Severe nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göğüs kafesi. Seve : Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve. Kapı, pencere pervazı Sever : Seven (kimse). Göğüs kafesi : Vücutta omurganın, kaburgaların ve göğüs kemiğiyle bunları saran kasla...

 
 
 

Severe anemia nedir ne demek

Severe anemia nedir : Keskin. Sertlik. Acı veren. Ağır. Kantarlı. Sade. Haşin. Sert. Gösterişsiz. Şedit. Anemia : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kansızlık. Kandaki alyuvar sayısı veya hemoglobin miktarının normal değerlerin al...

Severe blow nedir ne demek

Severe blow nedir English: Losing the job she loved so much was a severe blow for Mary. Turkish: Bu denli sevdiği işini kaybetmesi Meryem'e büyük bir darbe oldu. : Ağır. Haşin. Gösterişsiz. Katı. Şiddetli. Çok sade. Sertlik. Kıran kıra...

Severe competition nedir ne demek

Severe competition nedir : Acı veren. Kantarlı. Sertlik. Keskin. Acı. Yalın. Katı. Kıran kırana. Gösterişsiz. Sert. Competition : Çekişme. Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların gereksinmelere oranla kıt olan özdeksel ve tinsel değerler...

Severe criticism nedir ne demek

Severe criticism nedir English: He was subjected to severe criticism. Turkish: Ağır eleştiriye maruz kaldı. : Şiddetli. Yalın. Kantarlı. Haşin. Ağır. Şedit. Sade. Gösterişsiz. Çok sade. Acı veren. Criticism : Tenkit. Bir oyunun, yapılan san...

Severe headache nedir ne demek

Severe headache nedir English: I had a severe headache. Turkish: Şiddetli bir baş ağrım vardı. English: The reason he was absent was that he had a severe headache. Turkish: Onun yokluğunun nedeni şiddetli baş ağrısıydı. English: I hav...

Severe injury nedir ne demek

Severe injury nedir : Kıran kırana. Yalın. Şiddetli. Ağır. Çok sade. Gösterişsiz. Acı veren. Sertlik. Haşin. Kantarlı. Injury : İncinme. İncitme. Zedelenme. Zarar. Hasar. Kırma. Halel. Üzgü. Bere. Sakatlık. [#Severe accident : Ağır kaza. Seve...

Severe punishment nedir ne demek

Severe punishment nedir : Gösterişsiz. Sertlik. Haşin. Kıran kırana. Acı veren. Sert. Zor. Keskin. Yalın. Katı. Punishment : Sert davranma. Ağır çalıştırma. Terbiye. Kötü davranma. [#Zahmet. Zarar verme. Yüklenme. Ceza. Hırpalama. Eziyet. acciden...

Severe sentence nedir ne demek

Severe sentence nedir : Yalın. Acı veren. Sert. Acı. Şedit. Kantarlı. Kıran kırana. Çok sade. Katı. Gösterişsiz. Sentence : Mahkum etmek. Cezaya çarptırmak. Tüzel karar. Karar. Bir fikri, bir duygu ve düşünceyi, bir oluş ve kılışı tam olarak bi...

Severe accident nedir ne demek

Severe accident nedir : Haşin. Acı. Gösterişsiz. Sertlik. Acı veren. Keskin. Şedit. Şiddetli. Sade. Kıran kırana. Accident : Rastlantı. Bir nesnenin ikincil ve öze ilişkin olmayan özelliği. Beklenmedik olay. Kaza. Araz. İş kazası. Umulmayan dur...

Severe acute respiratory syndrome nedir ne demek

Severe acute respiratory syndrome nedir : Acı. Sade. Gösterişsiz. Kantarlı. Kıran kırana. Sert. Şiddetli. Şedit. Sertlik. Yalın. Acute : Güçlü. Sivri. Açıkgöz. Akut. Aşırı. Keskin. Ağır. Dar. Şiddetli. Dar (açı). [#Respiratory : Teneffüse ait. Respiratuar. Solun...

Severe beating nedir ne demek

Severe beating nedir : Çok sade. Kantarlı. Zor. Sade. Katı. Şiddetli. Sertlik. Haşin. Sert. Şedit. Beating : Pataklama (argo terim). Vuruş. Yenilgi. Dayak atma. Dövüş. Dayak. Kötek. Sopa. Pataklama. Dövme. [#Severe accident : Ağır kaza. Severe...

Severe burns nedir ne demek

Severe burns nedir : Acı veren. Acı. Şedit. Zor. Çok sade. Sade. Keskin. Gösterişsiz. Sert. Yalın. Burns : Yanıp tutuşmak. Kiremitte pişirmek. Tutuşmak. Başını yakmak. Kızdırmak. Işık saçmak. Öfkelendirmek. Süratle gitmek. Wisconsin eyaletin...

Severe crime nedir ne demek

Severe crime nedir : Katı. Haşin. Yalın. Sade. Çok sade. Keskin. Acı. Acı veren. Şiddetli. Şedit. Crime : Cinayet romanı. Acımaya yol açacak kötü davranış. Ağır suç. Hukuk, sosyoloji alanlarında kullanılır. Sabıka. Mantıksızlık. Cürüm. Cezal...

Severe drought nedir ne demek

Severe drought nedir English: Unless it rains in Ethiopia soon, there could be severe drought problems. Turkish: Yakında yağmur yağmazsa, ciddi kuraklık problemleri olabilir. : Yalın. Çok sade. Acı. Gösterişsiz. Katı. Sade. Kıran kırana. ...

Severe inflammation nedir ne demek

Severe inflammation nedir : Şedit. Kıran kırana. Katı. Yalın. Gösterişsiz. Sert. Sertlik. Acı veren. Çok sade. Şiddetli. Inflammation : Tutuşma. Enflamasyon. Alevlenme. Kimi özdeklerde, sıcaklığın belli bir değere erişmesiyle, yanma olayının birden...

Severe loss nedir ne demek

Severe loss nedir : Acı. Yalın. Çok sade. Haşin. Sade. Şiddetli. Acı veren. Gösterişsiz. Sert. Keskin. Loss : Ziyan. Yenilgi. Heder. Zayi. Zayiat. Kaybetme. Telef. Hasar. Kayboluş. Dokunca. [#Severe accident : Ağır kaza. Severe acute respir...

Severe reprimand nedir ne demek

Severe reprimand nedir : Keskin. Katı. Yalın. Çok sade. Kıran kırana. Sertlik. Sert. Sade. Şiddetli. Acı veren. Reprimand : Bir disiplin suçu işlemiş olan öğrenciye davranışının beğenilmediğinin yazılı olarak bildirilmesi. Azarlama. Kınama cezas...

Severe weather nedir ne demek

Severe weather nedir English: In severe weather, it's best to stay indoors. Turkish: Şiddetli havalarda, evde kalmak en iyisidir. English: Severe weather frightens people. Turkish: Sert hava insanları korkutur. : Sert. Şedit. Haşin. ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim