Bacillus nedir, Bacillus ne demek

Bacillus; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Toprak ve havada bulunan, yiyecek bozulmalarında da rol oynayan çubuk şeklinde, spor taşıyan, kapsül oluşturan, bazılarında kamçı bulunan gram pozitif bir bakteri cinsi.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Gram pozitif (bazı türleri değişken), çoğu türü hareketli, endospor oluşturan, aerobik veya isteğe bağlı anaerobik, oksidaz pozitif veya negatif, çoğu türü katalaz pozitif olan, çubuk biçiminde, türleri toprak, su ve çeşitli gıdalarda yaygın olarak bulunan bakteri cinsi.

Teknik terim anlamı:

Spor oluşturan gram-pozitif, aerobik, çomak biçiminde ince uzun bir bakteri cinsi.

Bacillus hakkında bilgiler

Bacillus, çubuk ya da çomak şekilli, gram pozitif ve sporlu bir bakteri cinsidir. Bacilli sınıfı bakterilere dahildir. Cinsi tanımlayan "Bacillus" ve sınıfı tanımlayan "Bacilli" bilimsel ve Latince özel adlardır ve gerek İngilizce, gerekse Türkçe metinlerde baş harfleri büyük olarak yazılırlar. Ayrıca, cinsi ve o cinse ait türleri tanımlayan tüm diğer terimlerde olduğu gibi, "Bacillus" da italik yazılır.

Bacillus tanımı, anlamı

Baci : Kız kardeş, abla, bacı. Bacı, kız kardeş. Kız kardeş, hemşire. Abla. Kız kardeş

Bacillus anthracis : Şarbon basili.

 

Bacillus cereus : Gıda zehirlenmesine neden olan bir bakteri.

Bacillus piliformis enfeksiyonu : Tyzzer hastalığı.

Bacillus polymyxa : Polimiksin adındaki antibiyotiği üreten, su ve toprak kökenli, saprofitik bir bakteri türü.

Bacillus stearothermophilus : Özellikle konserve gıdalarda bozulmalara neden olan, gram pozitif, bakteriler arasında ısıya dirençli, sporlar oluşturan çomak biçiminde termofilik Bacillus cinsine ait bir bakteri.

Bacillus subtilis : Gıdalarda bozulmaya neden olan, Gram pozitif, çomak biçiminde, patojen olmayan bir bakteri.

Lucto bacillus : Sütün fermantasyonu sonucu laktik asit oluşturan basil.

Gram pozitif : Gram metoduyla boyandığı zaman boyayı alan ve mor renkte boyanan. Gram boyasıyla boyamada alkolle renksizleştirmeye dirençli, boyayı muhafaza eden.

İngilizce : Hint-Avrupa dil ailesinden, İngiltere'de, biraz farklı biçimiyle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve İngiliz uygarlığını benimsemiş olan ülkelerde kullanılan dil, İngiliz İngilizcesi. Bu dille yazılmış olan.

Hareketli : Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize. Canlı, kıpırdak.

Anaerobik : Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen.

Değişken : Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

 

Endospor : Ana bitki üzerinde sporangiyum denilen spor keselerinin iç kısmında meydana gelen sporlar. Ana bitki üzerinde sporangium adı verilen spor keselerinde oluşan spor. Bakteri hücresi içinde yerleşmiş ısıya dirençli spor.

Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

Negatif : Olumsuz. Eksi, pozitif karşıtı. Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi.

Oksidaz : Moleküler oksijeni alıcı olarak kullanarak oksidasyon redüksiyon reaksiyonlarını katalizleyen herhangi bir enzim. Moleküler oksijenin oksijeni alıcı olarak kullanan oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarını katalizleyen herhangi bir enzim.

Taşıyan : Çek, ödek ve benzeri tecim belgitlerinden kendisine verilmiş ve aktarılmış bulunanların iyesi olan kişi.

Özel ad : Bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, özel isim: Ali, Ankara, Kızılırmak, Özbek, Türkçe gibi.

Şekilli : Şekli olan.

Diğer dillerde Bacillus anlamı nedir?

İngilizce'de Bacillus ne demek ? : bacillus