Expel nedir English: Ali got expelled from school. Turkish: Ali okuldan kovuldu. English: Ali was expelled from school for fighting. Tu...

 
 
 

Expelled nedir English: Ali got expelled from school. Turkish: Ali okuldan kovuldu. English: Ali was caught cheating on the exam and was expell...

Expellees nedir ne demek

Expellees nedir : Kovulmuş. Sürgün edilmiş. Sürgün. Sınır dışı edilmiş. Uzaklaştırılmış. Kovulan kimse. Expelled : Dışarı atmak. [#Sürmek. Kovulan. K...

Expeller extraction nedir ne demek

Expeller extraction nedir : Kovan veya defeden kimse veya şey. Tardeden. Süren. Defeden. Defeden ilaç. Azleden. Kovan. Sürekli cendere. Kovan veya sürgün eden ...

Expellers nedir ne demek

Expellers nedir extraction : Ekspeller yöntemi. Ekspeller ekstraksiyon. Expeller technique : Ekspeller yöntemi. Yağlı tohumlardan yağın elde edilmesi...

Expels nedir from : Dışarı atmak. Dışlamak. Bırakmak zorunda bırakmak. Sürüp çıkartmak. Expel : Kovmak. Defetmek. Okuldan atmak. Atmak. Çıkarmak. ...

Expel from nedir ne demek

Expel from nedir : Sürgün etmek. [#Kovmak. Okuldan atmak. Azletmek. Attırmak. Dışarı atmak. Defetmek. Uzaklaştırmak. [#Atmak. From : -den. (bir yer)de...

Expellable nedir ne demek

Expellable nedir : Kovulan. Dışarı atmak. Sürgün etmek. Çıkarmak. Kovulmuş. Sürmek. Kovmak. Expellee : Kovulan kimse. Sürgün. Kovulmuş. Sürgün edilmiş...

Expellee nedir : Sürgün. Sınır dışı edilmiş. Uzaklaştırılmış. Sürgün edilmiş. Kovulan kimse. Kovulmuş. Expelled : Kovulan. Sürgün etmek. [#Kovmak. Ç...

Expeller nedir extraction : Ekspeller ekstraksiyon. Ekspeller yöntemi. Expeller technique : Ekspeller yöntemi. Yağlı tohumlardan yağın elde edilmesi...

Expeller technique nedir ne demek

Expeller technique nedir : Kovan veya sürgün eden kimse. Ekspeller. Azleden. Kovan. Defeden. Tardeden. Süren. Kovan veya defeden kimse veya şey. Sürekli cende...

Expelling nedir ne demek

Expelling nedir : Çıkartılabilen. Sürgün edilebilir. Sürülebilen. Tardedilebilen. Azledilebilen. Dışarı çıkarılabilir. Kovulabilen. Uzağa gönderilebi...

Hydrolic procedure expeller technique nedir ne demek

Hydrolic procedure expeller technique nedir : Gidenek. Yordam. Yargılama yöntemi. Muamele. Özel bir amacı olan bir eylem için atılması gerekli adımların bir tanımı. İşlem. Racon...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim