Defo nedir Defo; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Kötü kadın, ırz ve namusuna önem vermeyen, aşağılık kimse. Defol : ...

 
 
 

Defoaming agent nedir ne demek

Defoaming agent nedir : Fail. Malların giriş, çıkış, düzgeçiş gümrük işlemlerini, iyeleri adına kovuşturmaya yetkili kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın s...

Defocus mix nedir ne demek

Defocus mix nedir : Alıcı yönetmenine, görüntüyü bulanıklaştırması için verilen komut. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bulanıklaştır. Mix : ...

Defocusing nedir ne demek

Defocusing nedir mix : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Zincirlemede, ilk çekimin son görüntülerinin gittikçe bulanıklaşması; ikinci çekimin...

Defogged nedir : Açıklık getiren kimse veya şey. Sisi ortadan kaldıran aygıt. Sisten arındıran aygıt. Açıklık getiren kişi. Sisi ortadan kaldıran ci...

Defoggers nedir ne demek

Defoggers nedir : Açıklık getiren kişi. Sisten arındıran aygıt. Sisi ortadan kaldıran cihaz. Sisi ortadan kaldıran aygıt. Açıklık getiren kimse veya ...

Defogs nedir : Açıklık getirmek. Bir şeyden sis kaldırmak. Bir şeye açıklık getirmek. Sisten arındırmak. Defogged : Sisten arındırmak. Bir şeye aç...

Defoliant nedir ne demek

Defoliant nedir Defoliant; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bitkilerde yaprak dökücü olarak kullanılan kimy...

Defoliate nedir ne demek

Defoliate nedir : Yaprakları dökmek. Yaprakları dökülmüş. Bitkileri kurutmak. Defoliates : Yapraklarını gidermek. Yaprak dökmek. Bitkileri kurutmak. ...

Defoliates nedir ne demek

Defoliates nedir : Yaprak dökmek. Yapraklarını gidermek. Yapraklarından arındırmak. Yaprakları dökmek. Yapraklarını dökmek. Bitkileri kurutmak. Defoli...

Defoliating agent nedir ne demek

Defoliating agent nedir : Bitkileri kurutmak. Yaprakları dökmek. Agent : Amil. Bilgisayar, gümrük, iktisat, kimya, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanıl...

Defoliations nedir ne demek

Defoliations nedir : Yaprak döktürme. Yaprak dökümü. Defoliating : Yaprakları dökmek. Bitkileri kurutmak. [#Defoliating agent : Ağaçların ve bitkilerin ...

Defoliators nedir ne demek

Defoliators nedir : Yaprakları döken madde. Bitkilerden yaprakları yolan bir böcek. Yaprakların dökmelerine neden olan madde. Yaprakları ortadan kaldır...

Defolmak nedir Defolmak; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Defolmak" ile ilgili cümleler Defol : "savuş git, uzaklaş" anlamında kullanılan bir sö...

Defoluş nedir Defoluş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Defol : “savuş git, uzaklaş” anlamında kullanılan bir söz Defo : Kusu...

Deforced feed nedir ne demek

Deforced feed nedir : Besleme. Otlamak. Beslenmek (hayvan). Yemlemek. Gereksinimlerini sağlamak. Geçindirmek. Bakmak. Besin. Yiyecek vermek. Yemek. Air d...

Deforceor nedir ne demek

Deforceor nedir : Bir başkasının arazisine el koymak. Gasp etmek. Alıkoymak. Kanuna karşı gelmek. Bir başkasının arsasına tecavüz etmek. Zorla alıkoy...

Deforest nedir English: Their habitat is threatened by deforestation. Turkish: Onların yetişme ortamı ormansızlaşma tarafından tehdit ediliyor....

Deforested nedir ne demek

Deforested nedir : Ormansızlaştırmak. Ormandan mahrum etmek. Ormanları yok etmek. Ormansız bırakmak. Ağaçları yok etmek. Ormandan yoksun bırakmak. Orm...

Deforests nedir ne demek

Deforests nedir : Ormandan yoksun bırakmak. Ormanları yok etmek. Ormandan mahrum etmek. Ormansızlaştırmak. Ormansız bırakmak. Ağaçları yok etmek. Wis...

Defoam nedir : Köpük söndürücü. Köpük önleyici. Köpük giderici. Defoaming agent : Köpükleşme önleyici. Köpük giderici madde. [#Defocus : Alıcı yön...

Defoamer nedir : Köpüğünü gidermek. Defoaming agent : Köpükleşme önleyici. Köpük giderici madde. [#Defocus : Bulanıklaştır. Sinema, televizyon alanl...

Defocus nedir mix : Zincirlemede, ilk çekimin son görüntülerinin gittikçe bulanıklaşması; ikinci çekimin ilk görüntülerinin gittikçe seçikleşmesi d...

Defocusea dissolve nedir ne demek

Defocusea dissolve nedir : Yok olmak. Çözlgenle karıştırarak, bir özdeği çözeltiye sokmak. Dağılmak. Bozmak. Kendini tutamamak. Kendini kaybetmek. Sona erdirm...

Defog nedir : Bir şeyden sis kaldırmak. Bir şeye açıklık getirmek. Sisten arındırmak. Açıklık getirmek. Defogger : Sisi ortadan kaldıran aygıt. S...

Defogger nedir : Sisi ortadan kaldıran cihaz. Sisi ortadan kaldıran aygıt. Açıklık getiren kişi. Açıklık getiren kimse veya şey. Sisten arındıran ay...

Defogging nedir ne demek

Defogging nedir : Sisten arındırmak. Bir şeye açıklık getirmek. Açıklık getirmek. Bir şeyden sis kaldırmak. Defogger : Sisten arındıran aygıt. Açıklı...

Defol nedir Defol; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de hakaret sözü olarak kullanılır. Defo : Kusur, özür, bozukluk Defoliant : Bitkilerde yaprak dökü...

Defoliants nedir ne demek

Defoliants nedir : Yaprakları döken zehir. Yaprak döktüren. Yaprakları döken ilaç. Defoliate : Yapraklarını dökmek. Yaprak dökmek. Bitkileri kurutmak....

Defoliated nedir ne demek

Defoliated nedir : Yaprakları dökmek. Yaprak dökmek. Yapraklarını gidermek. Yapraklarından arındırmak. Yapraklarını dökmek. Bitkileri kurutmak. Defoli...

Defoliating nedir ne demek

Defoliating nedir agent : Yaprak döktüren madde. Ağaçların ve bitkilerin yaprak dökmelerine neden olan madde. Yaparak döktürücü etmen. Yaprak döktürücü...

Defoliation nedir ne demek

Defoliation nedir : Yaprak dökümü. Yaprak döktürme. Defoliating : Yaprakları dökmek. Bitkileri kurutmak. [#Defoliating agent : Yaprak döktüren madde. Y...

Defoliator nedir ne demek

Defoliator nedir : Bitkilerden yaprakları yolan bir böcek. Yaprakları döken madde. Yaprakların dökmelerine neden olan madde. Yaprakları ortadan kaldır...

Defolma nedir "Defolma" ile ilgili cümle örnekleri Defol : "savuş git, uzaklaş" anlamında kullanılan bir söz. Defo : Kusur, özür, bozukluk. Defolma...

Defolu nedir Defolu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Defol : "savuş git, uzaklaş" anlamında kullanılan bir söz. Defo : Kus...

Deforce nedir feed : Yem kanunu ve bu kanuna göre yürürlüğe konmuş olan yönetmelikler veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü koşulların ihlal edilme...

Deforcement nedir ne demek

Deforcement nedir : Alıkoymak. Bir başkasının malını kanunsuz yollarla zaptetmek. Hukuksuz işgal etmek. Görevli memura karşı gelmek. Bir başkasının ars...

Deforciant nedir ne demek

Deforciant nedir : Bir başkasının arsasına tecavüz etmek. Kanuna karşı gelmek. Gasp etmek. Bir başkasının malını kanunsuz yollarla zaptetmek. Görevli ...

Deforestation nedir ne demek

Deforestation nedir English: Their habitat is threatened by deforestation. Turkish: Onların yetişme ortamı ormansızlaşma tarafından tehdit ediliyor....

Deforesting nedir ne demek

Deforesting nedir : Ağaçları yok etmek. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Ormanı yok etmek. Ormandan mahrum etmek. Ormansızlaştırmak. Ormanları yok e...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim