Dava nedir Dava; bir hukuk terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Dava" ile ilgili cümleler Dava, bir hakkın, kanalıyla devletin organl...

 
 
 

Dava gideri nedir ne demek

Dava gideri nedir Dava gideri; bir hukuk terimidir. Dava : Sorun. Sav. Sevgili. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Ül...

Dava vekilliği nedir ne demek

Dava vekilliği nedir Dava : Sevgili. Sorun. Ülkü. Sav. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Vekil : Bakan. Milletvekili. B...

Ticari dava nedir ne demek

Ticari dava nedir Ticari dava; bir hukuk terimidir. Ticari : Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin. Dava : Sevgili. Sav. Sorun. Ülkü. Korunmanın bir hüküm...

Davacılık nedir ne demek

Davacılık nedir Davacı : Dava eden kimse, savlayıcı, müddei. Dava : Sevgili. Sav. Sorun. Ülkü. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organla...

Davalaşmak nedir ne demek

Davalaşmak nedir Dava : Ülkü. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Sav. Sorun. Sevgili. Aleyh : Bir şeyin veya bir kim...

Davalık nedir Davalık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Davalı : Davası olan (kimse). Dava konusu olan. Dava edilen (kimse),...

Davazlar nedir Davazlar; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Antalya şehrinde, Kale beledi...

Ana davarı nedir ne demek

Ana davarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavrularına sahip olmamak şartiyle yalnız yağından faydalanmak ve istenildiği zaman aynı yaşta ve sayıda ge...

Boşanma davası nedir ne demek

Boşanma davası nedir Boşanma davası; bir hukuk terimidir. Boşanma : Boşanmak işi. Eşlerden birinin boşanma ilamı almasıyla evlilik birliğinin son bulması....

Eşek davası nedir ne demek

Eşek davası nedir Eşek davası; bir matematik terimidir. Eşek : Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun kulaklı (Equu...

Kamu davası nedir ne demek

Kamu davası nedir Kamu davası; bir hukuk terimidir. "Kamu davası" ile ilgili cümle Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu h...

Kayıt silme davası nedir ne demek

Kayıt silme davası nedir Teknik terim anlamı: Kütüğe yazımın gerçeğe uymaması nedeniyle açılan dava. Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı org...

Ödence davası nedir ne demek

Ödence davası nedir Ödence davası; bir hukuk terimidir. Bilimsel terim anlamı: Ortaya çıkan dokunca nedeniyle bunları karşılamak amacıyla açılan dava. İn...

Sığır ve davarlar nedir ne demek

Sığır ve davarlar nedir Sığır ve davarlar; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, toyn...

Tazminat davası nedir ne demek

Tazminat davası nedir Tazminat davası; bir hukuk terimidir. Tazminat : Zarar karşılığı ödenen para, ödence. Tazmin : Zararı ödeme. Dava : Korunmanın bir hü...

Tülü davar nedir ne demek

Tülü davar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koyun, koç ve benzerleri hayvan. Tülü : Uzun tüylü, özel güreşlerde yararlanılan erkek deve. 1.Uzun tüylü, ...

Andaval nedir Andaval; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo, sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Aptal anlayışsız Aptal, ahmak, beceriksiz...

Andavallık nedir ne demek

Andavallık nedir Andavallı : Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz (kimse), andaval. Andaval : Andavallı. Andavallılık : Andavallı olma duru...

Andavat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aptal, ahmak, beceriksiz, bön, avanak, şaşkın, andavallı. İkinci kata çıkarken, binanın orta kısmına konula...

Dava adamı nedir ne demek

Dava adamı nedir Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Sav. Sevgili. Sorun. Ülkü. Adamı : Bir işi en iyi yapan. ...

Dava arkadaşı nedir ne demek

Dava arkadaşı nedir Dava : Sav. Sevgili. Sorun. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Ülkü. Arkadaş : Bir ortamda birlikte...

Dava vekili nedir ne demek

Dava vekili nedir Dava vekili; bir hukuk terimidir. "Dava vekili" ile ilgili cümle örnekleri Avukat : Gerekmediği hâlde başkasını savunan, onun adına k...

Karşı dava nedir ne demek

Karşı dava nedir Karşı dava; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dava edilen kişinin dava edene karşı açtığı dava. Dava : K...

Davacı nedir Davacı; bir hukuk terimidir. "Davacı" ile ilgili cümleler Davacı olmak : Dava etmek. Davacın kadı olursa yardımcın allah olsun : "sen...

Davalaşma nedir ne demek

Davalaşma nedir Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Ülkü. Sevgili. Sav. Sorun. Davalaşmak : Birbiri aleyhinde...

Davalı nedir Davalı; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Davalı" ile ilgili cümleler Dava : Sav. Sorun. ...

Davar nedir "Davar" ile ilgili cümleler Davar, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlara ve sürüsüne verilen ad. [#Kökeni eski tabar [#sözcüğüdür. K...

Amme davası nedir ne demek

Amme davası nedir Amme davası; bir hukuk terimidir. Amme : Kamu. Dava : Sorun. Ülkü. Sevgili. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organların...

Benlik davası nedir ne demek

Benlik davası nedir Benlik : Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet. Kendi kişiliğine önem verme, kişiliğini üstün ...

Cor davarı nedir ne demek

Cor davarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bütün köy davarlarının katıldığı sürü. Cor : Bataklık. Söz. Toplanıp konuşma, danışma (hk.). Fıtık hastalığ...

İflas davası nedir ne demek

İflas davası nedir İflas davası; bir hukuk terimidir. İflas : Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan iş adamının durumu, batkı,...

Kan davası nedir ne demek

Kan davası nedir Kan davası; bir toplum bilimi terimidir. "Kan davası" ile ilgili cümle Kan davası, iki aile veya aşiret, köy, [#millet arasındaki [#s...

Namus davası nedir ne demek

Namus davası nedir Namus davası; bir hukuk terimidir. Namus : Dürüstlük, doğruluk. Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, ...

Put davarı nedir ne demek

Put davarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kışın parayla bakılmaya verilen davar. Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına ba...

Takma ad davaları nedir ne demek

Takma ad davaları nedir Teknik terim anlamı: Takma adlarla ilgili olarak açılabilen davalar. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, b...

Tecim davası nedir ne demek

Tecim davası nedir Tecim davası; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecimsel anlaşmazlıklardan doğan davalar. Teci : Ne oldu...

Amadavat nedir ramadan : Quokka sports- ınternet sports broadcasts'ın genel müdürü. Final friday of ramadan : Ramazan'ın (müslümanlar'ın dua ve oruç...

Andavallı nedir ne demek

Andavallı nedir Andavallı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Andavallı" ile ilgili cümle Andaval : Andavallı. Andavallık : And...

Andavallılık nedir ne demek

Andavallılık nedir Andavallı : Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz (kimse), andaval. Andaval : Andavallı. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim