Kireç nedir Kireç; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Kireç" ile ilgili cümle örnekleri Kimya'daki anlamı: Kalsiyum oksit, sönmemiş kireç. Bilimsel terim anlamı: CaO, kalsiyum oksit; kireçtaşının ısıtılmasıyla elde edilen ak renkli ...

 
 
 

Kireç kuyusu nedir ne demek

Kireç kuyusu nedir Kireç : Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO). Kuyu : Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oran...

Kireç örtme nedir ne demek

Kireç örtme nedir Kireç örtme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Çekme işleminin kolaylaştırması amacıyla, çelik çubuk ya da tellere, kireç sütünden geçirerek uygulanan örtme işlemi. Kire : Altında k...

Kireç suyu nedir ne demek

Kireç suyu nedir Bilimsel terim anlamı: Kalsiyum hidroksitin yeğni baz özelliği gösteren, sudaki saydam çözeltisi. İngilizce'de Kireç suyu ne demek? Kireç suyu ingilizcesi nedir?: limewater Osmanlıca Kireç suyu ne demek? Kireç suyu Osmanlı...

Kireç taşı nedir ne demek

Kireç taşı nedir Kireç taşı; bir mineraloji terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Yapısında % 93 oranında kalsiyum karbonat ve % 33 den daha az kalsiyum içermemesi gereken kalsiyum kaynağı. İngilizce'de Kireç taşı ne demek? Kireç t...

Kireççiftliği nedir ne demek

Kireççiftliği nedir Kireççiftliği; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kütahya ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kire : Altında killi ve kireçli tabaka bulun...

Kireççilik nedir ne demek

Kireççilik nedir Kireççil : Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen (bitki), kireçyeren karşıtı. Kireççi : Kireç taşından kireç elde eden veya satan kimse. Kireç : Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü...

Kireçköy nedir ne demek

Kireçköy nedir Kireçköy; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kire : Altında killi ve kireçli tabaka bulu...

Kireçle soğutma nedir ne demek

Kireçle soğutma nedir Kireçle soğutma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Isıl işlem görmüş parçaların, kireç ile örtülerek soğutulması işlemi. Kire : Altında killi ve kireçli tabaka bulunan yerler. Bağ y...

Kireç fabrikası nedir ne demek

Kireç fabrikası nedir Kireç : Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO). Fabrika : İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime...

Kireç kaymağı nedir ne demek

Kireç kaymağı nedir Kireç kaymağı; bir kimya terimidir. Bilimsel terim anlamı: Ca (OCL) 4 H2O ya da CaOCl2 . X H2O; mikrop öldürücü, renk ağartıcı ve yükselgen olarak kullanılır ak renkli toz. İngilizce'de Kireç kaymağı ne demek? Kireç kaymağ...

Kireç ocağı nedir ne demek

Kireç ocağı nedir Kireç : Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO). Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). Yapmak : Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Evlendirmek. Ortaya koymak, gerç...

Kireç söndürme nedir ne demek

Kireç söndürme nedir Kireç söndürme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Başlıca kalsiyum oksitten oluşan kirece su katma işlemi. (Kalsiyum hidroksite dönüşen ak bulamaç, yapı işlerinde kullanılan.). kireç söndürmek...

Kireç sütü nedir ne demek

Kireç sütü nedir Kireç sütü; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kimya'da terim anlamı: Sönmüş kirecin suyla oluşturduğu ak renkli asıltı. Kimya'da terim anlamı: Kalsiyum hidroksi...

Kireççi nedir ne demek

Kireççi nedir (Mersinli) Ahmet Kireççi (d. 27 Ekim 1914, Mersin - 17 Ağustos 1979, Mersin), [#güreşçi. [#Olimpiyat] tarihinde dereceye giren ilk iki Türk sporcudan biridir. Spora 17 yaşında boks ve atletizm dallarında başladı. Bir antre...

Kireççil nedir ne demek

Kireççil nedir Kireççil; bir bitki bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kireççil" ile ilgili cümle örnekleri Osmanlıca Kireççil ne demek? Kireççil Osmanlıca'da ne anlama gelir?: mûhib-ül-kils Kireççi...

Kireçhane nedir ne demek

Kireçhane nedir Kireçhane; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Rize şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Trabzon şehrinde, merkez belediyesi, merk...

Kireçköyü nedir ne demek

Kireçköyü nedir Kireçköyü; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Eskişehir şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kire : Altında killi ve kireçli tabak...

Kireçleme nedir ne demek

Kireçleme nedir Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Suyun asiditesini düşürmek için bir su kütlesine kalsiyum karbonat eklenmesi. İngilizce'de Kireçleme ne demek? Kireçleme ingilizcesi nedir?: liming Kireç : Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim