Uygar nedir, Uygar ne demek

Uygar; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.
 • Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse)

"Uygar" ile ilgili cümleler

 • "Uygar yaşamlarında ekmek elden su göldendi." - A. Kutlu
 • "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır." - H. Taner

Yerel Türkçe anlamı:

[Bakınız: uymak]

Uygar isminin anlamı, Uygar ne demek:

Erkek ismi olarak; Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.

Bilimsel terim anlamı:

Uygarlık düzeyine ulaşmış olan. bk. uygarlık, uygar toplum, zıt anlamlısı ilkel toplum.

İngilizce'de Uygar ne demek? Uygar ingilizcesi nedir?:

civilized

Uygar anlamı, tanımı:

Uygarlaşma : Uygar duruma gelme, medenileşme, temeddün.

Uygarlaşmak : Uygar duruma gelmek, medenileşmek.

Uygarlık : Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet. Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik.

Fikir : Düşünce. Düşün. Kuruntu.

Sanat : Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Zanaat. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Bir şey yapmada gösterilen ustalık.

 

Endüstri : Sanayi.

Büyük : Önemli. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Büyük abdest. Niceliği çok olan. Üstün niteliği olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş.

Gelişme : Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Olan biten şey. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

Medeni : Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar. Uygar biçimde.

Kültürlü : Kültürü gelişmiş olan.

Uygar din : Uygar toplumlarda, kutsal kitapların ilkeleri uyarınca uygulanan din türlerinden her biri. bk. din. krş. halk dini, ilkel din.

Uygar toplum : Halkla aydın kesiminin birbirlerine yaptıkları olumlu etkilerin sonunda uygarlık düzeyine erişmiş toplum, bk. uygarlık, halk. krş. ilkel toplum.

Uygarca : Uygar bir biçimde. İlgili cümle: "“Sanat eserinin yazarınca savunulmasına yetkin ve uygarca mı davranıyoruz acaba bugün?”" S. İleri. sf. Çağdaş. İlgili cümle: "“Osmanlı tiyatrosu her bakımdan tiyatro alanında uygarca bir atılım olmuştur.”" M. And.

Uygarlık bölgesi : Belli bir uygarlık (ya da ekin) türünün başat durumda olduğu ve bu niteliği ile başkalarından ayırt edilen bölge.

Uygarlık çarpması : İleri bir uygarlıkla ilişkiye giren ilkel uygarlık üyelerinin başlangıçta içine düştükleri ve kendi uygarlıklarının çözülmesine dek götürebilen şiddetli ruhsal çatışma durumu.

 

Uygarlık değişmesi : Bir uygarlığın özdeksel ve tinsel öğelerinde iç ya da dış etkenler sonucu ortaya çıkan tikel ya da tümel değişiklikler, bk. toplumsal değişme.

Uygarlık dili : Bir ulusun bağlı bulunduğu uygarlığı temsil eden topluluğun dili.

Uygar ile ilgili Cümleler

 • Uygarlığımız ne kadar sürecek?
 • Onlar tarihte kaybolmuş bir uygarlığın kalıntılarını çaldılar.
 • Bütün uygar ülkeler savaşa karşıdır.
 • Dünyamız üzerinde çok az yer uygarlık tarafından rahatsız edilmeden kalmıştır.
 • En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çıktı.
 • Uygar misyonerler yerlilerdir.
 • Eski bir uygarlıkla ilgili kalıntılar bulduk.
 • Uygarlık gereksiz ihtiyaçların sınırsız çarpmasıdır.
 • Yunanistan Batı uygarlığının beşiğiydi.
 • Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır.

Diğer dillerde Uygar anlamı nedir?

İngilizce'de Uygar ne demek? : adj. civilized, civil

Fransızca'da Uygar : civilisé/e

Almanca'da Uygar : adj. gesittet

Rusça'da Uygar : adj. цивилизованный, культурный