Silik nedir Silik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Silik" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Beceriksiz. Fasulye kurusu. Karlı tepelerde yel etkisiyle açılan yerler, açıklık : Silikde koyun otlatmak kış içi...

 
 
 

Silika peltesi nedir ne demek

Silika peltesi nedir Silika peltesi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: SiQ2; uygun etkinleştirme yöntemleriyle iyi bir yüze tutucu olarak görev yapan ve özellikle gazlardaki nemi almak için kullanılan, pelte olar...

Silikajel nedir ne demek

Silikajel nedir Silikajel; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kolon ve ince tabaka kromatografisinde iyonik olmayan organik maddeleri ayırmak için kullanılan adsorbant bir madde. Silikagel. Silika : Taşları...

Silikat nedir Silikat; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Bir anyonda temel atomun (atomların) silisyum olduğunu belirten terim. İngilizce'de Silikat ne demek? Silikat ingilizcesi nedir?: sili...

Silikatlama nedir ne demek

Silikatlama nedir Silikat : Yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla vb. maddelerin birleşiminde bulunan, silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz. Silik : Kendini gösteremeden. Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, b...

Silikatlaşma nedir ne demek

Silikatlaşma nedir Silikatlaşma; bir kimya terimidir. Silikat : Yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla vb. maddelerin birleşiminde bulunan, silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz. Silik : Kendini gösteremeden. Üstün...

Siliklemek nedir ne demek

Siliklemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kar çukurları doldurarak düzlemek. Sili : Kilim, yünden dokunmuş yaygı. Arı, temiz. İffetli Silik : Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan. Kendini gösteremeden. Kendini gös...

Silikleşmek nedir ne demek

Silikleşmek nedir Silik : Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan. Kendini gösteremeyen, dikkati çekmeyen veya önemli ve belirli olmayan. Kendini gösteremeden. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziy...

Silikleştirmek nedir ne demek

Silikleştirmek nedir Silik : Kendini gösteremeden. Kendini gösteremeyen, dikkati çekmeyen veya önemli ve belirli olmayan. Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen y...

Silik akçe nedir ne demek

Silik akçe nedir Silik akçe; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Yazı ve nakışları aşınmış maden para. Akçe : Küçük gümüş para. Her tür madenî para, akça Sili : Kilim, yünden dokunmuş yaygı. Arı, temiz. İf...

Silika nedir Silika; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Taşların yapısında bulunan bir madde. Pirinç kabuklarında bulunan ve sindirilemeyen bir element. Sili : Kilim, yünden dokunmuş yaygı. Arı,...

Silika taşları nedir ne demek

Silika taşları nedir Silika taşları; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getirenlerin böbrek ve idrar yollarında oluşan sert, beyazdan koyu esmere değişen renkte, tabakalı ve çapı bir santimetre’yi...

Silikam nedir Silikam; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü Si(NH)2 olan silisyum nitrürün, Si3N4, ısıtılmasıyla elde edilen suda çözünmeyen ,beyaz toz halde silisyum diimit. Silika : Taşların yapısın...

Silikat kabuğu nedir ne demek

Silikat kabuğu nedir Silikat kabuğu; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Taşyuvarın altından, 2.900 km. derinlikteki süreksizlik yüzeyine uzanan yer katı. Silika : Taşların yapısında bulunan bir madde. Pirinç ...

Silikatlamak nedir ne demek

Silikatlamak nedir Silikat : Yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla vb. maddelerin birleşiminde bulunan, silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz. Silik : Kendini gösteremeden. Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, b...

Silikattı göktaşı nedir ne demek

Silikattı göktaşı nedir Silikattı göktaşı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: İnce kristalli bir hamur içinde camsı ya da ışınsal kristalleşmiş, küçük yuvarcıklı bir göktaşı (meteorit). Göktaş : Göz, deri ve bi...

Silikleşme nedir ne demek

Silikleşme nedir Bilimsel terim anlamı: Bir kelimedeki bir sesin artık söylenmez olması veya pek az duyulacak bir hal alması. Fransızca'da Silikleşme ne demek?: amuissement Silik : Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış o...

Silikleştirme nedir ne demek

Silikleştirme nedir Silik : Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan. Kendini gösteremeyen, dikkati çekmeyen veya önemli ve belirli olmayan. Kendini gösteremeden. Silikleştirmek : Silik duruma getirmek. Silikleştirmek işi...

Siliklik nedir Silik : Kendini gösteremeden. Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan. Kendini gösteremeyen, dikkati çekmeyen veya önemli ve belirli olmayan. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen y...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim