Alcohol türkçesi Alcohol nedir

  • Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler.
  • İçkit.
  • İçki.
  • İspirto.
  • Çakırözü.
  • Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, ch3 - ch2 - oh formülüyle gösterilen damıtılmış sıvı.
  • Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Alkol.
  • Alkollü içki.

Alcohol ile ilgili cümleler

English: Ali told Mary that he could smell alcohol on John's breath.
Turkish: Ali Mary'ye John'un nefesinde alkol kokusu alacağını söyledi.

English: Ali stole some alcohol from his parents and thought that they wouldn't notice.
Turkish: Ali ebeveynlerinden biraz alkol çaldı ve onların fark etmeyeceklerini düşündü.

English: Ali abused alcohol and pain pills.
Turkish: Ali alkol ve ağrı kesicileri kötüye kullandı.

English: Ali took some alcohol from the bottle and replaced it with water.
Turkish: Ali şişeden biraz alkol alıp suyla değiştirdi.

English: Ali often drove under the influence of alcohol when he was young, but was never caught by the police.
Turkish: Ali gençken sık sık alkollü olarak araba kullandı ama hiç polise yakalanmadı.

Alcohol ingilizcede ne demek, Alcohol nerede nasıl kullanılır?

Alcohol abuse : Alkol suistimali. Alkol istismarı. Mecburi alkol alışkanlığı. Alkol suiistimali. Alkol bağımlılığı.

 

Alcohol addict : Alkolik. Alkol bağımlısı.

Alcohol content : Alkol miktarı.

Alcohol dehydrogenase : Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri. Alkol dehidrojenaz. Alkol dehidrogenaz.

Alcohol determination : Alkol tayini. Damıtılmış nörneklerde alkol miktarının ölçülmesiyle yapılan belirleme.

Amyl alcohol : Amil alkol. Amilalkol. Pentanol. (kimya) pentanlardan iki alkol birleştirerek üretilen renksiz izomerik alkol (çözücü olarak ve organik sentezlerde kullanılan).

Absolute alcohol : Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Saf alkol. İçinde hiç su bulunmayan arı etanol. Arı alkol. Saf ispirto. Yüzde 9 9’luk alkol, absolüt alkol, saf alkol. Absolüt alkol. Mutlak alkol. Salt alkol. Susuz alkol.

Anisyl alcohol : Anisik alkol. Parfüm üretiminde kullanılan kimyasal madde. Anisil alkol.

Alcohol fermentation : Alkol fermantasyonu. Glikoliz yoluyla glikozun anaerobik koşullarda etanole dönüşümü, etanol fermantasyonu.

Allyl alcohol : Alil alkol. Allil alkol.

İngilizce Alcohol Türkçe anlamı, Alcohol eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alcohol ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Alkie : Alkol bağımlısı olan kimse. (argo terim) sarhoş. Alkolik. Ayyaş. İçkici.

Drank : Emmek. Yutmak. İçkiye harcamak. İçmek. Bitirmek. Buyurmak. Alkol almak. İçki içmek. Şerefine içmek.

Aqua : Açık deniz mavisi. Açık yeşilimsi mavi renk. Açık mavimsi yeşil. Sıvı. Su. Losyon. Akua. Açık mavi. Kimyasal formulü h2o olan, 4o c’de maksimum yoğunluğa ulaşan, sıvı, gaz veya buz olarak dünya yüzeyinin % 70,8’ini kaplayan bileşik.

Brew : Hazırlanmak. Mayalandırarak yapılan içki. Hazır olmak. Mayalamak (içki). Bira yapmak. Demlenmek. Hazırlamak. Kurmak. Hazırlamak (kötü bir plan). Demlemek.

Boozes : Kafayı çekmek (argo terim). Alem. Piyizlenmek. Alem yapmak (argo terim). Demlenmek. Kafayı çekmek. Sert içki. Alem yapmak. Dem çekmek. Mazot.

Kava : Bu bitkiden çıkarılan içki ve narkoz. Kava biberi. Pasifik adalarında yaygın olan çalı çeşidi. Kava çalısının köklerinden yapılan alkollü içecek. Polinezya'ya özgü bir biber familyasından bir bitki.

Alky : Sarhoş. İçkici. Alkol bağımlısı olan kimse. Alkolik. (argo terim) ayyaş.

Pulque : Bir meksika içeceği.

Spirits : Ruh hali. Ruh. Alkollü içkiler. Sert içki. Moral. Keyif.

Wood alcohol : Solvent veya çözücü maddesi olarak kullanılan bir alkol. Odun ispirtosu. Metanol. Odun ruhu. Metil alkol. Odun alkolü.

Alcohol synonyms : dihydric alcohol, neutral spirits, street drug, steroid alcohol, rice beer, 1 dodecanol, propenyl alcohol, drug of abuse, mixed drink, proof spirit, brewage, nipa, propanol, isopropyl alcohol, propyl alcohol, kumis, methyl alcohol, diol, aquas, spirits of wine, strong drink, spirit, glycerine, kavakava, cold turkey, sterol, spiriting, beverage, hard liquor, hard drink, amyl alcohol, methanol, drinking.

Alcohol zıt anlamlı kelimeler, Alcohol kelime anlamı

Insoluble : Çözülemez. Çözülmez. İçinden çıkılmaz. Erimez. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Halledilemez. Erimez madde. Çözünmez. Bir çözgen içinde çözünme özelliği göstermeyen. Halledilmez (problem vb).

Alcohol antonyms : unaddicted.

Alcohol ingilizce tanımı, definition of Alcohol

Alcohol kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An impalpable powder.