Fransızca nedir, Fransızca ne demek

Fransızca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
 • Bu dille yazılmış olan.

"Fransızca" ile ilgili cümle

 • "Fransızca kitap."

Fransızca hakkında bilgiler

Fransızca (français, /fʁɑ̃sɛ/), Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri altbirimden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ve eski Fransız sömürgesi ülkelerde kullanılan dildir.

Dünya'da yaklaşık olarak 200 milyon insan Fransızca bilmektedir. 128 milyon insan Fransızca'yı anadili veya ikinci dili olarak konuşurken, 54 ülkede 72 milyon insan tarafından da bilinmekte ve konuşulmaktadır. Başta Fransa olmak üzere Kanada, Belçika, İsviçre, Afrika, Lüksemburg ve Monako ve daha birçok ülkede konuşulur.

Fransızca; İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Katalanca ve Rumence gibi Roma İmparatorluğu'nun dili olan Latince'nin devam dillerindendir.

Fransızca tarih içerisinde Roma Galyalılarının kelt dillerinden ve Roma sonrası Frenk göçmenlerinin Cermen dillerinden etkilenmiştir.

Fransızca ile ilgili Cümleler

 • Bana biraz Fransızca öğretir misin?
 • Bu Fransızca bir kelime.
 • Ali uygun şekilde Fransızca konuşmuyor.
 • Ali çocuklarıma Fransızca öğretiyor.
 • Fransızca aksanın berbat.
 • Fransızca 29 ülkede resmî dildir.
 • Fransızca anlamıyoruz.
 • Fransızca ana dilidir.
 • Fransızca anlamadığını fark etmedim.
 • Bize Fransızca bir şarkı söyle.
 • Fransızca anlarsın, değil mi?
 • Fransızca anlamadığını neden bana söylemedin?
 • Ali patronu için bir mektubu Fransızca'dan İngilizce'ye çevirdi.
 • O, Fransızca ve açıkça görülüyor ki İngilizce konuşabilir.
 

Fransızca tanımı, anlamı:

Hint : Hindistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Fransız : Fransa'da yaşayan bir halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

Uygar : Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse). Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet.

Aile : Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Eş, karı.

Roman : Bu türde yazılmış eser. Çingene. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür.

Sömürge : Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

 

Dünya : Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Dış, çevre, ortam. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Herkes.

Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

Milyon : Bin kere bin, 1.000.000. Bu sayının adı.

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Diğer dillerde Fransızca anlamı nedir?

İngilizce'de Fransızca ne demek? : n. French

Almanca'da Fransızca : n. Französisch