Dialect nedir English: It's hard to understand the Osaka dialect. Turkish: Osaka lehçesini anlamak zordur. English: In grammar and vocabulary, some dialects differ significantly from the standard language. Turkish: Dilbilgisin...

 
 
 

Dialectal nedir ne demek

Dialectal nedir geography : Lehçe coğrafyası. Konuşma tarzları ve lehçelerinin bölgesel dağılımını inceleyen bilim dalı. Dialect play : Şive benzetmeleri ile gelişen yerel havada kısa oyun. Şive oyunu. dialect : Pekin lehçesi. Dialect : D...

Dialectic method nedir ne demek

Dialectic method nedir : Bir devinimsel sürecin, karşıtlıkların uzlaşarak yeni ve daha ileri biçimler yaratması yolunda oluşup geliştiğini söyleyen evrim yasası. Eytişimsel. Mantıklı yorumlama. Karşılıklı savların ileri sürüldüğü bilimsel konuşm...

Dialectical materialism nedir ne demek

Dialectical materialism nedir : Diyalektik. Eytişim. Dünyayı ve olayları tez, antitez, sentez süreci içinde dinamik olarak algılamaya ve yorumlamaya çalışan düşünce yöntemi. Mantıkla ilgili. Eytişimsel. Materialism : Özdekçilik. Maddecilik. İnsanın çev...

Dialectically nedir ne demek

Dialectically nedir materialism : Eytişimsel özdekçilik. Diyalektik materyalizm. Marx ve engels tarafından benimsenmiş olan ve gerçekliğin temelinin sürekli değiştiğini ve akıldaki önceliğin de bu mesele olduğunu belirten sosyal ve ekonomik t...

Dialecticism nedir ne demek

Dialecticism nedir : Mantıkçı. Mantık bilgini. Dialectic method : Eytişimsel yöntem. Bir konu ya da yaşantı ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları sona erdiren, tartışmalara öğrencilerin katılmasını ve böylece öğ...

Dialectologist nedir ne demek

Dialectologist nedir [#Dialectology] : Lehçebilim. Bölgesel diller bilimi. Ağganbilim. Lehçebiliminde uzmanlaşmış kimse. Lehçebilim uzmanı....

Dialects nedir English: The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects. Turkish: Bir dil ne kadar çok ü...

Dialect geography nedir ne demek

Dialect geography nedir : Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde, zamanla ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri: türkçenin anadolu, aze...

Dialect play nedir ne demek

Dialect play nedir : Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde, zamanla ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri: türkçenin anadolu, aze...

Dialectic nedir ne demek

Dialectic nedir English: In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course. Turkish: Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı ...

Dialectical nedir ne demek

Dialectical nedir materialism : Marx ve engels tarafından benimsenmiş olan ve gerçekliğin temelinin sürekli değiştiğini ve akıldaki önceliğin de bu mesele olduğunu belirten sosyal ve ekonomik teori. Diyalektik materyalizm. özdekçilik. Diale...

Dialectical method nedir ne demek

Dialectical method nedir : Diyalektik. Eytişimsel. Dünyayı ve olayları tez, antitez, sentez süreci içinde dinamik olarak algılamaya ve yorumlamaya çalışan düşünce yöntemi. Mantıkla ilgili. Eytişim. Method : Tertip. İnceleme konusunun anlıksal düze...

Dialectician nedir ne demek

Dialectician nedir : Konuşmada diyalektik etki veya yol. Dialectic method : Bir konu ya da yaşantı ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları sona erdiren, tartışmalara öğrencilerin katılmasını ve böylece öğrenciler ...

Dialectics nedir ne demek

Dialectics nedir method : Bir konu ya da yaşantı ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları sona erdiren, tartışmalara öğrencilerin katılmasını ve böylece öğrenciler arasında canlı bir etkileşimin doğmasını sağlaya...

Dialectology nedir ne demek

Dialectology nedir : Lehçebiliminde uzmanlaşmış kimse. Lehçebilim uzmanı. Sözcükler, direkt olarak Dialectology ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Philology : Dilbilim. Dil bilim. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim