Alienates türkçesi Alienates nedir

Alienates ingilizcede ne demek, Alienates nerede nasıl kullanılır?

Alienate : Soğutmak. Yabancılaştırmak. Aralarını açmak. Devir ve ferağ etmek. Ferağ ve temlik etmek. Uzaklaştırmak. Devretmek. Yabancılaşmak. Temlik etmek.

Alienated himself from his family : Ailesinden soğudu. Akrabalarıyla yabancılaştı veya uzaklaştı.

Be alienated : Dışlanmak. Bigane düşmek. Yabancılaşmak. Bigane kalmak. Uzaklaşmak.

In an alienated way : Uzak tutulmuş bir şekilde. Yabancılaştırılmış bir şekilde. Yaklaştırılmayan bir şekilde.

Abalienate : Devretmek. Yabancılaştırmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Bir başkası için hakkından vazgeçmek. Mülkiyeti devretmek. Bırakmak.

Alienation to work : İşe yabancılaşma. Fordist üretim sürecinde işçi ile makine arasında sürekli bir ilişkinin kurulduğu hareketli montaj hattında işçinin işin bütününden ve karar alma sürecinden koparılması nedeniyle çalışma güdüsünü yitirmesi.

Unalienated : Yabancılaşmamış. Soğumamış. Uzaklaşmamış.

Alienation of labour power : Emeğin yabancılaşması. Marksist yaklaşımda, emeğin üretim araçlarının mülkiyetine sahip olamaması sonucu işçi sınıfının neyin, ne kadar ve nasıl üretileceğine karar veremeyerek üretim sürecinden kopması; malın piyasa değerinin ücretli emeğin mala kattığı değerden yüksek olması ve işçinin emeğiyle ürettiği mala egemen olamaması.

 

Alienation of patent : Bulgu belgesini bir şey karşılığında ya da karşılıksız olarak başkasına verme. Bulgu belgesini başkasına verme.

Alienator : Fariğ. Nifak sokan kimse. Dostları birbirine düşüren kimse. Ara bozucu kimse. Devreden. Ara bozucu kimse karı kocayı birbirinden soğutan kimse. Devreden kimse.

İngilizce Alienates Türkçe anlamı, Alienates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alienates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disuniting : Ayrılmak. Bozuşmak. Ara bozmak. Ayırmak. Bölücük.

Be alienated : Uzaklaşmak. Bigane düşmek. Dışlanmak. Bigane kalmak.

Alien : Ters. Farklı. Haklardan mahrum bırakılan kimse. Başka bir ülkeye ait. Ecnebi. Yabancı uyruklu kimse. Uzaylı. Aktarma (dilbilgisi terimi). Uymayan. Yabancı.

Externalised : Dışlamak. Cismanileştirilmiş. Dışardan yapmak. Haricileştirilmiş. (ekonomi) fiyatlandırma yapısının bir parçası olarak maliyetleri birleştirmemeyi seçmek (ayrıca externalize). Objektif olarak hesaba katmak. Dışsallaştırılmış. Sosyal ilişkilerde kişiliği dışa doğru yönlendirmek. Harici yapmak.

Deport : Sinir dışı etmek. Sürmek (sınırdışı vb). Dışlamak. Yurtdışına sürmek. Sürgün etmek. Borsa oyuncusunun elinde bulunmayan, ileride fiyatının düşeceğini beklediği ve vade sonunda teslim etmek üzere yüksek fiyattan sattığı taşınır değeri, vade tarihinde yeteri kadar bulamaması durumunda, üçüncü kişilerden belli bir primle geri ödemek üzere satın alması. Sürmek. Tehcir etmek.

 

Disaffect : Memnuniyetsizliğe neden olmak. Bozmak. Hoşnutsuzluk yaratmak.

Assign : Tahsis etmek. Hamletmek. Saptamak. Bağlamak. Ayırmak. İş vermek. Havale etmek. Vermek. Ferağ etmek.

Unloved : Sevilmemiş. Beğenilmemiş.

Estranges : Aralarını bozmak. Soğutmak (argo terim).

Chill : Soğuk algınlığı. Titreme. Soğutmak (yiyecek veya içecek). Ürperti. Donmak. Korkutmak. Sertleşmek. Üşütücü. Üşüme. Üşütmek.

Alienates synonyms : carry over, banish, circuit, abalienate, disunites, ceded, drive apart, disaffects, disunite, drift away, assign to, alter, eloign, circle, make bad blood, cool, distracts, banishing, draw away, modify, disaffecting, keels, estranging, attorning, disinclines, create a rift, attorn, assigns, deports, estrange, alienate, become estranged, deporting.

Alienates zıt anlamlı kelimeler, Alienates kelime anlamı

Loved : Sevilen. Sevgili. Aşık.

Nativeness : Yerli olma durumu. Doğuştan olma niteliği. Yerli olma.