Matter nedir English: Ali asked Mary not to discuss the matter with anyone else. Turkish: Ali Mary'den konuyu başka biriyle tartışmamasını rica etti. English: A person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be s...

 
 
 

Matter of conscience nedir ne demek

Matter of conscience nedir : Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık. Önem taşımak. Özdek. İçerik. İltihaplanmak. Önemli olmak. Fark etmek. Sorun. Neden. Fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Of : -in. Nin. Den. Hakkında. -dan. I...

Matter of death and life nedir ne demek

Matter of death and life nedir : Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık. Bilinçten bağımsız olarak var olan ve bilinçte yansıyan nesnel gerçekliği anlatan bir felsefe kavramı. İçerik. Sebep. Fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. İri...

Matter of fact nedir ne demek

Matter of fact nedir English: She looks young, but as a matter of fact she is older than you are. Turkish: O genç görünüyor ama aslına bakarsanız o sizden daha yaşlı. English: As a matter of fact, bankruptcy is inevitable. Turkish: İ...

Matter of importance nedir ne demek

Matter of importance nedir : Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık. Vesile. Önem taşımak. Fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Önemi olmak. Fark etmek. Aksilik. Dert. Cerahat. İçerik. Of : -in. Li. -nin. -den. -li. -dan. -den ...

Matter of life or death nedir ne demek

Matter of life or death nedir : Sebep. Önem. Bilinçten bağımsız olarak var olan ve bilinçte yansıyan nesnel gerçekliği anlatan bir felsefe kavramı. Yazılı belge. Önemli olmak. Cerahat. Cisim. Konu. Aksilik. Madde. Of : -dan. -den. İle ilgili. Nin. -nin...

Matter of taste nedir ne demek

Matter of taste nedir English: It's a matter of taste. Turkish: Zevk meselesi. English: This is a matter of taste. Turkish: Bu bir zevk meselesi. English: Choice is a matter of taste. Turkish: Tercih zevk meselesidir. : Neden. So...

Matter with nedir ne demek

Matter with nedir English: Ali didn't discuss the matter with Mary. Turkish: Ali konuyu Mary ile görüşmek istemedi. English: Ali asked Mary not to discuss the matter with anyone else. Turkish: Ali Mary'den konuyu başka biriyle tar...

Matterhorn nedir ne demek

Matterhorn nedir for discussion : Söz konusu şey. Bahis konusu mesele. Matter of : Bir konunun. Neden. Sorunu. Bir sorunun. of conscience : Vicdan meselesi. Matter of course : Olağan iş. Tabii bir şey. Kaçınılmaz sonuç. Belli sonuç. Kaçını...

Matter for discussion nedir ne demek

Matter for discussion nedir : İrin. Dert. Neden. İçerik. İnsan bilincinden bağımsız olarak somut biçimlerde varolan, tüm nesneler, olaylar ve dizgelerle, bunların özellik, ilişki ve etkileşimlerinin sonsuz çeşitliliğini, her türlü devinim biçimiyle k...

Matter of nedir ne demek

Matter of nedir English: As a matter of fact, he doesn't agree with me. Turkish: Aslında o benimle aynı fikirde değil. English: As a matter of fact, he did it by himself. Turkish: Aslında onu kendisi yaptı. English: As a matter ...

Matter of course nedir ne demek

Matter of course nedir English: She let him pay the bill as a matter of course. Turkish: O, doğal olarak faturayı ona ödetti. : İnsan bilincinden bağımsız olarak somut biçimlerde varolan, tüm nesneler, olaylar ve dizgelerle, bunların özelli...

Matter of dispute nedir ne demek

Matter of dispute nedir : Vesile. Cerahat. Dert. Yazılı belge. Önemi olmak. Fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Cisim. Aksilik. Bilinçten bağımsız olarak var olan ve bilinçte yansıyan nesnel gerçekliği anlatan bir felsefe kavramı. Öne...

Matter of form nedir ne demek

Matter of form nedir : Bilinçten bağımsız olarak var olan ve bilinçte yansıyan nesnel gerçekliği anlatan bir felsefe kavramı. Sebep. İrinlenmek. Cerahat. İltihaplanmak. Farketmek. Dert. Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık. Önemli...

Matter of law nedir ne demek

Matter of law nedir : Aksilik. Yazılı belge. Önemli olmak. İnsan bilincinden bağımsız olarak somut biçimlerde varolan, tüm nesneler, olaylar ve dizgelerle, bunların özellik, ilişki ve etkileşimlerinin sonsuz çeşitliliğini, her türlü devinim b...

Matter of opinion nedir ne demek

Matter of opinion nedir English: That's a matter of opinion. Turkish: Bu bir görüş meselesi. : Önem. Farketmek. İnsan bilincinden bağımsız olarak somut biçimlerde varolan, tüm nesneler, olaylar ve dizgelerle, bunların özellik, ilişki ve etki...

Matter of time nedir ne demek

Matter of time nedir English: It's just a matter of time before Ali gets into trouble again. Turkish: Ali başını tekrar derde sokmadan önce, o sadece zaman meselesidir. English: It's only a matter of time before Ali runs into the same tro...

Mattered nedir English: The only thing that mattered to Ali was that we weren't impolite to his boss. Turkish: Ali için önemli olan tek şey, bizim onun patronuna karşı terbiyesiz olmamamızdı. English: I don't think it mattered. ...

Mattering nedir ne demek

Mattering nedir a smattering of : Çat pat bilmek. Have a smattering of english : Çat pat ingilizce konuşmak. Az buçuk ingilizce bilmek. : Azıcık bir bilgi. Yüzeysel bilgi. Az buçuk bilgi. Çat pat bilgi. Çat pat bilme. Smatterings : Azıcık...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim