Açısal bölge nedir, Açısal bölge ne demek

Açısal bölge; bir matematik terimidir.

  • Açı ile iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlem parçası

Açısal bölge anlamı, tanımı:

Açısal : Açı ile ilgili, zaviyevi.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Birleşim : Birleşme işi. Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat. Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi.

Düzlem : Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müstevi. Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı. Ortam.

Parça : Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Pasaj. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Tane. Müzik eseri. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Nesne. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime.