Bacteri nedir English: Viruses are much smaller than bacteria. Turkish: [#Virüs]ler bakterilerden çok daha küçük. English: Hand washing is one...

 
 
 

Bacteria involution form nedir ne demek

Bacteria involution form nedir : Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Bakteri. Involution : Dolaşıklık. İki örtünün birlikte yeniden kıvrılması y...

Bacteria labil l form nedir ne demek

Bacteria labil l form nedir : Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Bakteri. L : İngiliz alfabesinin 12'nci harfi. Lumbago. Uzunluğun simgesi. ...

Bacteriaceae nedir ne demek

Bacteriaceae nedir Teknik terim anlamı: Eubacteriales takımına bağlı, sporsuz ve çomak biçimli bakteri ailesi. Eubacteria : Peptidoglikan duvarı bulunan...

Bacterial bulge nedir ne demek

Bacterial bulge nedir : Bakteriyle ilgili. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilere ilişkin. Bakteri. Bakteriyel. Bakteri...

Bacterial coldwater disease nedir ne demek

Bacterial coldwater disease nedir : Bakteriye ait. Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ilgili, bakterilere...

Bacterial crown gall nedir ne demek

Bacterial crown gall nedir : Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriye ait. Bakteriyle ilgi...

Bacterial degradation nedir ne demek

Bacterial degradation nedir : Bakteriye ait. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteri. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakter...

Bacterial enumeration nedir ne demek

Bacterial enumeration nedir : Bakteriyel. Bakterilere ilişkin. Bakteri. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriyle ilgili. Bakteri...

Bacterial fermentation nedir ne demek

Bacterial fermentation nedir : Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteri. Bakteriyle ilgili. Ba...

Bacterial gill disease nedir ne demek

Bacterial gill disease nedir : Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriye ait. Bakteri. Bakteriyel. Bakterilere ilişkin. Bakteriyle ilgili. Bakteriye ait, ba...

Bacterial kidney disease nedir ne demek

Bacterial kidney disease nedir : Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriye ait. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriyle ilgi...

Bacterial peritonitis nedir ne demek

Bacterial peritonitis nedir : Bakteriye ait. Bakteriyle ilgili. Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ...

Bacterial pseudomycetoma nedir ne demek

Bacterial pseudomycetoma nedir : Bakteri. Bakteriye ait. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin...

Bacterial toxin nedir ne demek

Bacterial toxin nedir : Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriyle ilgili. Bakteriye ait. Bakteri. Bakteriyel. Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait, ba...

Bacterial water pollution nedir ne demek

Bacterial water pollution nedir : Bakteriyel. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteri. Bakterilere ilişkin. Bakterilerle ilgili, bakte...

Bacteriastatic nedir ne demek

Bacteriastatic nedir Sözcükler, direkt olarak Bacteriastatic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Bactericidal nedir ne demek

Bactericidal nedir lamp : öldürücü lamba. Ampulü, (özellikle pozitif kolondan gelen) morüstü ışınların mikrop öldürücü bölümü için saydam, kuartz'dan ya...

Bactericidally nedir ne demek

Bactericidally nedir lamp : Mikrop öldürücü lamba. Ampulü, (özellikle pozitif kolondan gelen) morüstü ışınların mikrop öldürücü bölümü için saydam, kuartz...

Bactericides nedir ne demek

Bactericides nedir : Bakteri öldürücü madde. Bakteri öldüren. Bakterileri yok edici madde. Bakterileri öldüren. Bakteri öldürücü. Bakteri kıran. Bakteri...

Bacteria nedir English: Hand washing is one way to control bacteria. Turkish: El yıkama, bakterileri kontrol etmek için bir yoldur. English: We...

Bacteria family nedir ne demek

Bacteria family nedir : Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Bakteri. Family : Ev halkı. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinsleri...

Bacteria l form nedir ne demek

Bacteria l form nedir : Bakteriler. Bakteri. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. L : Bel ağrısı. felçli miyoglobinüri. Özindüktansın simgesi. Romen...

Bacteria stabil l form nedir ne demek

Bacteria stabil l form nedir : Bakteri. Bakteriler. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. L : Litrenin simgesi. İngiliz alfabesinin 12'nci harfi. İndüktörün...

Bacterial nedir ne demek

Bacterial nedir English: It is effective against bacterial infections. Turkish: Bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. bulge : Kutu konserve...

Bacterial centrifugation nedir ne demek

Bacterial centrifugation nedir : Bakteriye ait. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakterilere ili...

Bacterial contamination nedir ne demek

Bacterial contamination nedir : Bakteriye ait. Bakteriyel. Bakterilere ilişkin. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriyle ilgili. Bakteri. Bakteriye ait, ba...

Bacterial culture nedir ne demek

Bacterial culture nedir : Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait. Bakteriyel. Bakteri. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerl...

Bacterial endocarditis nedir ne demek

Bacterial endocarditis nedir : Bakteriye ait. Bakteriyel. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriyle ilgili. Bakterilere ilişkin. B...

Bacterial enzyme nedir ne demek

Bacterial enzyme nedir : Bakteriyel. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriye ait. Bakterilere ilişkin. Bakteriyle ilgili. B...

Bacterial flora nedir ne demek

Bacterial flora nedir : Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteri. Bakteriyel. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriye...

Bacterial identification nedir ne demek

Bacterial identification nedir : Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait. Bakteriyle ilgili. Bakteri. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriyel. Bakteriye ait, ba...

Bacterial mastitis nedir ne demek

Bacterial mastitis nedir : Bakterilere ilişkin. Bakteriyel. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteri. Bakteriyle ilgili. Bakteriye ait. Bakteriye ait, ba...

Bacterial plaque nedir ne demek

Bacterial plaque nedir : Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriyel. Bakteri. Bakteriye ait. Bakterilerle ilgili, bakterilere...

Bacterial swelling nedir ne demek

Bacterial swelling nedir : Bakteriyel. Bakterilere ilişkin. Bakteriyle ilgili. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteri. Bakteriye ait. Bakteriye ait, ba...

Bacterial virus nedir ne demek

Bacterial virus nedir : Bakteriye ait. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriyel. Bak...

Bacterially nedir ne demek

Bacterially nedir bulge : Kutu konserve ürünlerde, hatalı işlemlere bağlı olarak daha çok zorunlu anaerob basillerin oluşturduğu gaz nedeniyle oluşan ş...

Bactericid nedir ne demek

Bactericid nedir : Bakterisit ile ilgili. Bakterisidal. Bakterisit. Bakterileri öldürücü. Bakteri öldüren. Bakteri öldürücü. Bakteri yok edici. Bakter...

Bactericidal lamp nedir ne demek

Bactericidal lamp nedir : Bakterisidal. Bakteri öldürme etkisi. Bakterileri öldürücü. Bakteri kırarı. Bakterisit. Bakteri yok edici. Bakteri öldüren. Bakteri...

Bactericide nedir ne demek

Bactericide nedir : Bakterisit. Bakteri kıran. Bakteri öldüren kimyasal madde. Bakteri öldüren. Bakteri öldürücü madde. Bakteri öldürücü. Bakterileri y...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim