G nedir G; müzik, Biyoloji, Gitar, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Guanin. Guanozin. S.Glisin. 4.Glikoz. 5.Serbest enerji. 6.Gauss. Gitar terimi olarak anlamı: Müzik edebiyatında ve dizgelerd...

 
 
 

G bantlama tekniği nedir ne demek

G bantlama tekniği nedir G bantlama tekniği; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Çeşitli muamelelere tâbi tutulan, sonra Giemsa ile boyanan mitoz kromozomları üzerinde ortaya çıkan ve her kromozoma özgü bantları göst...

G branch ghq nedir ne demek

G branch ghq nedir : İngiliz alfabesinin yedinci harfi. Sol. Gaussun simgesi. Bin dolar. Bin (roma). Gramın simgesi. Sol (müzik terimi). Sol notası. Tanrım. Herif. Branch : Sapma. Dere. Şirket veya kuruluş adına birtakım etkinlikler yapmakla...

G cetveli nedir ne demek

G cetveli nedir G cetveli; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren kanunları gösteren, ancak 2006 yılından itibaren üç yıllık bütçe uy...

G değeri nedir ne demek

G değeri nedir G değeri; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Maddeye aktarılan enerjinin oluşturduğu özgül molekül iyon sayısı N’nin, enerji değeri ED’ye bölümü (G). Değeri : Kıymet, paha G : Türk alfa...

G factor nedir English: My older brother is planning to work at a drug factory. Turkish: Ağabeyim, bir ilaç fabrikasında çalışmayı planlıyor. English: What was the determining factor in this case? Turkish: Bu durumda belirleyic...

G force nedir English: Progress is a lovely word. But its driving force is change, and change has its enemies. Turkish: İlerleme güzel bir kelimedir. Ama onun itici gücü değişikliktir ve değişikliğin kendi düşmanları vardır. : Sol ...

G inverse nedir ne demek

G inverse nedir : Tanrım. Gaussun simgesi. Bin dolar. Bin (roma). Sol. Gramın simgesi. Herif. Çekim. Tanrı aşkına. Sol (müzik terimi). Inverse : Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Evirtik. Makus. Ters. İnvers. Bir işlerin (l...

G man nedir English: "Oh Tom, you big, strong man! Come here and kiss me!" "I'm sorry! I'm married!" Turkish: "Ah Tom, sen büyük, güçlü adamsın! Buraya gel ve beni öp!" "Üzgünüm! Ben evliyim!" English: "Who is this Tom?" "He's a ...

G banding nedir ne demek

G banding nedir : İngiliz alfabesinin yedinci harfi. Herif. Gramın simgesi. Tanrım. Sol. Gaussun simgesi. Bin dolar. Sol notası. Tanrı aşkına. Bin (roma). Banding : Sarma. Köprüleme. (dişçilik) dişlere diş köprüsü uygulama işlemi. Kuşakla...

G bands nedir English: The parade included six marching bands. Turkish: Geçit töreni altı tane bando içeriyordu. : Bin (roma). Sol. Bin dolar. Sol notası. İngiliz alfabesinin yedinci harfi. Herif. Sol (müzik terimi). Tanrım. Gaussu...

G bantları nedir ne demek

G bantları nedir G bantları; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Tripsin muamelesi ve Giemsa boyamasıyla elde edilen kromozom bantları. G : Türk alfabesinin sekizinci sırasında yer alan ve Ge adı verilen bu ...

G certificate of authorization nedir ne demek

G certificate of authorization nedir : Sol notası. Çekim. Tanrı aşkına. Gramın simgesi. Sol (müzik terimi). Tanrım. Herif. Sol. Bin dolar. Gaussun simgesi. Certificate : İyi tanıklık, kapsadığı işlem ya da olayı onaylayan belge. Bir öğrenimi başarı ile tamaml...

G clef nedir : Gramın simgesi. İngiliz alfabesinin yedinci harfi. Sol. Herif. Bin dolar. Tanrı aşkına. Tanrım. Sol (müzik terimi). Çekim. Bin (roma). Clef : Anahtar. Açkı. Nota anahtarı. Anahtar (müzik terimi). [#G banding : G bantlama...

G etmeni nedir G etmeni; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: [bkz: genel yetenek]. Etme : Etmek işi G : Türk alfabesinin sekizinci sırasında yer alan ve Ge adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince...

G flat nedir English: The patient is lying flat on her back. Turkish: Hasta sırtüstü uzanıyor. : Sol notası. Gramın simgesi. Bin dolar. Bin (roma). İngiliz alfabesinin yedinci harfi. Sol. Tanrım. Gaussun simgesi. Çekim. Sol (müzik...

G graphics quality nedir ne demek

G graphics quality nedir : Tanrı aşkına. Sol. Tanrım. Herif. Gaussun simgesi. Sol notası. İngiliz alfabesinin yedinci harfi. Gramın simgesi. Bin dolar. Bin (roma). Graphics : Çizgeleme. Gra-fostatik bilimi. Teknik resim. Grafostatik. Grafikler. Bi...

G katsayısı nedir ne demek

G katsayısı nedir G katsayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: İzgelerde ölçülüp nicemle açıklanabilen, dönermıknatıslık kolcuğunun nicemsiz kıvılmıknatıslıktan çıkan değere oranı. G : Türk alf...

G minor nedir English: The key of the symphony is G minor. Turkish: Senfoninin anahtarı Sol-minördür. : Bin dolar. Sol notası. Herif. Gaussun simgesi. Tanrım. Gramın simgesi. Tanrı aşkına. Çekim. İngiliz alfabesinin yedinci harfi. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim