Çeviri nedir, Çeviri ne demek

"Çeviri" ile ilgili cümle

 • "Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı." - T. Buğra
 • "Var olanla her çeşit işlemi bu çevirilerle yürütebiliriz." - N. Uygur

Çeviri hakkında bilgiler

Dilbiliminde çeviri, bir dildeki bir metnin başka bir dile aktarılması işlemini ve bu süreç sonucunda elde edilen ürünü anlatmak amacıyla kullanılır.

Çevrilecek metin ve dil kaynak metin ya da kaynak dil, çeviri yapılacak metin ya da dil ise erek metin (hedef metin) ya da erek dil olarak adlandırılır. Çeviri, sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir.

"Çeviri" sözcüğü Arapça kökenli bir Türkçe kelime olan "tercüme" sözcüğü ile eşanlamlıdır. Çeviri yapan kişi anlamında "çevirmen" sözcüğü kullanılmakta olup "yazılı çeviri" yapan kişi için mütercim kelimesi, "sözlü çeviri" yapan kişi için ise tercüman kelimesi kullanılır.

Çeviri gereksinimi, insanlık tarihinde farklı dillerin oluşmasıyla birlikte başlamıştır. Dillerin 100.000 yıl önce ortaya çıktığı, yazının bundan yaklaşık 5.000 yıl önce bulunduğu düşünülürse çevirinin oldukça eskilere dayandığı söylenebilir.

 

Çeviri ile ilgili Cümleler

 • Çeviri çevirmenin görüşlerini yansıtmıyor.
 • İngilizce cümle değiştirildi. Bu çevirinin hala eşleştiğinden emin olun.
 • Çeviri bir kadın gibidir. Güzelse güvenilir değildir. Güvenilirse kesinlikle güzel değildir.
 • Çeviri doğrudur.
 • Onun Almanya'da çeviri okuduğu söyleniyor.
 • İlk defa İtalyancadan çeviri yaptım.
 • Bu makaleyi Brezilya Portekizcesine çevirip kendi bloğumda yayınlayabilir miyim?
 • Çeviri bir tür özel yetenektir.
 • Çeviri bilimsel bir disiplindir.
 • Çeviri Avrupa'nın dilidir.
 • Motomot -kelime kelime çevirmek, çevirideki en yaygın hatalardan biridir.
 • Tam şu anda, bunu okuyup çeviriyorsun.
 • Bu alıntı nasıl çevirilir bilmiyorum.
 • Çeviri başarısızlık sanatıdır.

Çeviri anlamı, kısaca tanımı:

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap.

Çeviri yapmak : Bir dilden başka bir dile aktarmak, çevirmek, tercüme etmek.

Çeviri dili : Bir bilgisayarın sembolik makine dili.

Çeviri yazı : Bir yazıyı bütün ses inceliklerini belirterek başka bir alfabeye çevirme yolu, yazı çevirimi, transkripsiyon. Sözlü metinlerin ses inceliklerinin ayrıntılı bir biçimde özel işaretlerle yazıya aktarılması.

Motamot çeviri : Aslına bağlı kalınarak yapılmış olan çeviri.

Harf çevirisi : Transliterasyon.

Çevirici : Anahtar. Çevirmen.

Çevirici dili : Bilgisayarda makine dili komutlarının sembollerle kaydedildiği alçak düzeyli programlama dili.

Çeviricilik : Çevirmenlik.

Çevirim : Çevirme işi. Sinema filmi elde etmek üzere alıcının çalıştırılması, duyar katın üzerinde gizli görüntülerin belirmesi.

Çevirim senaryosu : Çekim senaryosu.

 

Çeviriş : Çevirme işi.

Sitteisevir kapıyı çevirir : Kötü havalarda dışarı çıkmamayı öğütleyen bir söz.

Yazı çevirimi : Çeviri yazı.

Aktarma : Arıları bir kovandan ötekine geçirme. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. Para aktarımı. Aktarmak işi. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. Alıntı. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme.

Çevirme : Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara. Çevirmek işi, tedvir. Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar. Çevrilmiş, tercüme edilmiş. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

Tercüme : Çeviri.

Kitap : Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü. Kutsal kitap. Herhangi bir konuda yazılmış eser.

Aktarılma : Aktarılmak işi.

İşlem : Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

Süreç : Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses.

Çevirivermek : Çabucak çevirmek.

Diğer dillerde Çeviri anlamı nedir?

İngilizce'de Çeviri ne demek? : n. translation, interpretation, version, rendering, rendition

Fransızca'da Çeviri : interprétation [la], traduction [la], version [la], thème [le]

Almanca'da Çeviri : n. Translation, Übersetzung, Wiedergabe

Rusça'da Çeviri : n. перевод (M)