Ahar nedir Yerel Türkçe anlamı: Obur, gereğinden çok yiyen. Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla. Garip, yabancı Çeşme oluğu. Su arkı, ince ka...

 
 
 

Aharbakar nedir ne demek

Aharbakar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğiklik, meyil. Şaşı. Ahar : Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapı...

Aharı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk çocuğa verilen ad: Ayağın uyuşunca üzerine bir aharıyı bastır, hemen geçer. Ahar : Hattatların kâğıt ci...

Aharlamak nedir ne demek

Aharlamak nedir "Aharlamak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yumurta akı ile kağıdı cilâlamak. Ahar : Hattatların kâğıt cilalamak için...

Aharlı kağıt nedir ne demek

Aharlı kağıt nedir Aharlı kağıt; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Eski hattatların kullandıkları renkli ve cilalı bir k...

Aharonson nedir ne demek

Aharonson nedir ben aharon : Histadrut'un eski genel sekreteri. İşçi hareketinin liderlerinden biri. Aharon : Bir soyadı. Bir erkek adı (ibranice). a...

Ahartu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Süt, yoğurt, ayran gibi maddelere verilen ad. Ahar : Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta...

Üzüm aharı nedir ne demek

Üzüm aharı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üzüm çiğnenen suluk. Aharı : İlk çocuğa verilen ad: Ayağın uyuşunca üzerine bir aharıyı bastır, hemen geçer...

Yitzhak ben aharon nedir ne demek

Yitzhak ben aharon nedir [#Ben] : İç oda. En tepe nokta. Sorkun ağacı. Zirve. Yüksek nokta. Aharon : Bir soyadı. Bir erkek adı (ibranice). İşçi hareketinin li...

Alahar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yarı suyunu çekmiş, yarı kurumuş, yarı kızarmış nesne. Alah : Tarladaki zararlı bitkiler: Bu yıl tarlayı al...

Bahar açısı nedir ne demek

Bahar açısı nedir Bahar açısı; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Yıldızdan geçen öğlenin ilkbahar noktasından g...

Bahar dönemi nedir ne demek

Bahar dönemi nedir Bahar : İlkbahar. Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar. Gençlik dönemi. Baharat. Dönem : Bir çağ içinde belli özellikleri...

Bahar nezlesi nedir ne demek

Bahar nezlesi nedir Bahar : Gençlik dönemi. İlkbahar. Baharat. Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar. Nezle : Soğuk almaktan ileri gelen, buru...

Bahar yükselmesi olgusu nedir ne demek

Bahar yükselmesi olgusu nedir Bahar yükselmesi olgusu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bahar aylarında özellikle Tricho...

Baharah olmah nedir ne demek

Baharah olmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bakmak, gözetmek, kollamak. Baha : Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Tepsi, f...

Baharat yolu nedir ne demek

Baharat yolu nedir Baharat yolu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hindistan'dan başlayarak İran Körfezi ve Irak üzerind...

Baharatçılık nedir ne demek

Baharatçılık nedir Baharatçı : Baharat alım satımıyla uğraşan kimse, baharcı. Baharat : Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan tar...

Baharatlandırmak nedir ne demek

Baharatlandırmak nedir Baharat : Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber vb. maddeler, bahar. Bah...

Baharatsız nedir ne demek

Baharatsız nedir Baharatsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Baharat : Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kulla...

Baharcık nedir ne demek

Baharcık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: At ve öküz arabalarında ön yastık ile ön dingil arasına konulan ve dingil üzerindeki oku yerinde tutmaya ya...

Vezn i ahar nedir ne demek

Vezn i ahar nedir Vezn i ahar; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kalem şuarasının ustalık göstermek için her dizesini aruz...

Aharbahar nedir ne demek

Aharbahar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aklantı, suların akış meyli. Toprağın meyile göre ayrılışı. Ahar : Hattatların kâğıt cilalamak için kulland...

Aharca nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Daima akan yara. Ahar : Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılmış ...

Aharlama nedir Ahar : Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılmış olan özel bir karışım. Aharlamak : Ahar sür...

Aharlı nedir Aharlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Aharlı" ile ilgili cümle örnekleri Ahar : Hattatların kâğıt cilalama...

Aharon nedir ben aharon : İşçi hareketinin liderlerinden biri. Histadrut'un eski genel sekreteri. Aharonson : Bir soyadı. aharonot : İsrail'de yay...

Ahartı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Süt, yoğurt, ayran gibi maddelere verilen ad. Ahar : Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta...

Çifte aharlı kağıt nedir ne demek

Çifte aharlı kağıt nedir Çifte aharlı kağıt; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Önce nişasta, sonra yumurta akıyle iki yüzü de ...

Yediot aharonot nedir ne demek

Yediot aharonot nedir ahronoth : İsrail'de ibranice yayınlanan günlük gazete. İsrail'de yayınlanan günlük gazete....

Alabahar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlkbaharın ilk günleri, baharın geldiğini hissettiren günler: Bu yıl alabahar yaylaya çıktım. Alaba : Uşak ...

Bahar nedir Bahar; bir gök bilimi terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. "Bahar" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Karabiber, ka...

Bahar bayramı nedir ne demek

Bahar bayramı nedir "Bahar bayramı" ile ilgili cümleler Bahar : Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar. Gençlik dönemi. İlkbahar. Baharat. Bayr...

Bahar guşu nedir ne demek

Bahar guşu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gök renkli, güvercin büyüklüğünde, eti yenir bir kuş. Baha : Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acım...

Bahar noktası nedir ne demek

Bahar noktası nedir Bahar noktası; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: [bkz: ılım]. Baha : Şaşma, korku, pişmanlık...

Bahara nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ocak. [bkz: buharı]. Baca. Baha : Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Tepsi, fi...

Baharat nedir Baharat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Baharat" ile ilgili cümleler Baharat, çoğunlukla yaprak, tohum gibi kısımlarının kurutu...

Baharatçı nedir ne demek

Baharatçı nedir Baharat : Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber vb. maddeler, bahar. Bah...

Baharatlandırma nedir ne demek

Baharatlandırma nedir Baharatlandırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Baha : Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildir...

Baharatlı nedir ne demek

Baharatlı nedir Baharatlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Baharatlı" ile ilgili cümle Baharat : Yiyecek ve içeceklere hoş k...

Baharcı nedir "Baharcı" ile ilgili cümleler Bahar : Gençlik dönemi. Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar. Baharat. İlkbahar. Baharatçı ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim