Absolute nedir English: Ali is a man of absolute sincerity.Turkish: Ali mutlak bir dürüstlük insanıdır. English: He's an absolute fool.Turkish: O katışıksız bir aptal. English: Ali told Mary the absolute truth.Turkish: ...

 
 
 

Absolute accommodation nedir ne demek

Absolute accommodation nedir : Salt. Tam. Katıksız. Müstakil. Kesin. Muhakkak. Kati. Düzey. Absolüt. Katışıksız. Accommodation : Halletme. Düzen. Bulma (para vb.). Kalacak yer. Sağlama. Uyuşma. Yatacak yer. Kolaylık. Uzlaşma. Yerleşme. [#Absolute abun...

Absolute advantage nedir ne demek

Absolute advantage nedir : Muhakkak. Tüm. Saltık. Sonsuz. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Katıksız. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Saf. Düzey. Advantage : Fayda. Üstün...

Absolute agonist nedir ne demek

Absolute agonist nedir : Kayıtsız şartsız. Kati. Sonsuz. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Saf. Muhakkak. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Sınırsız. Katıksız. Tam. Agonist : Hareketi...

Absolute altitude nedir ne demek

Absolute altitude nedir : Tam. Kesin. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Mutlak. Kati. Kayıtsız şartsız. Mükemmel. Saf. Absolüt. Altitude : Rakım. Denizden yükseklik. İrtifa. Kot. Karalar üzerinde h...

Absolute authority nedir ne demek

Absolute authority nedir : Kayıtsız şartsız. Kesin. Sınırsız. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Düzey. Katışıksız. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Saltık. Müstakil. Mükemmel. Authority...

Absolute ceiling nedir ne demek

Absolute ceiling nedir : Mutlak. Saf. Katıksız. Kayıtsız şartsız. Saltık. Sonsuz. Kati. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Tam. Ceiling : İç kaplama (...

Absolute chronology nedir ne demek

Absolute chronology nedir : Mutlak. Saltık. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Absolü. Kati. Tam. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kayıtsız şartsız. Tüm. Saf. Chronology : Uzay, tarih alanlarında kullanılır. Kronolo...

Absolute comparison nedir ne demek

Absolute comparison nedir : Muhakkak. Düzey. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sınırsız. Saf. Kati. Mükemmel. Absolüt. Absolü. Mutlak. Comparison : Kıyaslama. Benzerlik. Mukayese. İlişki. Kıyas. Teşbih. Benzeti. İki veya d...

Absolute abundance nedir ne demek

Absolute abundance nedir : Sınırsız. Düzey. Kati. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Saf. Absolü. Muhakkak. Katışıksız. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Tam. Abundance : Miktar. Varlık ...

Absolute acceptance nedir ne demek

Absolute acceptance nedir : Absolüt. Müstakil. Salt. Saltık. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Düzey. Absolü. Muhakkak. Kati. Kesin. Acceptance : Üstlenme. Razı olma. Kabul edilme. İcabet. Olurlama. Uygun bulunma. Teslim alınma. Akseptans. ...

Absolute address nedir ne demek

Absolute address nedir : Katışıksız. Tam. Mutlak. Tüm. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Mükemmel. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Müstakil. Salt. Kayıtsız şartsız. Address : Göndermek. Adres yazmak. Söylev ver...

Absolute age nedir ne demek

Absolute age nedir : Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Katışıksız. Mutlak. Absolü. Tam. Salt. Saf, karışım göstermeyen, temiz, ...

Absolute alcohol nedir ne demek

Absolute alcohol nedir : Sonsuz. Tüm. Tam. Düzey. Saltık. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Absolü. Mükemmel. Absolüt. Kati. Alcohol : İspirto. Alkol. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon y...

Absolute assignment nedir ne demek

Absolute assignment nedir : Absolüt. Katışıksız. Mutlak. Müstakil. Tam. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Tüm. Kati. Muhakkak. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Assignment : Tahsis etme. ...

Absolute brightness nedir ne demek

Absolute brightness nedir : Saf. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Düzey. Müstakil. Tam. Mutlak. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Saf, karışım göstermeyen, temiz, abso...

Absolute cell reference nedir ne demek

Absolute cell reference nedir : Sınırsız. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Katışıksız. Katıksız. Kesin. Saf. Saltık. Sonsuz. Absolü. Muhakkak. Cell : Pil. Oda (manastır vb). Cep. Petek gözü. Gözcük. Toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi. Bölm...

Absolute code nedir ne demek

Absolute code nedir : Katışıksız. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kesin. Saf. Kayıtsız şartsız. Tüm. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Tam. Mutlak. Salt. Code :...

Absolute complementary goods nedir ne demek

Absolute complementary goods nedir : Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Sonsuz. Saltık. Mükemmel. Mutlak. Saf. Kayıtsız şartsız. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Salt. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam s...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim