Context nedir English: There's a movement from a context to another. Turkish: Bir bağlamdan diğerine bir hareket var. English: The context is ...

 
 
 

Context menu nedir ne demek

Context menu nedir : Ortam. Bir sözcüğün, tümce içinde birlikte geçtiği ve anlamının belirmesi için incelenmesi gerekebilen tümce kesimleri. bir bilgisa...

Context restricted nedir ne demek

Context restricted nedir : İçerik. Durum. Ortam. Kaynak. Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Şartlar. Genel durum. Bir olay ya da anlatımın an...

Context sensitive help nedir ne demek

Context sensitive help nedir : Şartlar. Kaynak. Bağlam. Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Bir olay ya da anlatımın anlamını belirten ve içerimle...

Context switching nedir ne demek

Context switching nedir : Ortam. Bir cümlede, bir konuşmada veya bir metin içinde yer alan herhangi bir kelimenin anlamının daha iyi belirlenebilmesi ve başk...

Hyperlink context menu nedir ne demek

Hyperlink context menu nedir : Köprü. Ortam ötesi bağ. Üst bağ. Bağ. Hiper bağ. Bir hipermetin belgesinin bir kullanıcıyı başka bir hipermetin belgesine yönlendir...

Available context nedir ne demek

Available context nedir : Görüşmeye uygun. Bulunabilir. Müsait. Eldeki. Meşgul değil. Yararlanılır. İşe yarar. Elde edilebilir. Geçerli. Context : Kontekst. ...

In a different context nedir ne demek

In a different context nedir English: Seeing something in a different context than the accustomed one can be surprising. Turkish: Alışılmış olandan farklı bi...

Linguistic context nedir ne demek

Linguistic context nedir : Sözel. Dilbilim ile ilgili. Dile ait. Dilbilimsel. Dilsel. Context : İçerik. Kontekst. Şartlar. Bir cümlede, bir konuşmada veya bir...

Process context nedir ne demek

Process context nedir : Süregelen bir oluşum ya da yürümekte olan işlem. Belli bir sonuca götüren işlem basamakları dizisi. Özdeklerin işlenmesi ya da üret...

Was taken out of context nedir ne demek

Was taken out of context nedir English: That was taken out of context. Turkish: O bağlam dışına alındı. : Durmak. Var olmak. -dı. Mal olmak. Tutmak (para). -di...

Contextual nedir ne demek

Contextual nedir definition : Bağlamsal tanım. Contextual help : Bağlamsal yardım. Kavramsal yardım. mea ning : Bir kelimenin söz içindeki diğer ögele...

Contextual help nedir ne demek

Contextual help nedir : İçeriksel. Bağlamsal. Sözün gelişine göre. Help : Yardim etmek. Muavenet etmek. Yardımcı olmak. Yardım etmek. Yararı olmak. Elinde ...

Contextual meaning nedir ne demek

Contextual meaning nedir : İçeriksel. Bağlamsal. Sözün gelişine göre. Meaning : Gaye. Meal. Kasıtlı. Bir simge, kavram ya da bir ölçümün belli bir dizgeye gör...

Contextuality nedir ne demek

Contextuality nedir : Herhangi bir konuyu çevresindeki ögeleriyle birlikte ele alma. Bağlamlama. Bir kelimeyi veya ifadeyi bir bağlama yerleştirme eylemi...

Contexture nedir ne demek

Contexture nedir : Bağlamsal. Sözün gelişine göre. İçeriksel. Contextual definition : Bağlamsal tanım. [#Contextual help : Kavramsal yardım. Bağlamsal...

Decontextualize nedir ne demek

Decontextualize nedir : Bağlamından bağımsız incelemek. Bir şeyi bağlamından ayrışmış olarak kabul etmek (ayrıca decontextualize). Bir şey tek başına düşün...

Context editor nedir ne demek

Context editor nedir : Durum. Ortam. Sözün gelişi. Bağlam. Bir sözcüğün, tümce içinde birlikte geçtiği ve anlamının belirmesi için incelenmesi gerekebilen...

Context free nedir ne demek

Context free nedir : Bağlam. Bir sözcüğün, tümce içinde birlikte geçtiği ve anlamının belirmesi için incelenmesi gerekebilen tümce kesimleri. bir bilgis...

Context record nedir ne demek

Context record nedir : Durum. Sözün gelişi. Kontekst. Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Bir cümlede, bir konuşmada veya bir metin içinde...

Context sensitive nedir ne demek

Context sensitive nedir : Bir sözcüğün, tümce içinde birlikte geçtiği ve anlamının belirmesi için incelenmesi gerekebilen tümce kesimleri. bir bilgisayar diz...

Context specific nedir ne demek

Context specific nedir : Bir cümlede, bir konuşmada veya bir metin içinde yer alan herhangi bir kelimenin anlamının daha iyi belirlenebilmesi ve başka anlam...

Help context id nedir ne demek

Help context id nedir : Yardım etmek. İmdadına yetişmek. Elinde olmak. Başa çıkmak. Kurtarmak. Fayda etmek. Yararı olmak. Yardımcı olmak. Yardım. Context :...

Keyword in context index nedir ne demek

Keyword in context index nedir : Önemli kelime. Anahtar söz. Anahtar kelime. Bir belgenin konusunu belirten kelime. Anahtar-sözcük. Bir kodu veya şifreyi açıklayan ...

Current context nedir ne demek

Current context nedir : Akarsu debisi. Tedavüldeki. Şu anki. Güncel. Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerlerin elektriksel alan e...

In this context nedir ne demek

In this context nedir English: What would you say in this context? Turkish: Bu bağlamda ne söylerdin? English: Is this word correct in this context? ...

Print server nds context nedir ne demek

Print server nds context nedir : Çap etmek. Baskı. Basılmış yazı. Eşlem. Yazdırmak. Asıl kuşağın karşıt niteliğindeki benzeri. asıl filmin, çeşitli amaçlarla kullan...

Situational context nedir ne demek

Situational context nedir : Durumsal. Duruma bağlı. Belirli bir durumla alakalı. Bir duruma bağlı veya bir durumun sebep olduğu. Context : Bir sözcüğün, tümce ...

Contexts nedir English: In order to fully understand how a word is used, it needs to be used in many different contexts. Turkish: Bir kelimenin...

Contextual definition nedir ne demek

Contextual definition nedir : İçeriksel. Sözün gelişine göre. Bağlamsal. Definition : Berraklık. Seçiklik. Belirtme. Mantık kurallarına uygun olarak fiziksel ya ...

Contextual mea ning nedir ne demek

Contextual mea ning nedir : Bağlamsal. Sözün gelişine göre. İçeriksel. Contextual meaning : Bağlamsal anlam. Kapsam. Sözcükler, direkt olarak Contextual mea ni...

Contextualisation nedir ne demek

Contextualisation nedir Sözcükler, direkt olarak Contextualisation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirl...

Contextually nedir ne demek

Contextually nedir definition : Bağlamsal tanım. Contextual help : Bağlamsal yardım. Kavramsal yardım. mea ning : Bir kelimenin söz içindeki diğer ögele...

Decontextualise nedir ne demek

Decontextualise nedir : Bir şey tek başına düşünmek (bağlamı içinde değil). Bağlamından ayrı biçimde değerlendirmek. Bağlamından bağımsız incelemek. Bir şe...

Precontext nedir ne demek

Precontext nedir : Ön sözleşme. Preconceive : Önyargıda bulunmak. Önyargılı olmak. Tarafgirlik. Peşin hüküm vermek. [#Preconceived : Ön yargıya dayalı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim