Gala nedir Gala; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. "Gala" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kale Karılar Dikili taşla oynanan bir çeşit...

 
 
 

Gala performance nedir ne demek

Gala performance nedir : Bayram. Süt. Özellikle pahalı filmlerin ön oynatımında uygulanan bir gösterim yöntemi; önceden yer ayırtmak yoluyla yüksek girimlik...

Galaba nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: galabak]. Karışıklık: Evin galabasını topluyorum. Topluluk, kalabalık. Gala : Resmî bir törenden sonr...

Galabalanmak nedir ne demek

Galabalanmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kalabalıklaşmak. Galaba : [bkz: galabak]. Karışıklık: Evin galabasını topluyorum. Topluluk, kalabalık Gala ...

Galabaşlaşmak nedir ne demek

Galabaşlaşmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kalabalıklaşmak. Galaba : [bkz: galabak]. Karışıklık: Evin galabasını topluyorum. Topluluk, kalabalık Gala ...

Galabia nedir affair : Şenlik işi. Cümbüş. Şenlik. Gala dress : Bayramlık. performance : Gala gösterimi. İlk gösterim. Gala : Şenlik. Kutlama. Süt....

Galactagogue nedir ne demek

Galactagogue nedir Sözcükler, direkt olarak Galactagogue ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [...

Galactaric acid nedir ne demek

Galactaric acid nedir : Ekşi. Acı. Asit. Asit gibi. Kırıcı. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kök...

Galactic centre nedir ne demek

Galactic centre nedir : Gökada ile ilgili. Samanyoluna ait. Samanyolu ile ilgili. Süt. Galaksi ile ilgili. Galaktik. Centre : Santra. Merkezde toplamak. Çe...

Galactic equator nedir ne demek

Galactic equator nedir : Samanyolu ile ilgili. Samanyoluna ait. Süt. Galaksi ile ilgili. Gökada ile ilgili. Galaktik. Equator : Ekvator çizgisi. Ekvator. Ye...

Galactic light nedir ne demek

Galactic light nedir : Samanyolu ile ilgili. Gökada ile ilgili. Samanyoluna ait. Galaktik. Galaksi ile ilgili. Süt. Light : Göze uyarımda bulunan ve beyin...

Galactic pole nedir ne demek

Galactic pole nedir : Galaktik. Gökada ile ilgili. Samanyolu ile ilgili. Samanyoluna ait. Galaksi ile ilgili. Süt. Pole : Elektrik ya da mıknatıs alanlar...

Galactin nedir : Soğuk et. Lezzetli soğuk et yiyeceği. Galactic : Samanyolu ile ilgili. Samanyoluna ait. Galaksi ile ilgili. Süt. Gökada ile ilgili....

Galactite nedir ne demek

Galactite nedir : Samanyolu ile ilgili. Süt. Gökada ile ilgili. Samanyoluna ait. Galaksi ile ilgili. Galaktik. Galactic centre : Gökada merkezi. Sama...

Galactocele nedir ne demek

Galactocele nedir : Beyinde ve miyelin kılıfta bol bulunan ve galaktoz içeren bir serebrosit. Serebrosit. Galaktoserebrosit. Biyoloji, veterinerlik ala...

Galactocerebrosidosis nedir ne demek

Galactocerebrosidosis nedir : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Galaktoserebrosit. Beyinde ve miyelin kılıfta bol bulunan ve galaktoz içeren bir ser...

Galactogen infection nedir ne demek

Galactogen infection nedir : Süt yoluyla, süt aracılığıyla. Galaktojen. Infection : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bozulma. Sirayet. İltihap. Bu...

Galactokinase nedir ne demek

Galactokinase nedir Sözcükler, direkt olarak Galactokinase ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Galactolipin nedir ne demek

Galactolipin nedir : Galaktolipid. Galaktolipit. Kloroplastların tilakoit zarlarındaki lipidin % 70 kadarını oluşturan diaçilgliserolün üçüncü karbonuna...

Galactophagous nedir ne demek

Galactophagous nedir Galactophagous kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Feeding on milk. Galaktofagöz....

Gala affair nedir ne demek

Gala affair nedir : Daha çok opera için kullanılan resmi giysi ile gidilmesi zorunlu gösteri gecesi. Gala. Kutlama. Süt. Bayram. Şenlik ile ilgili. Sin...

Gala dress nedir ne demek

Gala dress nedir : Bayram. Gala. Sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kutlama. Daha çok opera için kullanılan resmi giysi ile gidi...

Bu gala nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bu defa, bu kez. Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında buluna...

Galabak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Topluluk, kalabalık. Su kıyılarında yetişen yuvarlak büyük yapraklı bir bitki. Galaba : [bkz: galabak]. Kar...

Galabalık nedir ne demek

Galabalık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Topluluk, kalabalık. Galaba : [bkz: galabak]. Karışıklık: Evin galabasını topluyorum. Topluluk, kalabalık G...

Galabe nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kalabalık. Gala : Resmî bir törenden sonra yapılmış olan büyük ve gösterişli şölen. Ön gösterim Kalabalık :...

Galacoş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit yağlı hamur yemeği. Gala : Resmî bir törenden sonra yapılmış olan büyük ve gösterişli şölen. Ön g...

Galactan nedir : Galaktagog. Süt miktarını arttıran madde. Süt arttırıcı. Galactaric acid : Musik asit. Galaktarik asit. [#Galactic : Samanyolu ile ...

Galactic nedir centre : Gökada merkezi. Samanyolunun kütle merkezi olarak alınbilecek noktası (yaklaşık olarak yay takımyıldızı doğrultusu). Galacti...

Galactic coordinates nedir ne demek

Galactic coordinates nedir : Samanyoluna ait. Galaksi ile ilgili. Samanyolu ile ilgili. Süt. Galaktik. Gökada ile ilgili. Coordinates : Uyum sağlamak. Düzenleme...

Galactic latitude nedir ne demek

Galactic latitude nedir : Samanyoluna ait. Gökada ile ilgili. Süt. Galaktik. Galaksi ile ilgili. Samanyolu ile ilgili. Latitude : Serbestlik. Yeryuvarı üzeri...

Galactic longitude nedir ne demek

Galactic longitude nedir : Samanyolu ile ilgili. Galaksi ile ilgili. Samanyoluna ait. Galaktik. Süt. Gökada ile ilgili. Longitude : Tul. Boylam. Tul dairesi. ...

Galactic system nedir ne demek

Galactic system nedir : Samanyoluna ait. Galaktik. Gökada ile ilgili. Süt. Galaksi ile ilgili. Samanyolu ile ilgili. System : Nizam. Kaide. Aralarında iliş...

Galactine nedir ne demek

Galactine nedir : Süt üretiminde katkıda bulunan hormon. Prolaktin. Galaktin. Galactic : Süt. Samanyolu ile ilgili. Galaksi ile ilgili. Galaktik. Sam...

Galacto nedir : Süt kanalı tıkanıklığının eden olduğu kist. Galaktosel. (tıp veya medikal terimi) dolmuş süt kanalı (doğum ile ilgili). Meme bezini...

Galactocerebroside nedir ne demek

Galactocerebroside nedir : Globoit hücre lökodistrofisi. Galaktoserebrosidozis. Sözcükler, direkt olarak Galactocerebroside ile ilgili eş anlamlı kelimeler ol...

Galactogen nedir ne demek

Galactogen nedir infection : Galaktojen enfeksiyon. Memede galaktojen yolla bulaşma sonucu gelişen enfeksiyon. Galactogenesis : Galaktogenezis. Meme b...

Galactogenesis nedir ne demek

Galactogenesis nedir infection : Galaktojen enfeksiyon. Memede galaktojen yolla bulaşma sonucu gelişen enfeksiyon. Galactogen : Galaktojen. Süt yoluyla, s...

Galactolipid nedir ne demek

Galactolipid nedir : Galaktolipit. Kloroplastların tilakoit zarlarındaki lipidin %70 kadarını oluşturan, diasilgliserolün üçüncü karbonuna bağlı galakto...

Galactometer nedir ne demek

Galactometer nedir Sözcükler, direkt olarak Galactometer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim