Chance nedir English: Ali didn't even give Mary a chance to explain. Turkish: Ali bile Mary'ye bir açıklama şansı vermedi. English: Ali could...

 
 
 

Chance it nedir ne demek

Chance it nedir English: I'll chance it. Turkish: Bunu göze alacağım. English: There's a chance it might be Moustapha. Turkish: Bunun Musta...

Chance meeting nedir ne demek

Chance meeting nedir : [#Şans eseri olan. Şans. Olayların özünde yer almayıp, başka olayların belli bir olay üzerindeki etkisinde yer alan ve ortaya çıkab...

Chance of rain nedir ne demek

Chance of rain nedir English: There is no chance of rain today. Turkish: Bugün yağmur olasılığı yok. English: There's no chance of rain today. T...

Chance on nedir ne demek

Chance on nedir English: I met her by chance on a train. Turkish: Bir trende şans eseri onunla tanıştım. English: Ali met Mary by chance on his ...

On the chance that nedir ne demek

On the chance that nedir : Olmakta olan. Civarında. Hazır. Giyilmiş. Üstünde. Makbul. De. İle. Yönünde. The : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kims...

Taken a chance on nedir ne demek

Taken a chance on nedir : Alınmış. Tutulmuş. A : (herhangi) bir. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir. İngiliz alfabesinin birinci ...

A bare chance nedir ne demek

A bare chance nedir : Atom ağırlığı. Miktar belirtir. Herhangi bir. Bir. (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. İngiliz alfabe...

A hundred to one chance nedir ne demek

A hundred to one chance nedir : Bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. La (müzik terimi). Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Miktar be...

Bare chance nedir ne demek

Bare chance nedir : Tamtakır. Açığa vurmak. Gözle görülür hale getirmek. Soymak. Süssüz. Yalın. Açığa çıkartmak. Çıplak. Açılmak. Boş. Chance : Şans es...

By chance nedir ne demek

By chance nedir English: I met an old friend by chance in Kyoto. Turkish: Kyoto'da tesadüfen eski bir arkadaşa rastladım. English: I met her by ...

Equal chance nedir ne demek

Equal chance nedir : Eşit olmak. Emsali olmak. Akran. Eş değerde olmak. Egale etmek. Denk. -e eşit olmak. Eş. Emsal. Eşit. Chance : Şans eseri olan. Bir...

Fat chance nedir ne demek

Fat chance nedir English: Yeah, fat chance! Turkish: Evet, hiç şansın yok! English: Fat chance. Turkish: Hiç şansın yok. : Katı yağ. Semirtm...

Game of chance nedir ne demek

Game of chance nedir : Sakat. Topal. Karşılaşma. Yiğit. Eğlenme. Dolap. Aksak. Kumar oynamak. Hazır. Taraflardan birinin dört sayı kazanmasıyle elde edile...

Gave him a chance nedir ne demek

Gave him a chance nedir English: I gave him a chance. Turkish: Ona bir şans verdim. English: They gave him a chance to escape. Turkish: Ona bir kaç...

Happen by chance nedir ne demek

Happen by chance nedir : Olagelmek. Meydana gelmek. [#Rastlamak. Tesadüfen -mek. Bulmak. Olay (bir yerde) geçmek. Başına gelmek. Cereyan etmek. Tesadüfen ol...

Has no chance nedir ne demek

Has no chance nedir English: Tom has no chance of succeeding. Turkish: Tom'un başarma şansı yok. English: He has no chance of recovering. Turki...

Last chance nedir ne demek

Last chance nedir English: This is your last chance to spend time with Ali. Turkish: Ali ile zaman geçirmek için bu senin son şansın. English: Thi...

Meet by chance nedir ne demek

Meet by chance nedir : Uygun. Rastlamak. Değmek. Tatmin etmek. Karşılaşmak. Toplanmak. Görüşme yapmak. Tanışmak. [#Bulmak. Ödemek. By : Geçecek biçimde. E...

Necessity and chance nedir ne demek

Necessity and chance nedir : Olayların iç özlerindeki düzenlilik, yasalılık ve yapı gereği, belli koşullar altında ortaya çıkması kaçınılmaz olan şey. insanın d...

Chance customers nedir ne demek

Chance customers nedir : Şans eseri olmak. Denemek. Fırsat. Rastlantı sonucu oluşmak. Bir olayın gerçekleşme olasılığının çok sayıda bağımsız etkenin zamand...

Chance event nedir ne demek

Chance event nedir : Göze almak. Rastlantısal. Tesadüfen olmak. Olanak. Şans eseri olmak. İhtimal. Tesadüfi. Olayların özünde yer almayıp, başka olaylar...

Chance medley nedir ne demek

Chance medley nedir : Kazanı. Olasılık. Şans. Riske girmek. Fırsat. Talih. Olayların özünde yer almayıp, başka olayların belli bir olay üzerindeki etkisi...

Chance of a lifetime nedir ne demek

Chance of a lifetime nedir English: This is the chance of a lifetime. Turkish: Bu bir ömür boyu şanstır. : Talih. Göze almak. Tesadüfen olmak. Tesadüfi. Ka...

Chance of selection nedir ne demek

Chance of selection nedir : Şans eseri olmak. Olayların özünde yer almayıp, başka olayların belli bir olay üzerindeki etkisinde yer alan ve ortaya çıkabileceği...

Chance upon nedir ne demek

Chance upon nedir : Rastlantı. Olayların özünde yer almayıp, başka olayların belli bir olay üzerindeki etkisinde yer alan ve ortaya çıkabileceği gibi ç...

Take a chance on nedir ne demek

Take a chance on nedir : Alıntı. Yazmak. Etkili olmak. Tutuş. Avalanan hayvan miktarı. Çekim. Kabul etme (vücut). Alınan taş. Çevirmek. Almak. A : Miktar be...

Took a chance on nedir ne demek

Took a chance on nedir : Hissetmek. Tahammül etmek. Tutuşmak. Kabul etmek. Gerektirmek. Ele geçirmek. Sanmak. Yapmak. Çekmek (fotoğrafçılık terim). Almak. A...

A fat chance nedir ne demek

A fat chance nedir : Amperin simgesi. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir...

A sporting chance nedir ne demek

A sporting chance nedir : Atom ağırlığı. Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi. (herhangi) bir. Amperin simgesi. Bir. La (müzik terimi). ...

By any chance nedir ne demek

By any chance nedir English: If by any chance he should come, I want you to give him this document. Turkish: Tesadüfen buraya gelmesi gerekirse ona ...

Deserve a second chance nedir ne demek

Deserve a second chance nedir English: Ali doesn't deserve a second chance. Turkish: Ali ikinci bir şansa layık değil. : Layık olmak. Hak etmek. Hak kazanmak....

Fair chance nedir ne demek

Fair chance nedir : Kesmek. Adaletli. Yontmak. Fuar. Belirli sürelerle geçici olarak kurulan sergi niteliğindeki büyük satak. herhangi bir kentte yılın...

Fighting chance nedir ne demek

Fighting chance nedir English: We have a fighting chance here. Turkish: Burada bir başarı şansımız var. : Harp. Savaş. Savaşan. Savaşçı. Mücadele. Muh...

Games of chance nedir ne demek

Games of chance nedir English: He likes games of chance. Turkish: O, şans oyunlarını sever. : Oyunlar. Spor oyunları. Spor yarışları. Spor. Of : Hakkı...

Give a chance nedir ne demek

Give a chance nedir : Esnemek. Vermek. Bulaştırmak. İtiraf etmek. Doğruluğunu kabullenmek. Bel vermek. Ödemek. Armağan etmek. Gitmek. Esneklik. A : Amper...

Has a chance nedir ne demek

Has a chance nedir English: Do you think Tom has a chance? Turkish: Tom'un bir şansı olduğunu düşünüyor musun? English: Nobody else has a chance. ...

Jump at the chance nedir ne demek

Jump at the chance nedir English: Many would jump at the chance to live in New York. Turkish: Birçok insan New York'ta yaşama şansına atlardı. : Üzerinde...

Leave to chance nedir ne demek

Leave to chance nedir : Bırakmak. Terk etmek. Ayrılmak (sevgileden vb). Ruhsat. Çıkmak. Ayrılmak. Müsaade. Veda. Bakımına bırakmak. Kalkmak. To : -e kadar....

Miss a chance nedir ne demek

Miss a chance nedir : Karavana. Hanım. Iska geçmek. Kavramamak. Iska. Kız. Gözden kaçırmak. İsabet etmeme. [#Kaçırmak. Özlem duymak. A : Belirli bir tür ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim