Çeviri nedir "Çeviri" ile ilgili cümle Dilbiliminde çeviri, bir dildeki bir metnin başka bir dile işlemini ve bu [#süreç sonucunda elde edilen ürü...

 
 
 

İzinsiz çeviri süresi nedir ne demek

İzinsiz çeviri süresi nedir Teknik terim anlamı: Bir dilden başka bir dile yapılacak izinsiz çeviri için yasalarda belirtilen süre (5846 sayılı yasamıza göre bu ...

Çevirici nedir ne demek

Çevirici nedir "Çevirici" ile ilgili cümle örnekleri Çevirici dili : Bilgisayarda makine dili komutlarının sembollerle kaydedildiği alçak düzeyli pr...

Çeviricilik nedir ne demek

Çeviricilik nedir Çevirici : Anahtar. Çevirmen. Çeviri : Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme. Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı ...

Çevirim senaryosu nedir ne demek

Çevirim senaryosu nedir Çevirim senaryosu; bir sinema terimidir. Çevirim : Çevirme işi. Sinema filmi elde etmek üzere alıcının çalıştırılması, duyar katın üz...

Çevirivermek nedir ne demek

Çevirivermek nedir Çeviri : Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme. Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme Çevirmek :...

Aşırı yavaş çevirim nedir ne demek

Aşırı yavaş çevirim nedir Aşırı yavaş çevirim; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resimlerin saatte, günde bir...

Baş aşağı çevirim nedir ne demek

Baş aşağı çevirim nedir Baş aşağı çevirim; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Baş aşağı çekimin sağlanması i...

Çok alıcılı çevirim nedir ne demek

Çok alıcılı çevirim nedir Çok alıcılı çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İçlerinden en iyisini ya da...

Deniz altında çevirim nedir ne demek

Deniz altında çevirim nedir Deniz altında çevirim; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Deniz altında gerçekleştir...

Eşlemeli çevirim nedir ne demek

Eşlemeli çevirim nedir Eşlemeli çevirim; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görüntü ile sesin aynı zamanda ...

Hızlı çevirim nedir ne demek

Hızlı çevirim nedir Hızlı çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yavaşlatılmış devinimi sağlamak a...

İçeride çevirim nedir ne demek

İçeride çevirim nedir İçeride çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İşlikte ya da kapalı herhangi b...

İşlikte çevirim nedir ne demek

İşlikte çevirim nedir İşlikte çevirim; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İşlik düzlüğünde gerçekleştirile...

Marka çevirisi nedir ne demek

Marka çevirisi nedir Teknik terim anlamı: Bir dildeki markanın başka dile çevrilerek kullanılması. (Fransa'daki "eau écarlate"ın İngilizce'ye "scarlet wat...

Örneksel sayısal çevirici nedir ne demek

Örneksel sayısal çevirici nedir Örneksel sayısal çevirici; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: örneksel veriyi sayısal veriye dö...

Satış çevirisi nedir ne demek

Satış çevirisi nedir Satış çevirisi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çeşitli nedenlerle satışı yapılanlardan geri çevrilen ...

Sessiz çevirim nedir ne demek

Sessiz çevirim nedir Sessiz çevirim; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir sesli filmin çeviriminde yaln...

Sinyal çevirici nedir ne demek

Sinyal çevirici nedir Sinyal çevirici; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kimyasal veya fiziksel bir olayı elektrik sinyaline...

Tek resimli çevirim nedir ne demek

Tek resimli çevirim nedir Tek resimli çevirim; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Her seferinde bir tek resim ...

Çeviri dili nedir ne demek

Çeviri dili nedir Çeviri : Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme. Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme. Bilgisaya...

Çeviri yazı nedir ne demek

Çeviri yazı nedir Çevriyazı, çeviri yazı veya transkripsiyon, bir yazılı veya basılı hale dönüştürme işlemidir, örnek olarak bir mahkeme oturumunun tut...

Motamot çeviri nedir ne demek

Motamot çeviri nedir Çeviri : Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme. Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme. Kalın : G...

Çevirici dili nedir ne demek

Çevirici dili nedir Çevirici dili, bir bilgisayarda tüm işlemci gerçekleştirir ve işlemcinin de kendine has bir dili vardır. İşlemci yalnızca bu dili anl...

Çevirim nedir Çevirim senaryosu : Çekim senaryosu. Yazı çevirimi : Çeviri yazı. Çeviri : Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercü...

Çeviriş nedir ne demek

Çeviriş nedir Çeviri : Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme. Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme. Çevirme :...

Aşırı hızlı çevirim nedir ne demek

Aşırı hızlı çevirim nedir Aşırı hızlı çevirim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Saniyede 250 resmin üstünde...

Ayrı çevirim nedir ne demek

Ayrı çevirim nedir Ayrı çevirim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses ile resmin aynı anda ayrı kuşa...

Birlikte çevirim nedir ne demek

Birlikte çevirim nedir Birlikte çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses ile resmin aynı anda, aynı...

Çok çevirim nedir ne demek

Çok çevirim nedir Çok çevirim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aynı film parçasının, örtüler kulla...

Düğüm çevirici nedir ne demek

Düğüm çevirici nedir Düğüm çevirici; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir düğümden bir başkasına ya da bir damga t...

Harf çevirisi nedir ne demek

Harf çevirisi nedir Dil bilgisi olarak anlamı: Bir metindeki harflerin, başka bir alfabedeki karşılıklarıyle gösterilmesi : .. : oldı, ..: öldi,..: olır ...

Hileli çevirim nedir ne demek

Hileli çevirim nedir Hileli çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çevirim sırasında alıcının optik...

İlk çevirim günü nedir ne demek

İlk çevirim günü nedir İlk çevirim günü; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin çevrilmesine başlan...

Kimyasal çevirimli örtü nedir ne demek

Kimyasal çevirimli örtü nedir Kimyasal çevirimli örtü; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kimyasal çevirimli örtme işlemi i...

Nötron çevirici nedir ne demek

Nötron çevirici nedir Nötron çevirici; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hızlı nötron oranını artırmak amacıyla, yavaş...

Renk çevirici nedir ne demek

Renk çevirici nedir Renk çevirici; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renk çevirme işini gerçekleşt...

Sayısal örneksel çevirici nedir ne demek

Sayısal örneksel çevirici nedir Sayısal örneksel çevirici; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sayısal veriyi örneksel veriye dö...

Sıkıştırmaçlı çevirim nedir ne demek

Sıkıştırmaçlı çevirim nedir Sıkıştırmaçlı çevirim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcıya sıkıştırmaç takıl...

Son çevirim oyunluğu nedir ne demek

Son çevirim oyunluğu nedir Son çevirim oyunluğu; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir çevirim senaryosunun, ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim