Teaching nedir English: Ali has been teaching me French. Turkish: Ali bana Fransızca öğretiyor. English: Ali has been teaching me how to play the blues. Turkish: Ali bana nasıl blues çalacağımı öğretiyor. English: Ali gave up h...

 
 
 

Teaching center nedir ne demek

Teaching center nedir : Öğreti. Öğretme. Talim. Öğretim. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçler...

Teaching film nedir ne demek

Teaching film nedir : Tedris. Öğretmenlik. Talim. Öğretim. Ders. Telkin. Öğreti. Öğretme. İlke. Film : Alıcıda ya da basım aygıtında kullanılmamış, duyarkatı ışıkla etkilenmemiş film. Fizik, kimya, sinema, televizyon, jeoloji alanlarında kull...

Teaching load nedir ne demek

Teaching load nedir : Telkin. Ders. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavu...

Teaching material nedir ne demek

Teaching material nedir : Telkin. Tedris. Öğretim. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlam...

Teaching method nedir ne demek

Teaching method nedir English: I don't like Mr. Jackson's teaching methods so much. Turkish: Bay Jackson'ın öğretim metotlarını çok fazla sevmiyorum. English: His teaching methods are highly unorthodox. Turkish: Onun öğretim yöntemler...

Teaching post nedir ne demek

Teaching post nedir : Öğretim. Öğretme. Ders. Talim. Tedris. Öğreti. Telkin. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikle...

Teaching profession nedir ne demek

Teaching profession nedir : Öğretim. Ders. Öğretmenlik. İlke. Öğreti. Tedris. Telkin. Öğretme. Talim. Profession : Uğraşı. Uğraş. Açıklama. Uzmanlık alanı. Kesp. Yemin. Kelime i şahadet. İş. Belli bir meslek üyeleri. Bir kimsenin geçimini sağlamak ...

Teaching staff nedir ne demek

Teaching staff nedir English: She is on the teaching staff. Turkish: O, öğretmenlik kadrosundadır. : Öğreti. Talim. [#Öğretmenlik. Öğretme. İlke. Tedris. Telkin. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir k...

Teaching aids nedir ne demek

Teaching aids nedir : Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eyle...

Teaching assistant nedir ne demek

Teaching assistant nedir English: Ali is a teaching assistant. Turkish: Ali bir öğretim görevlisi. : İlke. [#Öğretmenlik. Ders. Öğretim. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da...

Teaching fellow nedir ne demek

Teaching fellow nedir : Ders. Öğretme. Telkin. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ...

Teaching hospital nedir ne demek

Teaching hospital nedir : Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eyle...

Teaching machine nedir ne demek

Teaching machine nedir : Tedris. Talim. Ders. Öğreti. Telkin. Öğretim. Öğretmenlik. Öğretme. İlke. Machine : Mekanizma. Politika çarkı. İşleteç. Makine ile işlemek. Veri kartlarındaki bilgileri çeşitli düzeyler de işleyerek çizelgelemek ve işlem...

Teaching materials nedir ne demek

Teaching materials nedir : Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eyle...

Teaching plan nedir ne demek

Teaching plan nedir : Ders. Tedris. Öğretme. Talim. İlke. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereç...

Teaching principles nedir ne demek

Teaching principles nedir : Ders. Öğretim. Öğretme. Öğretmenlik. Öğreti. Telkin. Tedris. Talim. İlke. Principles : Ahlak. Yol. İlkeler. Yöntem. Dürüstlük. [#Teaching aids : Öğretim araçları. Teaching assistant : Öğretim görevlisi. Öğretim asistanı....

Teaching room nedir ne demek

Teaching room nedir : Tedris. Öğretim. İlke. Ders. Öğreti. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gere...

Teaching technique nedir ne demek

Teaching technique nedir : Öğretmenlik. Ders. Öğreti. Telkin. Öğretim. Öğretme. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim