Kireç nedir, Kireç ne demek

Kireç; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

"Kireç" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Duvarlar kireç badanalı idi." - S. F. Abasıyanık

Kimya'daki anlamı:

Kalsiyum oksit, sönmemiş kireç.

Bilimsel terim anlamı:

CaO, kalsiyum oksit; kireçtaşının ısıtılmasıyla elde edilen ak renkli özdek. (Yapı gereci ve yeğni baz olarak kullanılır.)

İngilizce'de Kireç ne demek? Kireç ingilizcesi nedir?:

lime

Fransızca'da Kireç ne demek?:

chaux

Osmanlıca Kireç ne demek? Kireç Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

kils

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Balıkesir kenti, Kireç nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kireç hakkında bilgiler

Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 °C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı madde türüdür.

Bağlayıcı maddelerden en eski bilinen malzeme kireçtir. Eski Babil, Mısır, Finike, Hitit ve Persler tarafından hava kireci yapıda bağlayıcı madde olarak kullanılmıştır. Romalılar devrinde su kireci bulunmuş ve su içerisindeki inşaatlarda kullanılmıştır. Bu arada puzolanik kirece (volkanik esaslı, killi, kalkerli toprak) Türkler tarafından tuğla kırıkları (pişmiş kil) öğütülüp karıştırılmış ve Horasan harcı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, bu tür bağlayıcı Mısır'da homra, Hindistan'da surki adıyla bilinmektedir. Bizans'ta ise kireç, sıva fresk tekniği için uygulanmıştır. Orta çağda, bu zenaatte daha fazla bir ilerleme olmamıştır.

 

9. ve 12. yüzyıllarda puzolan bile Avrupa'da kaybolmuştur. Smeathon, 1756 yılında deniz feneri yaparken killi bir kireci pişirerek su kireci ve hidrolik bağlayıcı fikri üzerinde önemli adımlar atmıştır.

Kireçtaşları, tabii kireç taşı ve dolomitik kireç taşı olmak üzere iki çeşittir.

Kireç ile ilgili Cümleler

  • Annem kireç çözücü kullanmamaya başladı.
  • Hiç bir duvarı kireçle kapladın mı?
  • Yüzü korkudan kireç gibi oldu sonra utançtan kızardı.
  • Korkudan yüzü kireç gibi oldu.
  • Geçenlerde detarjanların kireç çözücü içerdiğini teyzemden öğrenmiştim.

Kireç anlamı, tanımı:

Kireç söndürmek : Kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek.

Kireç fabrikası : Kireci işleyip satışa hazır duruma getiren işletme.

Kireç kaymağı : Bazı eşya ve yerleri mikroplardan arıtmakta, çamaşırları ağartmakta kullanılan, sarımsı beyaz renkte ve klor kokusunda, toz veya sulandırılmış kireç klorürü.

 

Kireç kuyusu : İçinde kireç söndürülen geniş çukur.

Kireç ocağı : Kireç yapmak için kireç taşlarının yakıldığı fırın.

Kireç suyu : İçinde erimiş bir durumda kireç bulunan su.

Kireçsütü : Badana için hazırlanmış sulu kireç.

Kireç taşı : Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kils.

Kireçyeren : Kireçli topraktan hoşlanmayan, kireçli toprakta yetişmeyen, kireççil karşıtı.

Mermer kireci : Mermerden yapılmış kireç.

Su kireci : Suyun içinde çabucak katılaşan bir kireç türü.

Kireççi : Kireç taşından kireç elde eden veya satan kimse.

Kireççil : Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen (bitki), kireçyeren karşıtı.

Kireççilik : Kireççinin yaptığı iş.

Kireçleme : Kireçlemek işi.

Kireçlenmek : Kireç sürülmek. Bitkilerin hücre zarlarında kalsiyum karbonat, kalsiyum oksalat vb. kalsiyum tuzları toplanmak. Kireç dökülmek veya saçılmak. Kireç bulaşmak. Organik dokularda, dokunun görevine engel olacak derecede kalsiyum tuzları birikmek.

Kireçleşme : Kireçleşmek işi.

Kireçleşmek : Kireç durumuna gelmek, kireçlenmek, kalkerleşmek.

Kireçli : Birleşiminde kireç olan veya kireci çok olan. Kireç sürülmüş, kireç bulaşmış.

Kireçlik : Kireci çok olan. Kireç konulan yer.

Kireçsileme : Kireçsilemek işi.

Kireçsilemek : Yüksek ısı ile kurutmak. Isı yardımıyla kirece çevirmek.

Kireçsiz : Birleşiminde kireç olmayan veya çok az olan. Birleşiminde karbon tuzlarının oranı düşük olan (su).

Kireçsizleştirme : Kireçten arıtma.

Kireçsizleştirmek : Kireçsiz duruma getirmek.

Yüzü kireç gibi olmak : Yüzünde renk kalmamak, rengi solmak.

Yüzü kireç kesilmek : Yüzünde renk kalmamak.

Mermer : Beyaz ve ince bir tür bez. Bileşiminde % 75'ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilalanabilen, billurlaşmış kireç taşı. Bu taştan yapılmış.

Tebeşir : Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kaya. Bu maddeden yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere yazı yazmak için kullanılan, beyaz veya renkli çubuk.

Alçı : Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılarda, sanatta, mimarlıkta ve dişçilikte kullanılan madde.

Kalsiyum : Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845 °C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).

Oksit : Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.

Hidroksit : Bir maden üzerine suyun etkisiyle yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.

Derece : Sıcaklıkölçer. Denli, kadar. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Başarı gösterme.

Kireç illeti : (biyoloji)

Kireç örtme : Çekme işleminin kolaylaştırması amacıyla, çelik çubuk ya da tellere, kireç sütünden geçirerek uygulanan örtme işlemi.

Kireç sevmez : (kireçyeren) (coğrafya)

Kireç söndürme : Başlıca kalsiyum oksitten oluşan kirece su katma işlemi. (Kalsiyum hidroksite dönüşen ak bulamaç, yapı işlerinde kullanılan.)

Kireç sütü : Badana için hazırlanmış sulu kireç. Sönmüş kirecin suyla oluşturduğu ak renkli asıltı. Kalsiyum hidroksitin sudaki süspansiyonu. (kimya)

Kireççiftliği : Kütahya şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Kireçhane : Rize ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Trabzon ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Kireçköy : Kahramanmaraş ili, Göksun belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kireçköyü : Eskişehir şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Kireçle soğutma : Isıl işlem görmüş parçaların, kireç ile örtülerek soğutulması işlemi.

Diğer dillerde Kireç anlamı nedir?

İngilizce'de Kireç ne demek? : n. lime

Fransızca'da Kireç : chaux [la]

Almanca'da Kireç : n. Kalk

Rusça'da Kireç : n. известь (F), известка (F)

adj. известковый