Sili nedir Sili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Uzun entari. Yünden dokunmuş kalın, renkli kilim. ...

 
 
 

Silica nedir gel : Silis jölesi. Silikajel. Silika jeli. Silis jeli. Silika peltesi. Kolon ve ince tabaka kromatografisinde iyonik olmayan organik...

Silicagel nedir ne demek

Silicagel nedir gel : Silika jeli. Silikajel. Silis jeli. Silika peltesi. Silis peltesi. Kolon ve ince tabaka kromatografisinde iyonik olmayan organi...

Silicas nedir : Büyük kilise. Bazilika. Silica gel : Silika peltesi. Silika jeli. Silis peltesi. Silikajel. Silis jölesi. Kolon ve ince tabaka krom...

Silicate mantle nedir ne demek

Silicate mantle nedir : Silikat. Silisik asitten türeyen tuz. Silisik asit tuzu. Mantle : Amyant gömlek. Havagazı gömleği. Çekirdek kabuğu. Manto. Lamba fi...

Silicates nedir ne demek

Silicates nedir : Alüminosilikat. Aluminosilikatlar. (kimya) alüminyum silikat minerali. Silicate mantle : Taşyuvarın altından, 2.900 km. derinliktek...

Silice nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temiz, tertemiz. Sili : Kilim, yünden dokunmuş yaygı. Arı, temiz. İffetli Tertemiz : Çok temiz, her yanı te...

Siliceous calculi nedir ne demek

Siliceous calculi nedir : Silisyumlu. Silisli. Silisiyöz. Silica içeren. Calculi : Hesap. Taş (böbrek, safrakesesi vb). Yumru. [#Oxalate calculi : Oksalat ta...

Silicic nedir acid : Asit. Silisit asit. Silisik asit. Fluosilicic : Fluosilicic asitle alakalı (kimya). acid : Hekzaflorosilisik asit. Hydrofluosi...

Silicide nedir : Silisden yapılmış. Silisik. Silisli. Silicic acid : Asit. Silisik asit. Silisit asit. [#Siliciferous : Silisyum içeren. Silisyumlu....

Silicification nedir ne demek

Silicification nedir Sözcükler, direkt olarak Silicification ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Silicify nedir : Silisyumlu. Silisyum dioksit içeren. Silisyum içeren. Silicification : Silikatlaşma. [#Silicified : Silisleştirmek. Silisleşmiş. Ça...

Silicium nedir : Silisik. Silisden yapılmış. Silisli. Silicic acid : Silisit asit. Asit. Silisik asit. [#Silicide : Silisyür. Silisli bileşim. Silis...

Silicon nedir English: Powders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode. Turkish: Alüminyum, magnezyum, silisyum vb. tozları patlayıcıdı...

Silicon carbide nedir ne demek

Silicon carbide nedir : Silikon. Carbide : Kalsiyum karbür. Karbür. Karbit. Karpit. [#Silicon carbide abrasive : Silisyum karbür aşındırıcılar. Silicon all...

Silicon impregnation nedir ne demek

Silicon impregnation nedir : Silikon. Impregnation : Aşılama. Süngerimsi özdekleri yapışkan bir sıvı ile doyurma. Fizik, kimya, madencilik, jeoloji alanlarında ...

Silicon valley nedir ne demek

Silicon valley nedir English: Silicon Valley is not my hometown. Turkish: Benim memleketim Silikon Vadisi değil. : Silikon. Valley : Karalarda, akars...

Silicones nedir ne demek

Silicones nedir : (kimya) silikon. Silikon. Birbirini takip eder oksijen ve silikon atomlarından oluşan çeşitli bileşiklerin herbiri (esasen endüstri...

Silicons nedir alley : Silikon vadisi. Manhattan'da (new york city) bulunan yüksek teknoloji şirketleri merkezi. Silicon carbide : Silisyum karbür. ...

Silicosis nedir ne demek

Silicosis nedir : Madenlerde kömür tozu teneffüs etmenin neden olduğu hastalık. Antrakoslikoz. Silicoses : Silikoz. Silis tozundan kaynaklanan akciğe...

Suyu sili galmamak nedir ne demek

Suyu sili galmamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Suyunu çekmek, suyu kalmamak. Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitmek Sili : Kilim, yünden...

Arı sili nedir ne demek

Arı sili nedir Arı sili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Habersiz, gamsız: Sanki o yapmamış gibi arı si...

Silica gel nedir ne demek

Silica gel nedir : Silika. Silis. Taşların yapısında bulunan bir madde. pirinç kabuklarında bulunan ve sindirilemeyen bir element. Gel : Çözünmüş veya...

Silican nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit sarmaşık. Sili : Kilim, yünden dokunmuş yaygı. Arı, temiz. İffetli Sarmaşık : Sarmaşıkgillerden, ...

Silicate nedir mantle : Silikat kabuğu. Taşyuvarın altından, 2.900 km. derinlikteki süreksizlik yüzeyine uzanan yer katı. Aluminium magnesium silica...

Silicated nedir ne demek

Silicated nedir mantle : Silikat kabuğu. Taşyuvarın altından, 2.900 km. derinlikteki süreksizlik yüzeyine uzanan yer katı. Aluminium magnesium silica...

Silicatization nedir ne demek

Silicatization nedir Sözcükler, direkt olarak Silicatization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Siliceous nedir ne demek

Siliceous nedir calculi : Geviş getirenlerin böbrek ve idrar yollarında oluşan sert, beyazdan koyu esmere değişen renkte, tabakalı ve çapı bir santim...

Silici nedir Silici; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Oymabaskıda maden plaklar üzerine yapı...

Silicic acid nedir ne demek

Silicic acid nedir : Silisli. Silisik. Silisden yapılmış. Acid : [#Dokunaklı. İğneleyici. Ekşit. (söz). Kırıcı. Akü elektroliti. Acı. Çözününce hidrojen...

Siliciferous nedir ne demek

Siliciferous nedir Sözcükler, direkt olarak Siliciferous ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Silicified nedir ne demek

Silicified nedir : Silikatlaşma. Siliciferous : Silisyum dioksit içeren. Silisyumlu. Silisyum içeren. [#Silicify : Silikaya dönüştürmek. Çakmaktaşı ha...

Silicious nedir ne demek

Silicious nedir : Silisden yapılmış. Silisik. Silisli. Silicic acid : Asit. Silisit asit. Silisik asit. [#Silicide : Silisid. Silisit. Silisli bileşi...

Silicle nedir : Silis. Silika. Taşların yapısında bulunan bir madde. pirinç kabuklarında bulunan ve sindirilemeyen bir element. Silica gel : Silika...

Silicon alley nedir ne demek

Silicon alley nedir : Silikon. Alley : Geçit. Bilye. Ara sokak. Dar sokak. Pasaj. Ale. Bovlingde topun atıldığı yol. Ağaçlı yol. Ağaçlıklı yol. Ara yol. ...

Silicon carbide abrasive nedir ne demek

Silicon carbide abrasive nedir : Silikon. Carbide : Karbit. Kalsiyum karbür. Karbür. Karpit. [#Abrasive : Zımparalama malzemesi. Törpüleyici. Kimya, madencilik alan...

Silicon steel nedir ne demek

Silicon steel nedir : Silikon. Steel : Çakmak. Katılaştırmak. Çelik kaplamak. Güçlendirmek. Hazırlamak. Çelik. Demirin, karbon ve % 2'ye değin başka öğel...

Silicone nedir : Birbirini takip eder oksijen ve silikon atomlarından oluşan çeşitli bileşiklerin herbiri (esasen endüstriyel uygulamalarda kullanıl...

Siliconizing nedir ne demek

Siliconizing nedir Sözcükler, direkt olarak Siliconizing ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. S...

Silicoses nedir ne demek

Silicoses nedir : Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Silis tozu sayrılığı. Silis tozundan kaynaklanan akciğer hastalığı. Silikoz. Silik...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim