Doctor nedir English: "Everybody dies", said the usually witty doctor as he pulled the plug on his old friend. Turkish: Eski arkadaşının fişini çekerken, "herkes ölür" dedi genellikle nükteci doktor. English: A doctor is an expert...

 
 
 

Doctor knife nedir ne demek

Doctor knife nedir : Yapay balıkçı sineği. Doktorluk yapmak. Düzeltmek. İleri gelen. Sağaltmak. Yamamak. Gemi aşçısı. Hadım etmek. Değiştirmek (kötü bir amaçla). Knife : Arkadan vurmak. Tığ. Çakı. Bıçak. Yumuşak maddeleri kesmekte kullanılan...

Doctor of jurisprudence nedir ne demek

Doctor of jurisprudence nedir : Doktorluk yapmak. Gemi aşçısı. İyileştirmek. Doktor. Hadım etmek. Sağaltmak. Tahrif etmek. Üzerinde oynama yapmak. Düzeltmek. Of : -den övünerek bahsetmek. Karşı. Li. -in. İle ilgili. Yüzünden. Den. Hakkında. Nin. -li. [...

Doctoral nedir English: His doctoral thesis must be submitted to the professor by the end of the month. Turkish: Onu doktora tezi, ay sonuna kadar profesöre teslim edilmelidir. candidate : Doktor adayı. Doktora adayı. Doctoral cap :...

Doctoral cap nedir ne demek

Doctoral cap nedir : Doktorsal. Doktorluk. Doktora ait. Doktorluk ile ilgili. Cap : Biyoloji, uzay, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Geçmek. Kapak. Sırlamak. Tamamlamak. Kapamak. Oğlak. Kapatmak. Kep takmak (simge). Bit takım...

Doctoral thesis nedir ne demek

Doctoral thesis nedir English: His doctoral thesis must be submitted to the professor by the end of the month. Turkish: Onu doktora tezi, ay sonuna kadar profesöre teslim edilmelidir. : Doktora ait. Doktorsal. Doktorluk. Doktorluk ile ilgi...

Doctorates nedir ne demek

Doctorates nedir a doctorate : Doktora yapmak. Honorary doctorate : Standart gereklilikleri yerine getirme zorunluluğu olmadan tanıma veya onurlandırma işareti olarak verilen en yüksek akademik derece. Fahri doktora. Fahri doktorluk. Onurs...

Doctoress nedir ne demek

Doctoress nedir : (üzerinde veya içeriği ile) oynanmış. Hadım etmek. Doktorluk yapmak. (içeriği) değiştirilmiş. Üzerinde oynama yapmak. Tedavi etmek. Sulandırmak. Değiştirmek. Onarmak. Yamamak. Doctor blade : Sıyırma bıçağı. Rakle bıçağı....

Doctors nedir English: Ali is in a coma and the doctors are not sure if he's going to live. Turkish: Ali bir komada ve doktorlar onun yaşayıp yaşamayacağından emin değil. English: After a few weeks, doctors made Cleveland a new jaw...

Doctor blade nedir ne demek

Doctor blade nedir : Düzeltmek. Yapay balıkçı sineği. İleri gelen. Gemi aşçısı. Doktorluk yapmak. Bir fakülteyi ya da yüksek okulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yüksek öğrenim aşamasına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve baş...

Doctor in charge nedir ne demek

Doctor in charge nedir : Gemi aşçısı. İleri gelen. Yapay balıkçı sineği. Düzeltmek. Değiştirmek (kötü bir amaçla). Bir fakülteyi ya da yüksek okulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yüksek öğrenim aşamasına vardığını, geçirdiği özel s...

Doctor of divinity nedir ne demek

Doctor of divinity nedir : Yamamak. Hadım etmek. Sağaltmak. Bir fakülteyi ya da yüksek okulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yüksek öğrenim aşamasına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir yapıtla gösterenlere verilen san. ...

Doctor of medicine nedir ne demek

Doctor of medicine nedir : Yamamak. [#İleri gelen. Hadım etmek. Düzeltmek. Değiştirmek (kötü bir amaçla). Gemi aşçısı. İyileştirmek. yapmak. Tahrif etmek. Of : -nin. Nin. Karşı. -den. Den. -nın. -li. Yüzünden. In. İle ilgili. [#Medicine : Doktorlu...

Doctoral candidate nedir ne demek

Doctoral candidate nedir : Doktorsal. Doktorluk ile ilgili. Doktorluk. Doktora ait. Candidate : Sınava giren kimse. Aday. Talip. Namzetlik. Ulusal ya da karma takımlarda oynatılmak üzere türlü takımlardan seçilen oyuncular. Namzet. [#Doctoral cap ...

Doctoral dissertation nedir ne demek

Doctoral dissertation nedir : Doktorluk. Doktorluk ile ilgili. Doktora ait. Doktorsal. Dissertation : Bitirme tezi. Bitirme projesi. Bilimsel inceleme. [#Travay. Disertasyon. [#Söylev. Uzmanlık tezi. Doktora tezi. [#Doctoral candidate : Doktora adayı...

Doctorate nedir ne demek

Doctorate nedir English: He got his doctorate. Turkish: Doktorasını aldı. a doctorate : Doktora yapmak. Honorary doctorate : Standart gereklilikleri yerine getirme zorunluluğu olmadan tanıma veya onurlandırma işareti olarak verilen e...

Doctored nedir English: My friend doctored his ID to make it look like he was 18. Turkish: Arkadaşım 18'indeymiş gibi göstermek için kimliğinde oynama yaptı. English: My colleague doctored the report. Turkish: Meslektaşım rapor...

Doctoring nedir ne demek

Doctoring nedir blade : Rakle bıçağı. Sıyırma bıçağı. Doctor in charge : Nöbetçi doktor. knife : Rakle bıçağı. Sıyırma bıçağı. Doctor of divinity : Din doktorası yapmış kimse. Din alanında doktorasını tamamlamış kimse. İlahiyat doktoru. T...

Doctorship nedir ne demek

Doctorship nedir : İleri gelen. Doktor. Hekim. Gemi aşçısı. Yapay balıkçı sineği. Witchdoctors : Şaman. Büyücü. Sahte doktor. [#Doctor blade : Sıyırma bıçağı. Rakle bıçağı. Doctor in charge : Nöbetçi doktor. knife : Sıyırma bıçağı. Rakle b...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim