Ölçülü nedir ne demek

Ölçülü nedir Ölçülü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ölçülü" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Dizeleri, hece ve durak bakımından denk olan koşuk. Kimi sözcükleri, söz öbekleri hece ve durak bakımından de...

 
 
 

Ölçülü doz inhalatörü nedir ne demek

Ölçülü doz inhalatörü nedir Ölçülü doz inhalatörü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Her basışta sabit dozda ilaç püskürten alet. Doz : Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı, dozaj. Gen...

Ölçülü silindir nedir ne demek

Ölçülü silindir nedir Ölçülü silindir; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Sıvıların hacimlerini ölçmek için kullanılan taksimatlı silindir şeklindeki cam kap. Ölçü : Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş biriml...

Ölçülüleme nedir ne demek

Ölçülüleme nedir Ölçülüleme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ölçü : Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Belirlenmiş boyut. Değer, itibar. Ölçme sonucu ...

Ölçülülük nedir ne demek

Ölçülülük nedir Ölçülü : Dar. Ölçüsü alınmış, ölçülmüş. Belirli bir ölçüde olan. Ilımlı. Dikkatli, düşünerek. Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düzyazı), vezinli, mevzun. Ölçü : Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme bi...

Ölçülü balon nedir ne demek

Ölçülü balon nedir Ölçülü balon; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çözelti hazırlamada kullanılan, verilen sıcaklıkta hacmi tam olarak işaretlenmiş uzun boyunlu balon şeklinde kap. Balo : Danslı ve özel giysili...

Ölçülü biçili nedir ne demek

Ölçülü biçili nedir Ölçülü biçili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Ölçülü biçili" ile ilgili cümleler Ölçülü : Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düzyazı), vezinli, mevzun. Ölçüsü alınmış, ölçülmü...

Ölçülü ses nedir ne demek

Ölçülü ses nedir Ölçülü ses; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Tiyatro konuşmasında şiddet yönünden bir sesin ölçüsü olması. Teknik terim anlamı: Yeğinlik yönünden bir sesin ölçülü olması. Ölçü : ...

Ölçülük nedir ne demek

Ölçülük nedir Ölçülük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ölçü : Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Belirlenmiş boyut. Değer, itibar. Ölçme sonucu bul...

Ölçülülemek nedir ne demek

Ölçülülemek nedir Ölçülüleme : Ölçümleme Ölçü : Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Belirlenmiş boyut. Değer, itibar. Ölçme sonucu bulunan rakam. Aşırı olmama, ılımlı, uygun o...

Ölçülür nedir ne demek

Ölçülür nedir Ölçülür; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Ölçüye gelen doğabilimsel büyüklük. Ölçü : Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Belirlenmiş...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim