Gala nedir, Gala ne demek

Gala; kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

"Gala" ile ilgili cümle

 • "Yalnız bir gece için ecnebilere verdiği bir Kontes Maritza galasını da hiç unutamazdı." - H. Taner

Yerel Türkçe anlamı:

Kale

Karılar

Dikili taşla oynanan bir çeşit çocuk oyunu.

Artık, başka

Hapishane

Ustura ağzının en ince kısmı.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Daha çok opera için kullanılan resmi giysi ile gidilmesi zorunlu gösteri gecesi.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Özellikle pahalı filmlerin ön oynatımında uygulanan bir gösterim yöntemi; önceden yer ayırtmak yoluyla yüksek girimlik ödeyen izleyicilerin yanı sıra, seçkin çağrılılara, gösterilen filmde görev alan sanatçılara da yer verilen gösterim.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Süt.

İngilizce'de Gala ne demek? Gala ingilizcesi nedir?:

gala, roadshow

Gala hakkında bilgiler

Gala, kutlama, şenlik, gösteri veya yarışma dışında şu anlamları da bulunmaktadır.

Gala ile ilgili Cümleler

 • Samanyolu galaksisinde 100 milyardan çok yıldız vardır. Eğer onları tek tek saymaya çalışsaydınız bu 3000 yıldan fazla sürerdi!
 • Dünya ve Güneş, Samanyolu Galaksi'sindeki milyarlarca yıldız arasında sadece ufacık noktadırlar.
 • Galaksimiz içindeki yıldızlar arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 4 ışık yılıdır.
 • Galaksideki tüm nesneler galaksinin merkezi etrafında döner.
 • M31 de denilen Andromeda Galaxy karanlık, aysız gecelerde görülmek için yeterince parlaktır.
 • Galaksimizin merkezinde bir kara delik var.
 • Galaksimizde kaç yıldız vardır?
 • Güneş - aslında tüm güneş sistemimiz - Samanyolu Galaksisinin merkezinde döner.
 • Galaksimizin adı Samanyolu'dur.
 • Galakside sayısız yıldızlar var.
 • Bir Samsung Galaxy almaya gerçekten ihtiyacım var.
 • Türkiye'de kurulan ilk futbol takımı, Galatasaray'dır.
 • Galaksinin merkezindeki çok büyük kara delik binlerce yıl bir gizem olarak kaldı.
 

Gala tanımı, anlamı:

Galaksi : Gök ada.

Galalit : Arı kazeinden oluşan ve birçok işte kullanılan plastik bir madde.

Galat : Yanılma. Yanlış kelime veya söz.

Galatıhis : Yanılsama.

Galatımeşhur : Yaygınlaştığı için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen söz, deyim, terim, yaygın yanlış.

Tören : Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim. Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılmış olan toplantı, merasim, seremoni.

 

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Önemli. Üstün niteliği olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Büyük abdest. Niceliği çok olan.

Gösterişli : Gösterişi olan. Görkemli.

Şölen : Sanat gösterisi. Belli bir amaçla düzenlenen eğlence. Ziyafet. Din töreni niteliğinde yemek toplantısı.

Gösterim : Sinema, tiyatro, konser vb. sanat dallarında verilen gösterilerden her biri, seans. Sinema salonlarında filmin gösterilmeye başlaması, vizyon. Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon.

Kutlama : Kutlamak işi, tebrik. Kutlama töreni.

Şenlik : Festival. Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram. Şen olma durumu, şetaret. Sevinç, neşe.

Ön gösterim : Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi, gala.

Ön : Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. Dokuzdan bir artık. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.

Galaba : bk. galabak. Karışıklık: Evin galabasını topluyorum. Topluluk, kalabalık < Ar. galebe: kalabalık ve sıkıntılı || galaba bir adam: sıkıntılı; ne yapmak istediği belli olmayan bir adam; ağzı kalabalık kimse. || yoğurt goydum dolaba || bögün başım galaba || ahan gahdım gidirem || şama değil helebe

Galabak : Topluluk, kalabalık. Su kıyılarında yetişen yuvarlak büyük yapraklı bir bitki.

Galabalanmak : Kalabalıklaşmak.

Galabalıh : < galaba kalabalık || galabaluh

Galabalık : Topluluk, kalabalık

Galabaşlaşmak : Kalabalıklaşmak

Galabe : Kalabalık

Galacoş : Bir çeşit yağlı hamur yemeği.

Galafat : Heybet, görünüş. Güç, kuvvet. Ağırlığı az, hacmi büyük olan yük (için): Yükler çok galafat.

Galafatdemiri : Kayıklarda meydana gelen yarıkların arasına pamuk sokmağa yarayan demir araç. (Gençali *Senirkent -Isparta)

Diğer dillerde Gala anlamı nedir?

İngilizce'de Gala ne demek? : n. festivity, rejoicing; festive celebration

adj. festive, showy

n. gala, festivity, rejoicing; festive celebration

Fransızca'da Gala : [le] gala

Almanca'da Gala : Erstaufführung, Galavorstellung, Uraufführung

Rusça'da Gala : n. прием: торжественный прием (M), обед: званый обед (M), костюм: парадный костюм (M)