Mikrop nedir, Mikrop ne demek

Mikrop; bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Mikrop" ile ilgili cümleler

  • "Açığa aksır, mikropları üstümüze savurma." - B. Felek

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. mikros: küçük; bios: hayat) Virüsler ve bakteriler gibi hastalık yapan mikroorganizmalar.

Kimya'daki anlamı:

Mikroskobik büyüklükte yaşayan ve bakterileri içeren virüsleri içermeyen organizma.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Mikroorganizmaların, özellikle de patojen mikroorganizmaların tanımlanmasında kullanılır.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Yun. mikros = küçük, Yun.bios = hayat) Bir mikro-organizma; bakteri.

İngilizce'de Mikrop ne demek? Mikrop ingilizcesi nedir?:

microbe, microbion, microbes

Fransızca'da Mikrop ne demek?:

microbe

Mikrop hakkında bilgiler

[Bakınız: mikroorganizma]

Mikrop ile ilgili Cümleler

  • Tatoeba'daki cümleler mikroplar gibi. Faydalı olanlar var fakat aynı zamanda zararlı olanlar da var.
  • Mikroplar ve bakteriler arasındaki fark nedir?
  • Mikroplar sadece bir mikroskop yardımıyla görülebilir.
  • Mikroplar hastalığa neden olabilir.
  • Bu kimyasal mikropların üremesini engeller.

Mikrop anlamı, kısaca tanımı:

Mikro : Küçük, dar, makro karşıtı.

 

Mikroplanma : Mikroplanmak işi.

Mikroplanmak : Kirlenmek. Mikroplu duruma gelmek.

Mikroplu : Mikrop içeren, mikropla bulaşan, intani.

Mikropluk : Yaramazlık, kötülük, fesatlık.

Mikropsuz : Mikrop içermeyen, mikroptan arındırılmış olan.

Mikroskop : Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet.

Çürüme : Çürümek işi.

Mayalanma : Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon. Sıvı veya hamur durumda bulunan organik maddelerin kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması olayı.

Hastalık : Ruh sağlığının bozulması durumu. Aşırı düşkünlük, tutku. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

Açan : Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

Hücre : Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk. Küçük oda. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze.

Canlı : Güçlü, etkili. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Canı olan, diri, yaşayan. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Canlı yayın. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası.

 

Mikrop öldürücü : Zararlı küçük canlıları ve mikropları öldürüp, sayrılıkların yayılmasını önlemeye yarayan kimyasal özdek. (kimya) hekimlik, kimya: Zararlı mikrop ve bakterileri öldürücü, kötü kokuları giderici nitelikteki kimyasal özdek.

Mikrop öldürücü lamba : Ampulü, (özellikle pozitif kolondan gelen) morüstü ışınların mikrop öldürücü bölümü için saydam, kuartz'dan yapılmış, alçak basınçlı cıva buharlı boşalmalı, boru biçiminde lamba.

Mikroparazit : Parazitik mikroorganizmalar.

Mikropenis : Penisin küçük olması

Mikropil : (Yun. mikros: küçük; pyle: kapı) Ovaryumun tepesinde polen tüpünün içeri girdiği küçük delik ya da kanal. Bazı hayvan yumurtalarının kılıfında spermanın girdiği açıklık. Süngerlerin derisinde gemmulaların dışarı çıktığı açıklık. Kimi koksidiyaların ookistlerinde ve kimi böcek yumurtalarında bulunan delikçik. Coccidia’larda ookist duvarının ince bölgesi. Böcek ve kenelerin yumurta duvarında spermatozoonun girişine olanak sağlayan ince bölge.

Mikropil cihazı : (Yun. mikros: küçük; pyle: kapı) Bazı böcek yumurtalarının mikropil çevresinde oluşan yükseklik ya da özel yapı.

Mikropipet : Bir mililitreden daha küçük hacimlerde çözelti almaya yarayan pipet tipi.

Mikroplankton : Büyüklüğü 1 mm’nin altında olan plankton. (Yun. mikros: küçük; plangktos: dolaşan) Nanoplanktondan daha büyük ve çevresindeki su ile sürüklenen küçük organizmalar.

Mikroplaşma : Mikroplaşmak işi.

Mikroplaşmak : Mikrop duruma gelmek. mec. Kötülük yapar duruma gelmek.

Diğer dillerde Mikrop anlamı nedir?

İngilizce'de Mikrop ne demek? : adj. germinal

n. microbe, germ, microorganism

Fransızca'da Mikrop : microbe [le]

Almanca'da Mikrop : n. Mikrobe, Mikroorganismus

Rusça'da Mikrop : n. микроб (M), бацилла (F), зараза (F)