Kireç kaymağı nedir, Kireç kaymağı ne demek

Kireç kaymağı; bir kimya terimidir.

  • Bazı eşya ve yerleri mikroplardan arıtmakta, çamaşırları ağartmakta kullanılan, sarımsı beyaz renkte ve klor kokusunda, toz veya sulandırılmış kireç klorürü

Bilimsel terim anlamı:

Ca (OCL)

4 H2O ya da CaOCl2 . X H2O; mikrop öldürücü, renk ağartıcı ve yükselgen olarak kullanılır ak renkli toz.

İngilizce'de Kireç kaymağı ne demek? Kireç kaymağı ingilizcesi nedir?:

calcium hypochlorite

Fransızca'da Kireç kaymağı ne demek?:

chaux éteinte

Kireç kaymağı anlamı, tanımı:

Kireç : Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO). Kalsiyum hidroksit, Ca(OH).

Kayma : Herhangi bir nedenle filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana tam olarak gelmemesi. Kaymak (II) işi.

Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler.

Mikrop : Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı. Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse.

Arıtmak : Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek. Temizlemek, temiz duruma getirmek, paklamak.

Çamaşır : İç giysisi. Kirli eşyaları yıkama işi.

Ağartmak : Kuyumculukta gümüşü temizlemek. Ak duruma getirmek, beyazlatmak.

Sarımsı : Rengi sarıyı andıran, sarıya benzeyen, sarımtırak.

Beyaz : Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Ak, kara, siyah karşıtı. Beyaz zehir. Beyaz ırktan olan kimse. Bu renkte olan.