Become nedir English: A tiny spark may become a great conflagration.Turkish: Küçücük bir kıvılcım büyük bir yangın olabilir. English: A boss can never become a true friend.Turkish: Bir patron asla gerçek bir arkadaş olamaz....

 
 
 

Become a habit nedir ne demek

Become a habit nedir English: Thinking negatively can become a habit.Turkish: Olumsuzca düşünmek alışkanlık haline gelebilir. English: "Speak to me in French too - not just in German!" "No, because once I start, it'll become a habit and ...

Become a judge nedir ne demek

Become a judge nedir : (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Halini almak. Yakışmak. Güzel durmak. Kesilmek. Laşmak. Yaraşmak. Uymak yakışmak. Leşmek. Çok yakışmak. A : Miktar belirtir. Bir. Herhangi bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. ...

Become a nun nedir ne demek

Become a nun nedir English: Ali thinks he knows why Mary decided to become a nun.Turkish: Ali Mary'nin niçin bir rahibe olmaya karar verdiğini bildiğini düşünüyor. : Yaraşmak. Gitmek. Laşmak. Çok yakışmak. Halini almak. Yakışmak. Halin...

Become a prostitute nedir ne demek

Become a prostitute nedir : Kesilmek. Halini almak. Haline gelmek. Olmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Yaraşmak. Uymak yakışmak. Güzel durmak. Laşmak. Leşmek. A : Miktar belirtir. Herhangi bir. (herhangi) bir. Atom ağırlığı. İngiliz alf...

Become a worry to somebody nedir ne demek

Become a worry to somebody nedir : (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Yaraşmak. Haline gelmek. Leşmek. Kesilmek. Gitmek. Güzel durmak. Yakışmak. Olmak. Laşmak. A : Miktar belirtir. Atom ağırlığı. Argonun simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. He...

Become acclimatized nedir ne demek

Become acclimatized nedir : Kesilmek. Uymak yakışmak. Leşmek. Gitmek. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Haline gelmek. Çok yakışmak. Laşmak. Yakışmak. Güzel durmak. Acclimatized : Havaya alışmak. Ortama alıştırmak. [#Alışmak. İklime alıştırm...

Become acquainted nedir ne demek

Become acquainted nedir English: It is a great honor to become acquainted with her.Turkish: Onunla tanışmış olmak büyük bir onur. : (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Halini almak. Yakışmak. Gitmek. Laşmak. Olmak. Güzel durmak. Kesilm...

Become addicted nedir ne demek

Become addicted nedir : Çok yakışmak. Uymak yakışmak. Yakışmak. Haline gelmek. Güzel durmak. Kesilmek. Olmak. Yaraşmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Leşmek. Addicted : Müptela. Meraklı. Düşkün. Bağımlı. Tiryaki. Müptezel. [#Become a...

Become a byword nedir ne demek

Become a byword nedir : Haline gelmek. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Uymak yakışmak. Çok yakışmak. Olmak. Leşmek. Yaraşmak. Yakışmak. Gitmek. Güzel durmak. A : Miktar belirtir. Pek iyi. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harf...

Become a cabbage nedir ne demek

Become a cabbage nedir : Gitmek. Çok yakışmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Uymak yakışmak. Halini almak. Haline gelmek. Laşmak. Kesilmek. Olmak. Leşmek. A : Pek iyi. Bir. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar beli...

Become a jew nedir ne demek

Become a jew nedir : Yaraşmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Yakışmak. Çok yakışmak. Laşmak. Haline gelmek. Güzel durmak. Uymak yakışmak. Gitmek. Kesilmek. A : Atom ağırlığı. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Belirli bir tür veya n...

Become a member nedir ne demek

Become a member nedir English: Do you have any idea how much it cost me to become a member here?Turkish: Burada bir üye olmanın bana kaça mal olduğuna dair bir fikrin var mı? English: He's been trying to become a member of a horsemanship ...

Become a prey to nedir ne demek

Become a prey to nedir : Halini almak. Yaraşmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Uymak yakışmak. Gitmek. Haline gelmek. Kesilmek. Laşmak. Leşmek. Çok yakışmak. A : (herhangi) bir. Amperin simgesi. Atom ağırlığı. İngiliz alfabesinin biri...

Become a proverb nedir ne demek

Become a proverb nedir : Çok yakışmak. Yaraşmak. Uymak yakışmak. Halini almak. Kesilmek. Olmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Güzel durmak. Yakışmak. Haline gelmek. A : Pek iyi. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Belirl...

Become absolute nedir ne demek

Become absolute nedir : (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Güzel durmak. Kesilmek. Gitmek. Leşmek. Yakışmak. Halini almak. Çok yakışmak. Yaraşmak. Laşmak. Absolute : Tam. Sınırsız. Sonsuz. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başın...

Become acclimatized to nedir ne demek

Become acclimatized to nedir : Gitmek. Uymak yakışmak. Halini almak. Leşmek. Laşmak. Yakışmak. Kesilmek. Güzel durmak. Çok yakışmak. Yaraşmak. Acclimatized : Havaya alışmak. İklime alıştırmak. Klimatize edilmiş. Alışmak. İklimlendirilmiş. Ortama alışt...

Become active nedir ne demek

Become active nedir English: The volcano has become active again.Turkish: Volkan tekrar aktif hale geldi. : Laşmak. Gitmek. Güzel durmak. Olmak. Çok yakışmak. Kesilmek. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Haline gelmek. Halini alma...

Become adept nedir ne demek

Become adept nedir : Leşmek. Olmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Çok yakışmak. Uymak yakışmak. Haline gelmek. Yakışmak. Kesilmek. Gitmek. Laşmak. Adept : Mahir. Çok yetenekli kimse. Üstat. Becerikli. Ehil. Üstad. Yetenekli. Usta....

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim