Alien nedir English: It’s an anime about a normal Japanese schoolboy who married his alien teacher. Things like this happen in Japan. Turkish: Bu, normal Japon bir erkek öğrencinin uzaylı öğretmeniyle evlendiği hakkında bir anime...

 
 
 

Alien subjects nedir ne demek

Alien subjects nedir : Değişik. Yabancı kelime. Karşıt. Farklı. Ters. Başka bir ülkeye ait. Yabancı. Zıt. Uymayan. Uzaylı. Subjects : Maruz bırakmak. Halk. Boyun eğdirmek. Mecbur etmek. Çektirmek. Etmek. [#Alien corn : Yabancı bir ülkede bulun...

Alienabilities nedir ne demek

Alienabilities nedir [#Inalienability] : Başkasına geçirilemez olma durumu. Devredilemezlik. Devredilemez olma durumu. Devir ve ferağ edilebilirlik. Başka bir kimsenin mülkiyetine devredilebilme yeteneği (hukuk terimi). Yabancılaştırabilme yet...

Alienage nedir : Yabancı uyruklu olma. Yabancılık. Alienabilities : Devir ve ferağ edilebilirlik. Yabancılaştırabilme yeteneği. Başka bir kimsenin mülkiyetine devredilebilme yeteneği (hukuk terimi). [#Alienable : Temlik edilebilir. Aktar...

Alienate nedir English: His coolness has alienated his friends. Turkish: Onun soğukluğu arkadaşlarını soğuttu. himself from his family : Akrabalarıyla yabancılaştı veya uzaklaştı. Ailesinden soğudu. Alienates : Devretmek. Uzaklaştır...

Alienates nedir ne demek

Alienates nedir : Soğutmak. Yabancılaştırmak. Aralarını açmak. Devir ve ferağ etmek. Ferağ ve temlik etmek. Uzaklaştırmak. Devretmek. Yabancılaşmak. Temlik etmek. Alienated himself from his family : Ailesinden soğudu. Akrabalarıyla yabanc...

Alienation of affections nedir ne demek

Alienation of affections nedir : Devretme. Yabancılaştırma. Aliyenasyon. Aralarını açma. Bireyin çevre koşullarına aykırı düşmesi ya da kendisini başkasının gözüyle görmesi. Belli tarihsel koşullarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin (emeğin, par...

Alienation of labour nedir ne demek

Alienation of labour nedir : Belli tarihsel koşullarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin (emeğin, paranın, toplumsal ilişki sonuçlarının, insanın özelliklerinin ve yeteneklerinin) bu etkinliklerden bağımsız ve bunlara egemen ya da özlerinde o...

Alienation of patent nedir ne demek

Alienation of patent nedir : Aliyenasyon. Uzaklaşma. Devretme. Yabancılaştırma. Dengesizlik. Belli tarihsel koşullarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin (emeğin, paranın, toplumsal ilişki sonuçlarının, insanın özelliklerinin ve yeteneklerinin...

Alien corn nedir ne demek

Alien corn nedir : Yabancı kelime. Aktarma (dilbilgisi terimi). Ters. Ecnebi. Zıt. Yabancı. Başka bir ülkeye ait. Başka bir ülkeden gelen kişi. Uymayan. Uzaylı. Corn : Ekin. Darı. Tuzlamak. Buğday. Nasır. Tane. Hububat. Yerel basınç uygula...

Alien property nedir ne demek

Alien property nedir : Uzaylı. Yabancı. Aktarma (dilbilgisi terimi). Ecnebi. Zıt. Yabancı kelime. Haklardan mahrum bırakılan kimse. Farklı. Değişik. Ters. Property : Sahne elbiseleri. Mal. Bir nesne ya da birimi ötekilerden ayıran türsel ya da...

Alien tone nedir ne demek

Alien tone nedir : Yabancı. Başka bir ülkeden gelen kişi. Uymayan. Ters. Zıt. Uzaylı. Yaratık. Ecnebi. Yabancı uyruklu kimse. Başka bir ülkeye ait. Tone : Bir çalgının tonu. Renklendirme. Donuklaştırmak. Renk tonu. Tavır. Hava vermek. Sağl...

Alienable nedir ne demek

Alienable nedir : Kişinin elinden alınamayacak (hak). Elden çıkarılamaz. Gayri kabili devir. Temlik edilemez. Satılamaz. Devrolunamaz. Devredilemez. Alınamaz. Vazgeçilmez. Sahibinin tasarrufundan çıkması yasak olan. Inalienable assets : D...

Alienages nedir ne demek

Alienages nedir : Yabancı uyruklu olma. Yabancılık. Alienabilities : Yabancılaştırabilme yeteneği. Devir ve ferağ edilebilirlik. Başka bir kimsenin mülkiyetine devredilebilme yeteneği (hukuk terimi). [#Alienable : Devredilebilir. Ferağı m...

Alienated himself from his family nedir ne demek

Alienated himself from his family nedir : Kendi eliyle. Eril kendisi. Kendi. Kendisini. Kendini. Kendine. Kendisi. Kendinde. Bizzat. From : Dolayı. Nedeniyle. Den. -den bu yana. Dan. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. Den beri. Beri. İtibaren. Bir farkı göster...

Alienation nedir ne demek

Alienation nedir English: Alienation is a common theme of twentieth-century literature. Turkish: Yabancılaşma yirminci yüzyıl edebiyatının ortak bir teması. of affections : Eşinden soğutma. Birisinin eşini baştan çıkarma. Eşiyle arası...

Alienation of effections nedir ne demek

Alienation of effections nedir : Soğutma. Devretme. Ötekileştirme. Dengesizlik. Yabancı emek. Aralarını açma. Yabancılaşma. Uzaklaşma. Aliyenasyon. Of : -dan. -nın. Yüzünden. In. -li. -in. Li. Den. İle ilgili. -nin. [#Alienation of affections : Eşinden ...

Alienation of labour power nedir ne demek

Alienation of labour power nedir : Yabancılaştırma. Aliyenasyon. Belli tarihsel koşullarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin (emeğin, paranın, toplumsal ilişki sonuçlarının, insanın özelliklerinin ve yeteneklerinin) bu etkinliklerden bağımsız ve bu...

Alienation to job nedir ne demek

Alienation to job nedir : Yabancılaşma. Ötekileştirme. Yabancı emek. Aliyenasyon. Devretme. Aralarını açma. Bireyin çevre koşullarına aykırı düşmesi ya da kendisini başkasının gözüyle görmesi. Soğutma. Belli tarihsel koşullarda insan ve toplum et...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim