Basil nedir, Basil ne demek

Basil; bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: bakteri]

Kimya'daki anlamı:

Tifo gibi bakteriyel hastalıklara sebep olan sporla üremeyen çubuk şeklinde mikroorganizmalar(bakteriler) için kullanılan bir terim.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Çomak biçiminde ince uzun bakteri.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Gram pozitif, büyük, çomak biçiminde görülen mikroorganizmaların genel adı.

İngilizce'de Basil ne demek? Basil ingilizcesi nedir?:

bacillus

Fransızca'da Basil ne demek?:

bacille

Basil hakkında bilgiler

Basil, çomak ya da çubuk biçimli bakteri türlerinin genel adıdır.

Terim Türkçe'ye Fransızca'daki "bacille" sözcüğünden geçmiştir ve asıl kökeni ise Latince'de "küçük çubuk" anlamına gelen "bacillum" sözcüğüdür. "Bacillum" ise yine Latince olan ve "sopa" anlamına gelen "baculum" sözcüğünün bir türevidir.

Basil, bir bakteriyoloji terimi olarak, ilk kez 1853 yılında bakteriyoloji biliminin kurucusu olarak nitelendirilen Alman botanikçi Ferdinand Julius Cohn (1828-1898) tarafından kullanılmıştır. Ferdinand Julius Cohn gözlemlediği bazı bakterileri benzedikleri şekilden dolayı bu biçimde adlandırmıştır.

Basil kısaca anlamı, tanımı:

 

Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

Çomak : Ucu topuzlu değnek.

Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Koch basili : Alman hekimi R. Koch'un bulduğu verem hastalığına yol açan bir basil.

İnce : Hafif, gücü az. Zayıf. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Tiz (ses), pes karşıtı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı.

Çubuk : Kumaşta düz çizgi. Ana direkler üzerine sürülen ikinci ve üçüncü direk parçası. Değnek biçiminde ince, uzun ve sert olan şey. Körpe dal. Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Tütün içmek için kullanılan uzun ağızlık.

 

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Terim : Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah.

Türkçe : Türkiye Türkçesi. Genel Türk dili.

Fransızca : Bu dille yazılmış olan. Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.

Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse.

Basiller hemoglobinüri : Sığır ve koyunlarda bazen de keçilerde ve domuzlarda akut seyirli, Clostridium haemolyticum’dan kaynaklanan, yüksek ateş, damar içi hemolizis, hemoglobinüri, sarılık ve karaciğerde genellikle büyük ve bir alanda pıhtılaşma nekrozunun varlığıyla belirgin, oldukça ölümcül toksemik bir enfeksiyon, enfeksiyöz ikterohemoglobinüri. Fasciola hepatica karaciğerde başlangıç lezyonlarının başlıca nedenidir.

Diğer dillerde Basil anlamı nedir?

İngilizce'de Basil ne demek? : n. type of aromatic herb used in cooking

n. bacillus

v. print

Fransızca'da Basil : bacille [la]

Almanca'da Basil : n. Bazillus

Rusça'da Basil : n. бацилла (F), палочка (F)