Brigthness türkçesi Brigthness nedir

  • Fizik alanında kullanılır.
  • Parlaklık.
  • Birim yüzey basma mum gücü ya da lümen olarak, belli bir doğrultudaki ışık yeğinliğinin, o doğrultuya dik ışıyan yüzölçüme oranı.

Brigthness ingilizcede ne demek, Brigthness nerede nasıl kullanılır?

Brigthness temperature : Parlaklık sıcaklığı. Bir ışıma kaynağı ile özdeş yüzey parlaklığında bir kara cismin sıcaklığı.

İngilizce Brigthness Türkçe anlamı, Brigthness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Brigthness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Effulgences : Görkem. Parıltı. İhtişam. Şaşaa.

Iridescence : Yanardönerlik. Renkli pırıltı. Pırıldama. Yanardöner renkli. Renk oynaşması.

Absolute magnitude : 10 parsek (3,26x10 ışık yılı) uzağındaki bir yıldızın görünür büyüklüğü. Mutlak büyüklük. Saltık büyüklük.

Shine : Işıldamak. Çevirmek (bir ışığı bir yere). Işık saçmak. Parlamak. Parlatmak. Parıltı. Parıldamak. Parlatma. Cila. Kendini göstermek.

Abcoulomb : On kulon. Abkulon. Cgs sisteminin elektromanyetik birimi. Saltık coulomb. Saltık birimler dizgesindeki elektrik yükü birimi.

Scintillation : Işık titremesi. Sintilasyon. Çakım. Yıldızlardan gelen ışığın, hava katmanından geçerken uğradığı küçük kırılımilar yüzünden, yeğinliğinde gözlenen titrerlik. Parıldama, ışıldama. Işıldama. Kıvılcımlar saçma. Kıvılcım saçma. Nükteli konuşma. Kırpışım.

 

Absorption loss : Emme kaybı. Emme yitmesi. Bir ortamdan geçen ya da bir ortamın yüzeyinden yansıyan bir erke türünün bir kesiminin başka bir erkeye dönüşerek yitimi. Soğurum yitimi. Soğurma kaybı. Emme yitiği. Absorpsiyon kaybı.

Sparkle : Göz kamaştırmak. Kıvılcım saçmak. Köpürmek. Parlayış. Parıldamak. Pırıldamak. Parlamak. Kıvılcım. Köpürmek (şarap). Pırıltı.

Refulgence : Şaşaa.

Dazzle : Hayran etmek. Kamaştırmak. Göz kamaştırmak. Gözünü kamaştırmak. Göz almak. Kamufle etmek. Bir optik dizgedeki yüzeylerden film üzerine yansıyarak resimdeki sertliği azaltan ya da resmin niteliğini bozan, istenmeyen ışık. tv. televizyon ışıtaçlarında, gerçekte etkilenmemesi gereken fosforlanmalı bölgelerin etkilenmesinden doğan ve bu bölgeye düşen ışık. Kamaşma. Büyülemek. Şaşırtmak.

Brigthness synonyms : refulgency, acoustic absorptivity, absolute zero, acoustic feedback, brilliancies, glitter, brightness, glisten, flamboyance, blaze, brilliancy, intelligence, smartness, absolute units, light, luster, accelerometer, cleverness, splendour, opalescence, lustre, flash, dazzlement, coruscations, brillancy, absorptiometer, abampere, radiancy, coruscation, absorption band, glint, accumulation coefficient, effulgence.

 

Brigthness zıt anlamlı kelimeler, Brigthness kelime anlamı

Dullness : Asamiyet. Sıkıntı. Ahmaklık. Kesat. Mutlak matite. Körlük. Can sıkıntısı. İdraksizlik. Matlık.

Stupidity : Keleşlik. Eşeklik. Sersemlik. Budalalık. Hıyarlık. Salozluk. Aptallık. İneklik. Mankafalık. Aptalca hareket.