. Karıştırmak. Neticelenmek. Printer : Basım aygıtı....

Advanced function printing nedir ne demek

Advanced function printing nedir : İleri. Gelişmiş. İleri derece. İleri düzeyde. Gelişkin. İlerlemiş. Yüksek. Modern. İleri düzey. Öncü. Function : Merasim. Görev. İş...

Advanced printer function nedir ne demek

Advanced printer function nedir : İleri. Gelişmiş. Gelişkin. Öncü. İleri düzey. İleri düzeyde. Modern. Yüksek. İleri derece. İleri derecede. Printer : Basım aygıtı. ...

Aerial image printing nedir ne demek

Aerial image printing nedir : Havai. Anten ile ilgili. Havaya ilişkin. Anten. Havayla ilgili. Hayali. Hava. Hava ile ilgili. Havaya ait. Image : Tapıncak. Yansıt...

Appear in print nedir ne demek

Appear in print nedir : Bulunmak. Anlaşılmak. Görünmek. Gibi görünmek. Vücuda gelmek. Varmak. Gelmek. İzlenimini vermek. Arz-ı endam etmek. In : Dahili. Me...

As shown when printed nedir ne demek

As shown when printed nedir : İçin. -dikçe. İken. Çünkü. Ki. İrken. Olarak. Sırada. Rağmen. Shown : Kendini göstermek. Öğretmek. Göstermek. Belirtmek. Belli olma...

Available print servers nedir ne demek

Available print servers nedir : Elverişli. Kullanılabilir. Kullanışlı. Müsait. Yararlanılır. Elde edilebilir. Eldeki. Geçerli. Boşta. Print : Matbua. Çap etmek. Ba...

Available printers nedir ne demek

Available printers nedir : Elverişli. Mevcut. Kullanılabilir. Hazır. Bulunabilir. Elde. Eldeki. Var. Geçerli. İşe yarar. Printers : Matbaacı. Yazıcı. Printer....

Band printer nedir ne demek

Band printer nedir : Şerit yapmak. Kemer. Ağın üst kenarını belirten ak uçkurluk. Kolan. Ses frekansı aralığı. Orkestra. Bir izgenin iki sıklık değeri a...

Barrel printer nedir ne demek

Barrel printer nedir : Panoları ya da gergileri taşımakta kullanılan demir çubuk. Varil. Perdeleri germekte kullanılan çubuk. Hızlı gitmek. Taşıma çubuğu....

Batik printing nedir ne demek

Batik printing nedir : Mumlu kumaş boyama. Batik. Kumaş boyama yöntemi. Printing : Matbaacılık. Basma. Kağıt, kumaş vb. üzerine birtakım kalıplardan yarar...

Be out of print nedir ne demek

Be out of print nedir : Var olmak. Durmak. -dı. Anlamına gelmek. -di. Berylliumb (berilyum). Olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metali...

Begin print job nedir ne demek

Begin print job nedir : Atılmak. Doğmak. Start almak. Koyulmak. Önayak olmak. Vücut bulmak. Başlatmak. Meydana gelmek. Adım atmak. Girişmek. Print : İşleme...

Bidirectional printer nedir ne demek

Bidirectional printer nedir : İki yönü olan. Çift yönlü. Çiftyönlü. İki yönlü. İkiyönlü. İkiyonlü. Printer : Yazıcı. Sonuçları kağıt üzerine yazan bilgisayar çık...

Bitmap printing nedir ne demek

Bitmap printing nedir : Bir görüntü alanını ve her bir pikselin rengini belirleyen dosya tipi. Nokta esaslı. Bit haritası. Biteşlem. İkieşlemli. Bit eşlem....

Block printing nedir ne demek

Block printing nedir : Tıkamak. Blok. Kalıplamak. Bloke etmek. Önünü kesmek. Bilgisayar, bilişim, biyoloji, eğitim, voleybol, veterinerlik, jeoloji, ulusl...

Blue print stage nedir ne demek

Blue print stage nedir : Mavi yapmak. Canı sıkkın. Müstehcen. Maviye boyamak. Har vurup harman savurmak. Açık saçık. Morali bozuk. Üzgün. Blue. Print : Bilg...

Rintçe nedir Rintçe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatzarf olarak kullanılır. Rint : Gönül eri. Sarhoş, ayyaş kimse Rindane : Rintçe. Rindan : ...

Rintlik nedir Rint : Sarhoş, ayyaş kimse. Gönül eri. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirl...

Add printer nedir ne demek

Add printer nedir : Aşınma payına bağlı yeni bir varlık biriminin, işletme varlığına eklenmesi, ya da varlık içindeki bir birimin yeniden yapım özelliğ...

Add printer icons to tray nedir ne demek

Add printer icons to tray nedir : Aşınma payına bağlı yeni bir varlık biriminin, işletme varlığına eklenmesi, ya da varlık içindeki bir birimin yeniden yapım özelliğ...

Adjust print settings nedir ne demek

Adjust print settings nedir : Uyum göstermek. Bir ölçü aracını, ırakgörürü istenilen koşulları sağlayacak biçimde kurup çalışır duruma getirmek. Uyarlamak. Ayar ...

Advanced function printing data nedir ne demek

Advanced function printing data nedir : Yüksek. İleri düzeyde. İlerlemiş. Modern. İleri. Gelişmiş. Gelişkin. Öncü. İleri derecede. Function : İş görmek. İşlev görmek. Herh...

Aerial image printer nedir ne demek

Aerial image printer nedir : Anten. Hava ile ilgili. Teneğe değişli. Havayla ilgili. Havaya ilişkin. Hava. Hayali. Anten ile ilgili. Havaya ait. Image : Yansıtm...

All printers nedir ne demek

All printers nedir : Katışıksız. Hep. Berabere. Bütünüyle. Hepsi. Tümüyle. Tümü. Her biri. Her. Printers : Printer. Yayıncı. Yazıcı. Matbaacı. Matbaa ma...

As of last complete printing nedir ne demek

As of last complete printing nedir : Madem. Rağmen. İken. Kadar. Karşın. İçin. Mademki. Gibi. -e rağmen. Halde. Of : Hakkında. -den övünerek bahsetmek. İle ilgili. -dan...

Autoprint macro nedir ne demek

Autoprint macro nedir : Uzun. Büyük. Genel. Makro. İri. İril. Active macro : Etkin makro. [#Autoclose macro : Kendkapat makro. Autodelete macro : Kendsil m...

Available printer memory nedir ne demek

Available printer memory nedir : Boşta. Elde. Eldeki. Var. Yararlanılır. Meşgul değil. Elverişli. İşe yarar. Geçerli. Mevcut. Printer : Bilgiyazıcı. Basım işini yön...

Background printing nedir ne demek

Background printing nedir : Artyetişim. Sosyal çevre. Bilgisayar, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Fon. Bir sayaç algıcına, incelenen b...

Banknote printing plant nedir ne demek

Banknote printing plant nedir : Banknot. Altın ya da gümüş karşılığı olmayan kağıt para. devlet gücüyle dönüştürülen zorunlu bir borçlanmadan başka bir anlam ve ni...

Batch printing nedir ne demek

Batch printing nedir : Grup. Toplu iş. Komşu. Kuru gereç karışımı. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Türküm. Bir fırın ekmek. Küme. P...

Be in print nedir ne demek

Be in print nedir : Bulunmak. Anlamına gelmek. -dir. -di. Berylliumb (berilyum). -dı. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal...

Bears the imprint of nedir ne demek

Bears the imprint of nedir : Getirmek. Çekmek. Ayıgiller. Üstlenmek. Katlanmak. Spekülasyon yapmak. Doğurmak. Gütmek (kin). Dönmek. The : Belirli veya spesifik ...

Best for printing nedir ne demek

Best for printing nedir : Geçmek. Yenmek. Birinci sınıf. En. Hakkından gelmek. Baskın çıkmak. Alt etmek. En çok. En iyi şekilde. En iyisi. For : -e göre. -e ...

Bidirectional printing nedir ne demek

Bidirectional printing nedir : İkiyonlü. Çiftyönlü. İki yönü olan. İkiyönlü. Çift yönlü. İki yönlü. Printing : Baskıcılık. Bası. Tab etme. Basma. Tab. Bir yapıtta...

Block print nedir ne demek

Block print nedir : Işık ve elektron mikroskobunda incelemek üzere yumuşak biyolojik dokuların ince kesitlerinin alınabilmesi için tespit, suyunu alma ...

Blue print nedir ne demek

Blue print nedir : En iyi doğrusal yansız tahminci. Kederli. Sınav. Umutsuz. Canı sıkkın. Müstehcen. Morali bozuk. Çürümüş. Maviye boyamak. Çarçur etm...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim