Fuse nedir English: A fuse has blown. Turkish: Bir sigorta atmış. English: Ali lit the fuse. Turkish: Ali fitili ateşledi. English: No sooner had Ali turned on the TV than the fuse blew. Turkish: Ali televizyonu açar a...

 
 
 

Fuse clip nedir ne demek

Fuse clip nedir : Bir aygıtta belli bir kazayı önleyen düzenek. Tapa koymak. Erimek. Kaynaşmak. Patlataç. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Attırmak. Bir aygıtın elektrik çevriminde, akım yeğinliği belirli bir sınırı aşınca...

Fuse plug nedir ne demek

Fuse plug nedir : Bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve çevrimden aşırı akım geçtiğinde, kavrularak çevrimi kesen düşük erime sıcaklıklı iletken parçasını taşıyan gereç. Ergimek. Fünye. Patlataç. Attırmak. Tapa koymak. Bir aygıtın elekt...

Fuse wire nedir ne demek

Fuse wire nedir : Eriterek birleştirmek. Ergimek. Yanmak. Attırmak. Sigorta. Kaynaşmak. Fünye. Tapalamak. Bir aygıtta belli bir kazayı önleyen düzenek. Kaynaştırmak. Wire : Tel takmak. Kablo. Telgraf. Kontrol. Kapan. Tel. Çıngı teli bağla...

Fused nedir English: Ali asked Mary some very personal questions that she refused to answer. Turkish: Ali Mary'ye cevap vermeyi reddettiği bazı çok kişisel sorular sordu. English: Ali appears confused. Turkish: Ali kafası ka...

Fusee nedir : Uyarı işareti ışığı (trenler için). Geniş başlı kibrit. İri başlı kibrit. Eczalı kav. Fuse alarm : Sigorta alarmı. [#Fuse box : Dağıtım kutusu. Otomat kutusu. Korunç kutusu. Ana kabloyla gelen elektrik akımının tiyatro y...

Fusel nedir English: She apologized profusely. Turkish: O bolca özür diledi. English: Ali was sweating profusely. Turkish: Ali bol bol terliyordu. English: Ali apologized profusely. Turkish: Ali bol bol özür diledi. Eng...

Fuselage nedir : Gövde (bot). Uçak gövdesi. Uçak iskeleti. Gövde. Fusel oil : Zehirli alkol karışımı. Fuzel. Fuzel yağı. [#Fusel : Fuzel yağı. Fuzel. Zehirli alkol karışımı. Fuseless : Kablosuz. Elektrik sigortası olmayan. Sigortasız. : ...

Fuseless nedir oil : Zehirli alkol karışımı. Fuzel yağı. Fuzel. Fusel : Fuzel yağı. Zehirli alkol karışımı. Fuzel. : Uçak gövdesi. Gövde (bot). Gövde. Uçak iskeleti. Fuselages : Uçak iskeleti. Uçak gövdesi. Gövde. Gövde (bot). [#Fusels :...

Fuse alarm nedir ne demek

Fuse alarm nedir : Tapa koymak. Bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve çevrimden aşırı akım geçtiğinde, kavrularak çevrimi kesen düşük erime sıcaklıklı iletken parçasını taşıyan gereç. Eriterek birleştirmek. Ergimek. Korunç. Atmak. Güvenc...

Fuse box nedir : Fünye. Erimek. Güvence. Attırmak. Patlataç. Kimi bombaların ucuna takılan ve çarpma etkisiyle patlayarak ya da başka bir etki ile asıl patlayıcıdaki tepkimeyi başlatan düzenek. Sigorta. Bilgisayar, fizik, kimya alanların...

Fuse holder nedir ne demek

Fuse holder nedir : Eritmek. Kimi bombaların ucuna takılan ve çarpma etkisiyle patlayarak ya da başka bir etki ile asıl patlayıcıdaki tepkimeyi başlatan düzenek. Kaynaştırmak. Bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve çevrimden aşırı akım geç...

Fuse socket nedir ne demek

Fuse socket nedir : Eriterek birleştirmek. Bir aygıtın elektrik çevriminde, akım yeğinliği belirli bir sınırı aşınca, eriyerek ya da manyetik olarak kendiliğinden çevrimi açıp aygıtı koruyan tel ya da parça. Atmak. Yanmak. Tapa koymak. Erim...

Fuse with solder nedir ne demek

Fuse with solder nedir : Eriyerek birleşmek. Kaynaştırmak. Bir aygıtta belli bir kazayı önleyen düzenek. Güvence. Tapa koymak. Eriterek birleştirmek. Ergimek. Sigorta. Bir aygıtın elektrik çevriminde, akım yeğinliği belirli bir sınırı aşınca, er...

Fused salts nedir ne demek

Fused salts nedir : Karışık. Kaynak yapılmış. Lehimlenmiş. Birleşik. Sigortalı. Kaynaşmış. Lehimle tutturulmuş. Kaynaşık. Harmanlanmış. Erimiş. Salts : Tuzlar. Ait ve bazların reaksiyonundan üretilen maddeler (kimya). [#Ammonium salts : Amo...

Fusees nedir : İri başlı kibrit. Geniş başlı kibrit. Eczalı kav. Uyarı işareti ışığı (trenler için). Fuse alarm : Sigorta alarmı. [#Fuse box : Elektrik çevrimi korunçlarının toplu olarak içinde bulunduğu kutu. Otomat kutusu. Dağıtım ku...

Fusel oil nedir ne demek

Fusel oil nedir : Fuzel. Zehirli alkol karışımı. Fuzel yağı. Oil : Yağcılık yapmak. Uzun zincirli organik asitlerin gliserinle oluşturdukları sıvı ya da katı ester. sürtünmeyi azaltma görevi yapan çeşitli özdeklere verilen ad. Yağ çekmek....

Fuselages nedir ne demek

Fuselages nedir : Gövde. Uçak gövdesi. Uçak iskeleti. Gövde (bot). Fusel oil : Fuzel. Fuzel yağı. Zehirli alkol karışımı. [#Fusel : Fuzel yağı. Fuzel. Zehirli alkol karışımı. Fuseless : Elektrik sigortası olmayan. Kablosuz. Sigortasız. : ...

Fusels nedir oil : Zehirli alkol karışımı. Fuzel yağı. Fuzel. Fusel : Fuzel yağı. Fuzel. Zehirli alkol karışımı. : Gövde. Uçak iskeleti. Uçak gövdesi. Gövde (bot). Fuselages : Gövde. Gövde (bot). Uçak gövdesi. Uçak iskeleti. [#Fuseless...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim