Bacteri türkçesi Bacteri nedir

Bacteri ile ilgili cümleler

English: Viruses are much smaller than bacteria.
Turkish: Virüsler bakterilerden çok daha küçük.

English: Hand washing is one way to control bacteria.
Turkish: El yıkama, bakterileri kontrol etmek için bir yoldur.

English: It is effective against bacterial infections.
Turkish: Bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir.

English: The bacteria that are transferred during a kiss help improve your immune system.
Turkish: Öpüşme sırasında bulaşan bakteriler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

English: That disease is caused by bacteria.
Turkish: Bu hastalığa bakteri neden olur.

Bacteri ingilizcede ne demek, Bacteri nerede nasıl kullanılır?

Bacteria : Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteri. Bakteriler.

Bacteria family : Bakteri ailesi.

Bacteria involution form : Bakterinin involusyon formu. Bakteri hücrelerinin kimyasal ve fiziksel etkiler altında kalarak anormal biçimde uzayıp şişkinleşmesi.

Bacteria l form : Bakteri hücre duvarının lizozimle hidrolizi veya hücre duvarındaki peptidoglikan sentezinin penisilin vb. antibiyotiklerle önlenmesi sonucu meydana gelen hücre duvarı olmayan bölünüp, üremeye devam eden yuvarlak biçimli bakteriler. Bakterinin l formu.

 

Bacteria labil l form : Bakterinin değişen l formu. Bakteride, hücre duvarının sentez maddeleri mevcut olup hücreyi etkileyen etken veya etkenler ortadan kalkınca hücrenin önceki esas biçimini alması durumu.

Bacterial crown gall : Kök uru. Kök tümörü. Kök um.

Bacteria stabil l form : Bakteri hücresini etkileyen etkenler ortadan kalksa dahi bakterinin, hücre duvarını yapamaması ve önceki esas biçimine dönememesi durumu. Bakterinin değişmeyen l formu.

Bacterial endocarditis : Bakteriyel endokarditis. Bakteriyel endokardit. Bakteriyel etkenlere bağlı olarak kalbin iç boşluğunu örten zarın yangısı.

Bacterial contamination : Bakteriyel enfeksiyon. Bakterilerin bulaşması. Bakteriyel kontaminasyon.

Bacterial coldwater disease : Bakteriyel soğuk su hastalığı. Bazı alabalık türlerinde cytophaga psychrophila’ nın neden olduğu, özellikle kuluçkahane sıcaklığının 10º c’nin altına düştüğü durumlarda, dorsal ve kaudal yüzgeçlerde, vücut yüzeyinde çeşitli büyüklükte lezyonların oluşmasıyla karakterize, bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyon, psikrofiloz.

İngilizce Bacteri Türkçe anlamı, Bacteri eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bacteri ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Bacterium : Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplazmalarında çıplak dna'ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta ya da bitki ve hayvanlar üzerinde parazit ya da saprofit yaşayan, birçok hastalıklara sebep olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen, gerçek anlamda hücre çekirdekleri bulunmayan prokaryot mikroorganizmalar. gram boyasıyla boyanma özelliklerine göre gram pozitif ya da gram negatif bakteriler, oksijen ihtiyaçlarına göre aerob ya da anaerobik solunum yapan bakteriler, şekillerine göre yuvarlak şekilli koklar, çubuk şekilli basiller, virgül şeklinde vibriyolar, spiral şeklinde spirillumlar olarak adlandırılan, ancak mikroskopla görülebilecek büyüklükteki tek hücreli organizmalar. escherichia coli vb. Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplazmalarında çıplak dna’ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta veya bitki ve hayvanlar üzerinde parazit veya saprofit yaşayan, birçok hastalığa neden olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen, prokaryot organizmalar.

Bacillus : Basil. Çomaksı mini can. Gram pozitif, büyük, çomak biçiminde görülen mikroorganizmaların genel adı. Çomak bakteri. Çomak şeklindeki bakteri. Çomaksı bakteri. Gram pozitif (bazı türleri değişken), çoğu türü hareketli, endospor oluşturan, aerobik veya isteğe bağlı anaerobik, oksidaz pozitif veya negatif, çoğu türü katalaz pozitif olan, çubuk biçiminde, türleri toprak, su ve çeşitli gıdalarda yaygın olarak bulunan bakteri cinsi. Çubuksu bakteri. Basilus.

Germ : Embriyo. Tohum. Asıl. Basil. Mikrop. Başlama çekidi. Virüs. Çimlenmek.

Artillery : Top. Ağır silahlar (top gibi). Topçu sınıfı. Ağır silah. Toplar. Topçu birliği. Topçu. Ağır silahlar. Topçuluk.

Bacterial : Bakteriyle ilgili. Bakterilere ilişkin. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriyel. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriye ait.

Bacteria : Bakteriler. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar.

Artillery unit : Topçu birliği. Topçu sınıfı.

Germs : Tohum. Virüs. Sigara. Mikrop.