Business nedir English: A person won't remain long in business if he does not come down to earth and think business. Turkish: Bir insan gerçekç...

 
 
 

Business card nedir ne demek

Business card nedir English: I want new business cards. Turkish: Yeni iş kartları istiyorum. English: Ali handed Mary his business card. Turkis...

Business circle nedir ne demek

Business circle nedir : Alım satım. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. İş kuruluşu. Şey. Konu. Faaliyet. Görev. Tecimevi. Firma...

Business computer nedir ne demek

Business computer nedir : İş yazışması. Olay. Şey. Faaliyet. Görev. Mesele. İş kuruluşu. Konu. Tecimevi. Computer : Veri kartlarına işlenmiş olan verileri, ö...

Business corporation nedir ne demek

Business corporation nedir : Alım satım. Görev. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Konu. İş yazışması. Olay. Tecimsel nitelikte yapı...

Business cycle nedir ne demek

Business cycle nedir English: The economy is at peak of a business cycle at present. Şu anda ekonomi iş döngüsünün zirvesinde. [#Business : Olay. Şey...

Business data nedir ne demek

Business data nedir : İş kuruluşu. Alım satım. İşyeri. Firma. Sorun. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan ö...

Business deal nedir ne demek

Business deal nedir English: I keep a daily record of my business dealings. Turkish: İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. : Olay. Şey. Tica...

Business department nedir ne demek

Business department nedir : Sorun. İşyeri. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Olay. Ticarethane. Görev. Ticaret. Tecimsel nitelikte...

Business directory nedir ne demek

Business directory nedir : İş. Alım satım. Şey. Olay. İşletme. İş kuruluşu. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan...

Business economics nedir ne demek

Business economics nedir : Mesele. Şey. Ticarethane. Ticaret. Firma. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. İş yazışması. Tecimevi. İş...

Business enterprises nedir ne demek

Business enterprises nedir : İş kuruluşu. İş. İşletme. Alım satım. Görev. Mesele. Ticaret. Faaliyet. Tecimevi. Enterprises : Şirket. Taahhüt. Atılganlık. Girişk...

Business establishment nedir ne demek

Business establishment nedir : İş. Görev. Konu. Şey. Firma. Alım satım. Olay. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan ö...

Business executive nedir ne demek

Business executive nedir : İşletme. İşyeri. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Ticaret. Şey. Olay. Alım satım. Tecimevi. Konu. Exe...

Business expenses nedir ne demek

Business expenses nedir English: I hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this. T...

Business failure nedir ne demek

Business failure nedir English: Business failures are down 10% this year. Turkish: İş hataları bu yıl yüzde on'a düştü. : Şey. Sorun. İş yazışması. Faa...

Business firm nedir ne demek

Business firm nedir : Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan özdeksel ve tinsel insan gücüne ya da sonucuna v...

Business forecesting nedir ne demek

Business forecesting nedir : Sorun. İş. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Olay. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. ver...

Business group nedir ne demek

Business group nedir : Sorun. Alım satım. İş. İşletme. Tecimevi. İş kuruluşu. Mesele. Konu. İşyeri. Group : Grup oluşturmak. Belli kayaç özellikleri olan,...

Business hours nedir ne demek

Business hours nedir English: Please don't use Facebook during business hours. Turkish: Lütfen iş saatleri sırasında Facebook'u kullanma. English: Th...

Business administration nedir ne demek

Business administration nedir : Alım satım. Mesele. İş. Tecimevi. İşletme. Şey. İşyeri. İş yazışması. Faaliyet. Administration : Yönetme. Bir iş ya da çalışma takı...

Business agent nedir ne demek

Business agent nedir : İşletme. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Tecimevi. Sorun. Görev. İş yazışması. İş. Firma. Ticarethan...

Business case nedir ne demek

Business case nedir : Konu. Ticaret. İş. Faaliyet. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Şey. Olay. İşyeri. Firma. Sorun. Case :...

Business college nedir ne demek

Business college nedir : Sorun. Şey. İş. Ticarethane. Alım satım. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan özdekse...

Business consultant nedir ne demek

Business consultant nedir : İş kuruluşu. Firma. Ticarethane. İş yazışması. Olay. Konu. Sorun. Faaliyet. İşletme. Consultant : Bilirkişi. Danışman. Bilir kişi. ...

Business credits nedir ne demek

Business credits nedir : Konu. Firma. İş. Sorun. Ticaret. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. İşyeri. Alım satım. Mesele. Credits...

Business cycles nedir ne demek

Business cycles nedir : Görev. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Tecimevi. Şey. Faaliyet. İş kuruluşu. İşletme. İş yazışması. ...

Business data processing nedir ne demek

Business data processing nedir : Konu. Olay. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan özdeksel ve tinsel insan gücüne ya d...

Business dealings nedir ne demek

Business dealings nedir English: I keep a daily record of my business dealings. Turkish: İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. : Konu. İşyeri. İ...

Business dinner nedir ne demek

Business dinner nedir : Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Olay. İş kuruluşu. Firma. Alım satım. Tecimsel nitelikte yapılan işl...

Business district nedir ne demek

Business district nedir English: There are many hotels in the city's business district. Turkish: Şehrin iş bölgesinde birçok otel var. : Ticarethane. Ko...

Business enterprise nedir ne demek

Business enterprise nedir : Tecimevi. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Faaliyet. Sorun. Ticaret. İş kuruluşu. Tecimsel nitelikte ...

Business environment nedir ne demek

Business environment nedir : Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Ticaret. Faaliyet. Mesele. Tecimevi. Tecimsel nitelikte yapılan işle...

Business ethics nedir ne demek

Business ethics nedir : Mesele. Alım satım. Konu. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Ticarethane. Firma. Sorun. İş. İş yazışmas...

Business executives nedir ne demek

Business executives nedir : Firma. Faaliyet. İşletme. Olay. İş yazışması. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Sorun. İşyeri. Görev. ...

Business experiences nedir ne demek

Business experiences nedir : İş kuruluşu. Ticarethane. İşyeri. İş yazışması. Şey. Olay. Sorun. Mesele. Faaliyet. Firma. Experiences : Tecrübe etmek. Tatmak. Yaş...

Business failures nedir ne demek

Business failures nedir English: Business failures are down 10% this year. Turkish: İş hataları bu yıl yüzde on'a düştü. : İş yazışması. Konu. Alım satı...

Business forecasting nedir ne demek

Business forecasting nedir : İş. İşletme. Konu. İş kuruluşu. Şey. Alım satım. Olay. Sorun. Mesele. Forecasting : Zaman serilerinde gelecek yıllara ait tahmin. G...

Business graphics utility nedir ne demek

Business graphics utility nedir : Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan özdeksel ve tinsel insan gücüne ya da sonucuna v...

Business groups nedir ne demek

Business groups nedir : Tecimevi. Sorun. İşletme. Alım satım. İş kuruluşu. Ticaret. Görev. İş yazışması. Olay. Konu. Groups : Sınıflandırmak. Gruplar. Topl...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim