Discretion nedir ne demek

Discretion nedir English: I appreciate your discretion. Turkish: Tedbirini takdir ediyorum. English: Shouldn't you overlook his indiscretions and forgive him? Turkish: Onun patavatsızlıklarını görmezden gelmen ve onu affetmen ger...

 
 
 

Discretionary nedir ne demek

Discretionary nedir access control : İsteğe bağlı erişim denetimi. Discretionary access list : İsteğe bağlı erişim listesi. clause : İsteğe bağlı koşul. Discretionary fiscal policy : Önleyici maliye politikası. Ekonomide istikrarı sağlamak am...

Discretionary access list nedir ne demek

Discretionary access list nedir : Keyfi. Takdire bağlı. İhtiyari. İsteğe kalmış. İsteğe bağlı. Access : Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Yol. Erişmek. Hastalık nöbeti. Kullanma hakkı. Nüfuz. Methal. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni ...

Discretionary fiscal policy nedir ne demek

Discretionary fiscal policy nedir : İsteğe kalmış. İsteğe bağlı. Takdire bağlı. Keyfi. İhtiyari. Fiscal : Fiskal. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Mali. Devlet hazinesine ait. Akçeli. Parasal. Akçalı. Kamu maliyesi. [#Policy : Siyaset. İlke. Si...

Discretionary monetary policy nedir ne demek

Discretionary monetary policy nedir : İsteğe kalmış. Takdire bağlı. İsteğe bağlı. İhtiyari. Keyfi. Monetary : Nakdi. Parasal. Para ile ilgili. Mali. Para. Moneter. Paraya ait. Parayla ilgili. [#Policy : Davranış biçimi. Poliçe. Sigorta sözleşmesi. Politika. ...

Discretionary powers nedir ne demek

Discretionary powers nedir : İhtiyari. Keyfi. Takdire bağlı. İsteğe bağlı. İsteğe kalmış. Powers : Kuvvet. Üs (matematik terimi). Takat. Üst. Yetenek. Otorite. Derman. Güç. Yetki. İktidar. [#Discretionary access control : İsteğe bağlı erişim denetim...

Discretionary stabilization policy nedir ne demek

Discretionary stabilization policy nedir : Takdire bağlı. İsteğe kalmış. Keyfi. İhtiyari. İsteğe bağlı. Stabilization : Durultum. İstikrarı sağlama. Değişmezlik durumuna getirme. Saptama. Bir aygıtın elektriksel besleme çevrimine konulan bir durultucu ile gerilim...

Discretional nedir ne demek

Discretional nedir : İsteğe bağlı olarak. Discretionary : Takdire bağlı. [#İhtiyari. İsteğe kalmış. İsteğe bağlı. Keyfi. access control : İsteğe bağlı erişim denetimi. Discretionary access list : İsteğe bağlı erişim listesi. clause : İsteğe ...

Discretionally nedir ne demek

Discretionally nedir : İsteğe kalmış. Kendi takdirine bağlı. Takdire bağlı. İsteğe bağlı. Kendi kararına kalmış. Discretionary : İhtiyari. Keyfi. Takdire bağlı. İsteğe bağlı. İsteğe kalmış. [#Discretionary access control : İsteğe bağlı erişim ...

Discretionary access control nedir ne demek

Discretionary access control nedir : İsteğe kalmış. İhtiyari. Takdire bağlı. İsteğe bağlı. Keyfi. Access : Methal. Ulaşma. Kullanma. Erişmek. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Giriş. Geçit. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya d...

Discretionary clause nedir ne demek

Discretionary clause nedir : Takdire bağlı. İsteğe bağlı. Keyfi. İsteğe kalmış. İhtiyari. Clause : Şart. Kloz. Tümce. Antlaşma. Fıkra. Madde. Cümlecik. Cümle. Bent. Koşul. [#Discretionary access control : İsteğe bağlı erişim denetimi. Discretionary ...

Discretionary income nedir ne demek

Discretionary income nedir : Keyfi. İhtiyari. İsteğe bağlı. İsteğe kalmış. Takdire bağlı. Income : Bütçe. Rant. Kazanç. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Vücuda giren gıda. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasılada...

Discretionary power nedir ne demek

Discretionary power nedir : Keyfi. Takdire bağlı. İsteğe bağlı. İhtiyari. İsteğe kalmış. Power : Üs (matematik terimi). Birim zamana düşen iş birimleriyle ölçülen iş yapma oranı. vatla ölçülen iş yapma oranı; elektrik gücü (1 vatlık bir güç, saniye...

Discretionary spending nedir ne demek

Discretionary spending nedir : İhtiyari. İsteğe kalmış. Keyfi. İsteğe bağlı. Takdire bağlı. Spending : Harcama. Sarf etme. [#Discretionary access control : İsteğe bağlı erişim denetimi. Discretionary access list : İsteğe bağlı erişim listesi. clause :...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim