Tradition nedir ne demek

Tradition nedir English: It's an American tradition to make a wish on your birthday. Turkish: Doğum gününde dilek tutmak bir Amerikan geleneğidi...

 
 
 

Area co tradition nedir ne demek

Area co tradition nedir : Alan. Mesaha. İata'nın üç coğrafi bölgesinden biri. Bir araştırma evrenini sınırlayan uzamsal ya da yersel kesim. Bölge. Arazi. Bir...

Became a tradition nedir ne demek

Became a tradition nedir : Leşmek. Uymak yakışmak. Haline gelmek. Laşmak. Yaraşmak. Kesilmek. Olmak. Güzel durmak. A : La (müzik terimi). Atom ağırlığı. (herh...

Dimension elaboration of tradition nedir ne demek

Dimension elaboration of tradition nedir : Boyut. Uzanım. Ölçülerini koymak. Çap. Birbiriyle açık ya da örtük ilişkisi olan çeşitli tutum ve davranış görünüşlerine bir içbütü...

Direct dimension of tradition nedir ne demek

Direct dimension of tradition nedir : Yönetim işi. Komuta etmek. Tiyatroyu yönetmek. bir tiyatro yapıtının sahnelenmesi işini yönetmek. İdare etmek. Sahneye çıkartmak. Y...

Family tradition nedir ne demek

Family tradition nedir English: This is a family tradition. Turkish: Bu bir aile geleneği. English: We must keep up the family traditions. Turkish...

Genetic tradition nedir ne demek

Genetic tradition nedir : Soyaçekim. Genetik. Bir şeyin aslına ait. Genetik yapı. Kalıtsal. Kalıtımsal. Genlerle ilgili, genlerin belirlediği, genlerle geçen...

Literary tradition nedir ne demek

Literary tradition nedir : Yazınsal. Konuşma dilinde kullanılmayan. Edebi. Tradition : Sünnet (dini terim). Gelenek. Sünnet (din). Anane. Bir kuşaktan diğerin...

Material tradition nedir ne demek

Material tradition nedir : Bez. Kumaş. Özdek. Zaruri. Gerekli. Gereç. Maddeci. Madde. Bedensel. Tradition : Hadis. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. ...

Social tradition nedir ne demek

Social tradition nedir : Sokulgan. Organizmaların kümeler içinde etkileşimine ilişkin olan. toplum ya da topluluklarla ilgili, onlara ilişkin. bireyin başka...

Traditional chinese nedir ne demek

Traditional chinese nedir English: He's a painter, but he doesn't do traditional Chinese painting. Turkish: O bir ressam ama geleneksel Çin resimlerini ya...

Traditional circle nedir ne demek

Traditional circle nedir : Adetsel. Gelenekçi. Göreneksel. Geleneksel. Ananevi. Circle : Kuşatmak. Çevresini dolaşmak. Etrafına daire çizmek. Çevrelemek. Çemb...

Traditional complex nedir ne demek

Traditional complex nedir : Ananevi. Gelenekçi. Geleneksel. Adetsel. Göreneksel. Complex : Karışık şey. Mürekkep. Karmaşa. Güçlük. Saplantı. İki özdeciğin pek ...

Traditional development economics nedir ne demek

Traditional development economics nedir : Adetsel. Göreneksel. Gelenekçi. Ananevi. Geleneksel. Development : Düzenleyim. Geliştirme. Geliştirim. Bir yerin yapıdüzenini sağla...

Traditional fattening nedir ne demek

Traditional fattening nedir : Ananevi. Gelenekçi. Adetsel. Geleneksel. Göreneksel. Fattening : Besicilik. Yağlandırma. Besi. Yağlama. Hayvanların, hareketlerini ...

Traditional irf nedir ne demek

Traditional irf nedir : Geleneksel. Göreneksel. Ananevi. Adetsel. Gelenekçi. Irf : Irf. Etki tepki fonksiyonu. [#Traditional chinese : Klasik çince. Çoğunl...

Traditional law nedir ne demek

Traditional law nedir : Geleneksel. Göreneksel. Gelenekçi. Adetsel. Ananevi. Law : Kaide. Kanun. Usul. Fen bilimlerinde kanun. Dava. Hukuk. Doğa olaylarını...

Traditional media nedir ne demek

Traditional media nedir : Gelenekçi. Göreneksel. Adetsel. Ananevi. Geleneksel. Media : Gerçekleşen nicelik, yaklaşık olarak ortalama. Araçlar. Ortalama. Medy...

Traditional portfolio theory nedir ne demek

Traditional portfolio theory nedir : Adetsel. Göreneksel. Geleneksel. Ananevi. Gelenekçi. Portfolio : Görev. Evrak çantası. Resim çantası. Portföy. Borsa portföy. Vazif...

Traditional regression nedir ne demek

Traditional regression nedir : Geleneksel. Adetsel. Göreneksel. Ananevi. Gelenekçi. Regression : İnsanın ve içinde yer aldığı toplumsal yapının, doğal ve toplumsa...

Tradition bearer nedir ne demek

Tradition bearer nedir : Sünnet. Anane. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir kuşaktan diğerine tarihsel ve toplumsal bazı değişikliklere uğradıkta...

According to tradition nedir ne demek

According to tradition nedir : Uyma. Binaen. Göre. Uygun olarak. Akortlatma. Uyarak. -e göre. Binaenaleyh. To : -e göre. -mek -mak (mastar). Ya. -e kadar. Göre. İ...

Auricular tradition nedir ne demek

Auricular tradition nedir : İşitme ile ilgili. Kulak kepçesi ile ilgili. Auriküler. Fısıldanmış. Gizlice söylenmiş. Kulaktan kulağa yayılmış. Kulağa söylenmiş....

Depart from tradition nedir ne demek

Depart from tradition nedir : Ayrılmak. Vefat etmek. Yola çıkmak. Ayrılmak (uçak vb). Hareket etmek. Yolundan sapmak. Ölmek. Caymak. Uzaklaşmak. Gitmek. From : Y...

Dimensions of tradition nedir ne demek

Dimensions of tradition nedir : Boyut. Ebatlar. Ölçü. Ebat. Boyutlar. Of : -nın. -dan. Yüzünden. Den. -in. Karşı. İle ilgili. In. -li. -den övünerek bahsetmek. [#T...

Dominant tradition nedir ne demek

Dominant tradition nedir : Yüksek. Baskın. Dominant. Galip. Tesirli. Hükümran. Nüfuzlu. Egemen. Hakim. Tradition : Bir kuşaktan diğerine tarihsel ve toplumsal...

Folk tradition nedir ne demek

Folk tradition nedir : Ahali. Millet. Irk. İnsanlar. Kavim. Adet. Folk. İnanç. Bir toplum içinde, ortak gelenek, görenek, davranış ve uygulamalardan oluşa...

Individual tradition nedir ne demek

Individual tradition nedir : Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organi...

Maintain the tradition nedir ne demek

Maintain the tradition nedir : Geçindirmek. İddia etmek. Savlamak. Paraca desteklemek. Sağlamak. Bakım yapmak. Sürdürmek. Yollamak. İdame ettirmek. Korumak. The :...

Oral tradition nedir ne demek

Oral tradition nedir : Konuşma yoluyla çağdan çağa, kuşaktan kuşağa aktarılan boşinanç. bk. boşinanç. krş. sözlü gelenek, sözlü görenek. Oral. Sözlü, ağız...

Traditional nedir ne demek

Traditional nedir English: He likes singing traditional songs. Turkish: Geleneksel şarkıları söylemekten hoşlanır. English: He's a painter, but he...

Traditional cinema nedir ne demek

Traditional cinema nedir : Geleneksel. Göreneksel. Ananevi. Adetsel. Gelenekçi. Cinema : Sinema salonu. Sinema. [#Traditional chinese : Geleneksel çinli. Gele...

Traditional civilization nedir ne demek

Traditional civilization nedir : Geleneksel. Göreneksel. Adetsel. Gelenekçi. Ananevi. Civilization : Medenilik. İnsanlığın elde ettiği uygulayımsal, düşünsel, sanat...

Traditional continuity nedir ne demek

Traditional continuity nedir : Göreneksel. Adetsel. Geleneksel. Ananevi. Gelenekçi. Continuity : Senaryo. Bir düzenin bütünlüğü, öğeleri arasındaki ilişkilerin so...

Traditional economy nedir ne demek

Traditional economy nedir : Ananevi. Geleneksel. Göreneksel. Gelenekçi. Adetsel. Economy : Para biriktirme, varlık sağlama. Ekonomiklik. İdare. Artırım. İktisa...

Traditional industry nedir ne demek

Traditional industry nedir : Ananevi. Gelenekçi. Adetsel. Göreneksel. Geleneksel. Industry : Sıkı çalışma. Yeni teknolojileri uygulamadaki tavırları ve yasal du...

Traditional knowledge nedir ne demek

Traditional knowledge nedir : Adetsel. Ananevi. Göreneksel. Gelenekçi. Geleneksel. Knowledge : İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne veri...

Traditional marketing nedir ne demek

Traditional marketing nedir : Geleneksel. Göreneksel. Adetsel. Ananevi. Gelenekçi. Marketing : Sürülme. İşletmenin, satış olanaklarını belirleyerek üretilen mal ...

Traditional medicine nedir ne demek

Traditional medicine nedir : Gelenekçi. Göreneksel. Ananevi. Adetsel. Geleneksel. Medicine : Deva. Doktorluk. Çekmek. Sihirbazlık. Büyü. Katlanmak. İlaç vermek....

Traditional puppets nedir ne demek

Traditional puppets nedir : Göreneksel. Adetsel. Gelenekçi. Ananevi. Geleneksel. Puppets : Bostan korkuluğu. Kukla. [#Traditional chinese : Çoğunlukla tayvan v...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim