Doubt nedir English: Ali might eat this, but I doubt it. Turkish: Ali bunu yiyebilir ama ben şüpheliyim. English: Ali might be able to do that, but I doubt it. Turkish: Ali onu yapabilir fakat bundan şüpheliyim. English: A m...

 
 
 

Doubted nedir English: He doubted the truth of her story. Turkish: Hikayenin doğruluğundan şüphe etti. English: I never doubted it for a moment. Turkish: Bundan bir an şüphe etmedim. English: Ali doubted that Mary would call b...

Doubters nedir : Şüpheci kimse. Şüpheli. Doubted : Çekinmek. Güvenmemek. İkna olmamak. Şüphelenmek. -den kuşku duymak. Şüphe etmek. Emin olmamak. Şüphe. Kuşkulanmak. Kuşku. [#Misdoubted : Korkmak. Şüphe etmek. Şüphe. Korku. Redoubted : K...

Doubtful account nedir ne demek

Doubtful account nedir : Mütereddit. Kararsız. Güvenilmez. Kesin olmayan. Şüpheli. Kuşkulandıran. Kuşku uyandıran. Tedirgin. Kuşkulu. Karanlık. Account : Banka hesabı. Değer. Hikaye. İtibar. Karşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi sayışma...

Doubtful debts nedir ne demek

Doubtful debts nedir : Kararsız. Tedirgin. Mütereddit. Kuşkulu. Kesin olmayan. Kuşku uyandıran. Şüpheli. Sonucu kuşkulu. Kuşkulandıran. Karanlık. Debts : Borçlar. Pasif borçlar. Düyun. Borçlu olma. Borç. [#Doubtful account : Şüpheli hesap. Dou...

Doubtfully nedir ne demek

Doubtfully nedir account : Şüpheli hesap. Doubtful debt : Kuşkulu alacak. Tahsili şüpheli borçlar. Şüpheli alacaklar. Şüpheli borçlar. Bir şirkete borçlu olunan ancak ödemesi şüpheli olan para miktarı (muhasebe). Önelleri gelmiş çeşitli ne...

Doubting nedir English: You are always doubting my word. Turkish: Her zaman sözümden şüphe ediyorsun. English: I wish you would stop doubting me. Turkish: Keşke benden kuşkulanmaktan vazgeçsen. thomas : Şüpheci kimse. Herşeyden...

Doubtingly nedir ne demek

Doubtingly nedir thomas : tip. Şüpheci. Pimpirikli. Şüpheci kimse. [#Kuşkucu. Herşeyden kuşkulanan tip. Doubting : Şüphe eden. Endişe eden. Kuşkulu. Şüphe etme. Endişeli. Kuşku duyan. : Tahkimli mevzi. Palanka. Tabya. Undoubting : Şüphesiz...

Doubtlessly nedir ne demek

Doubtlessly nedir : [#Muhakkak. Hiç kuşku yok ki. Herhalde. Kesin. Muhtemelen. Şüphesiz. Kuşkusuz. [#Elbette. Vesvesesiz. Sözcükler, direkt olarak Doubtlessly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler ...

Doubtable nedir ne demek

Doubtable nedir : Büyük. Cesur. Yaman. Yavuz. Gözü pek. Korkulur. Çok saygı duyulan ve korkulan. Yiğit. Korku veren. Korkunç. Undoubtable : Sorgulanamaz. Şüphe edilemez. [#Doubtably : Kuşku duyarak. Şüphe ederek. Emin olmayarak. Sorgulaya...

Doubtably nedir ne demek

Doubtably nedir : Sorgulanabilir. Kuşku duyulabilir. Tartışmaya açık. Şüpheli. Şüphe edilebilir. Redoubtable : Çok saygı duyulan ve korkulan. Heybetli. Korkulur. Gözü pek. Yavuz. Zorlu. Büyük. Korkunç. Korku veren. Cesur. [#Undoubtable : ...

Doubter nedir : Şüpheli. Şüpheci kimse. Doubted : Kararsız olmak. Şüphesi olmak. Şüphelenmek. Şüphe. İkna olmamak. Güvenmemek. Çekinmek. Şüphe etmek. Emin olmamak. Kuşkulanmak. [#Misdoubted : Korku. Şüphe. Korkmak. Şüphe etmek. Redoubte...

Doubtful nedir English: I am doubtful of his success. Turkish: Onun başarısından şüpheliyim. English: I'm doubtful that he's going to come. Turkish: Onun geleceğinden şüpheliyim. English: It is doubtful whether Bill will come. ...

Doubtful debt nedir ne demek

Doubtful debt nedir : Kararsız. Kuşkulandıran. Kuşkulu. Sonucu kuşkulu. Şüpheli. Mütereddit. Karanlık. Kuşku uyandıran. Tedirgin. Kesin olmayan. Debt : Borçlu olma. Verecek. Borç. Bir iktisadi karar biriminin bir diğerine karşı ödemesi gereke...

Doubtful diagnosis nedir ne demek

Doubtful diagnosis nedir : Kuşkulu. Sonucu kuşkulu. Tedirgin. Kuşkulandıran. Kuşku uyandıran. Mütereddit. Şüpheli. Kararsız. Karanlık. Güvenilmez. Diagnosis : Tanı unsuru. Gösterme. Diyagnozis. Hastalık belirtilerine ve hastalıkla ilgili her türlü...

Doubtfulness nedir ne demek

Doubtfulness nedir account : Şüpheli hesap. Doubtful debt : Şüpheli borçlar. Tahsili şüpheli borçlar. Bir şirkete borçlu olunan ancak ödemesi şüpheli olan para miktarı (muhasebe). Kuşkulu alacak. Şüpheli borç. Şüpheli alacaklar. Önelleri gel...

Doubting thomas nedir ne demek

Doubting thomas nedir : Endişe eden. [#Kuşkulu. Endişeli. Şüphe eden. Şüphe etme. Kuşku duyan. Thomas : Oklahoma eyaletinde şehir. Batı virginia eyaletinde şehir. Bir soyadı. Bir erkek ismi. Erkek ismi. : Şüphe ederek. Kararsızca. Endişeli bir ...

Doubtless nedir ne demek

Doubtless nedir English: You are doubtless aware of his absence. Turkish: Şüphesiz onun yokluğunun farkındasın. English: Doubtless you have heard the news. Turkish: Şüphesiz haberi duydun. : Şüphesizce. Emin olarak. Kuşkusuz bir...

Doubts nedir English: Ali doubts if Mary will come today. Turkish: Ali Mary'nin bugün gelip gelmeyeceğinden emin değil. English: Ali doubts if Mary will come on time. Turkish: Ali Mary'nin zamanında gelip gelmeyeceğinden şüph...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim