Absolute alcohol türkçesi Absolute alcohol nedir

Absolute alcohol ingilizcede ne demek, Absolute alcohol nerede nasıl kullanılır?

Absolute : Sonsuz. Tüm. Tam. Düzey. Saltık. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Absolü. Mükemmel. Absolüt. Kati.

Alcohol : İspirto. Alkol. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu. İçkit. Çakırözü. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, ch3 - ch2 - oh formülüyle gösterilen damıtılmış sıvı. Alkollü içki. İçki. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Absolute abundance : Mutlak bolluk. Salt bolluk. Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı.

Absolute acceptance : Şartsız kabul. Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme. Koşulsuz kabul.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Absolute address : Mutlak adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Gerçek adres. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Salt adres.

 

İngilizce Absolute alcohol Türkçe anlamı, Absolute alcohol eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absolute alcohol ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute alcohol synonyms : raw spirits.